Büyü

Cinler Geleceği Bilir Mi?

Cinler Geleceği Bilir Mi?

Cinler Geleceği Bilir Mi? konusu özellikle fal, tarot gibi uygulamalarla ilgilenen kişiler tarafından çok merak edilmektedir. Çünkü medyumlar fal ya da tarot baktırırken doğuştan gelen yeteneklerini kullanır. Onların bu yeteneği cinlerle iletişime geçebilmeleri için oldukça yeterlidir.

Cinler Geleceği Bilir Mi diye bakıldığı zaman insanların ilk olarak doğuştan bir yeteneği olmalıdır. Bu yetenek 6. Histen çok daha fazlasıdır. Kişiler herhangi bir çalışma yapmadan çok küçük yaştan itibaren cinlerde haber alır. Daha sonra kendilerini geliştirerek, fal ve tarot bakarak iletişimini daha da güçlendirebilir. Bu gelişimi deneyimli olan medyumlar tarafından alınan eğitimler sonucunda olur. Medyumlar cinlerle sağlıklı bir iletişime girdikleri zaman hem geçmiş hem de gelecek hakkında belirli yorumları alabilir. Gelecek hakkında verilen yorumlar herkese mantıklı gelmese de medyum hocalar deneyimleri ve cinlerle girdikleri iletişimi birleştirerek bir sonuca varabilir.

Cinler Neyden Yapıldı?

Cinler Neyden Yapıldı konusu da insanlar tarafından oldukça merak edilir. Bilindiği üzere insanlar çamurdan yaratılan somut varlıklardır. Cinler somut varlıklar olmadıkları için neyden yaratıldıkları da oldukça merak edilir. Pek çok açıdan insanlarla cinler birbirine benzese de bu konu insanlarla cinleri birbirinden ayıran en önemli konulardan biridir.

Cinler Neyden Yapıldı diye bakılacak olursa cinler ateşten yaratılan varlıklardır. Meleklerden sonra yaratılan bu varlıklar şeytanın ihanetinden sonra yaratılmıştır. Bu canlılar çok uzun süre insanlarla herhangi bir iletişimde değildi. Fakat bu iletişimsizliği ilk bozan taraf da insanlar oldu. Kuran’da cinlerin varlığı hakkında bilgiler öğrenince insanlar onlarla iletişime geçmek istedi. Bu konuda çeşitli ayinler yapıldı. Bu nedenle insanlarla cinler arasında bir iletişim sağlanmış oldu. Cinlerin musallat olması ya da medyum hocalarla iletişime geçmesi de bu ayinlerden sonra ortaya çıkmaya başladı.

Cinler Gelecegi Bilir Mi - Cinler Geleceği Bilir Mi?Pin
Cinler Geleceği Bilir Mi?

Farklı İnançlara Göre Cinler Geleceği Bilir Mi?

Farklı İnançlara Göre Cinler Geleceği Bilir Mi konusu da insanların dikkatini çeken konular arasında yer alır. Cinler farklı inançlarda da farklı isimlerle anılmaktadır. Fakat hepsinin ortak noktası aynıdır. Psikolojik ve enerjisel etkiler sonucunda geldikleri düşünülür. Farklı inançlarda da cin çağırma gibi ayinler yapılmaktadır. Yaşanan paranormal olaylar sebebiyle aslında farklı inançtaki insanlar da cinlerin var olduğunu düşünür.

Hatta bazı olaylar artık kanıtlanma derecesine gelmiştir. İnsanlar cinlerin kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünse de somut bir varlık soyut bir varlıktan her zaman daha güçlüdür. Fakat cinler insanları psikoloji ve ruh konusunda manipüle edebildiği için insanlar cinlerden korkar. Farklı inançta olan kişileri daha kolay manipüle edebildikleri için aslında onlar cinlerin varlığına daha çok inanır.

Farklı İnançlara Göre Cinler Geleceği Bilir Mi diye bakıldığı zaman aslında kimsenin geleceği net bir şekilde bilmesi düşünülemez. Cinlerin verdiği bilgiler doğrultusunda belirli çıkarımlar yapılır. Bu çıkarımlar daha çok astroloji bilgisine sahip olan insanların yaptığı çıkarımlardır. Bu nedenle de farklı inançta olsun aynı inançta olsun cinler tam olarak insanların geleceğini bilemez.

İnsanlar ve Cinler Arasındaki Farklar

İnsanlar ve Cinler Arasındaki Farklar aslında çoktur. Cinler ve insanların yaratılışları tamamen birbirinden farklıdır. İnsanlar çamurdan yaratılırken, cinler ateşten yaratılmıştır. Cinler insanlara görülemez. İnsanlar ise somut varlıklar oldukları için herkes tarafından görülebilir. İnsanlar bir yerden bir yere giderken vücudunu kullanması gerekirken cinler ışınlanarak seyahat edebilir. Cinlerin ruhani varlıklar olması görünemez anlamına gelmez. Cinler köpek, kedi, insan, inek ya da yılan gibi canlıların içerisine girerek görünür hale gelebilir. Bu şekilde insanlar tarafından görünür. Fakat insanlar onun cin olduğunu anlayamaz. Ancak medyum hocalar o canlının içerisinde cin olduğunu anlar.

İnsanlar ve Cinler Arasındaki Farklar çok fazlayken aynı zamanda benzerlikleri de mevcuttur. Cinlerin de aynı insanlarda olduğu gibi cinsiyetleri vardır. Cinler erkek ya da kadın olabilirler. Aynı insanlarda olduğu gibi doğup, büyüyüp, evlenir ve bir yaşam süreler. Cinler insanlar gibi ölürler. Fakat cinler insanlar gibi kısa süreli yaşamazlar. 700 sene ila 1000 sene arasında yaşam süreleri vardır. Bu süre içerisinde çocuk sahibi de olabilirler. İnsanlar gibi yiyip içebilirler. Yaşadıkları yer, düşünceleri, varlıkları insanlardan tamamen farklı olsa da Allah’a kulluk edebilmek amacıyla yaratıldıkları için pek çok açıdan insanlara benzeyen varlıklardır.

Büyü kategorimizi inceleyerek diğer makalelerimize de ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir