Dualar

Eşlerin Arasını Düzelten Dualar

Eşlerin Arasını Düzelten Dualar

Eşlerin Arasını Düzelten Dualar eşler arasında oluşan soğukluk ve dargınlık durumunu ortadan gidermek amacıyla okunmaktadır. Günümüzde yaşanan tartışmalar ve eşler arasında oluşan problemlerin nedenleri genel olarak bir sorunun büyümesinden kaynaklanmaktadır. Eşlerin arasını düzeltecek birkaç dua bulunmaktadır. Dualar etkili ve anlamlı olarak okunan yüksek tesirli olan kelimelerdir. Eşlerin birçok sorun nedeniyle tartışma yaşadığı son zamanlarda da kişiler medyuma giderek etkili duaları öğrenmek istemektedir.

Eşlerin Arasını Düzelten Dualar soğukluk, küslük, tartışma sonrasında oluşan kızgınlık ve ayrılık gibi sorunların düzelmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak dualar okunması gerekmektedir. Okunması gereken belirli dualar hakkında eksik bilgilerini tamamlamak isteyen insanlar tarafından da araştırmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Mutlu bir yuvanın bir temel içinde oluşumunu sağlamak amacıyla okunacak tüm dualar büyük önem taşımaktadır.

Eşlerin arasını düzelten dualar, evli çiftlerin yaşadığı sorunlara çözüm olabilecek önemli araçlardır. Evlilik, hayatın zorlu sürecinde birbirlerine destek olmayı ve birlikte büyümeyi gerektiren bir birlikteliktir. Ancak zaman zaman çeşitli nedenlerle araya mesafeler girebilir ve ilişkide çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu durumda, Allah’a yönelmek ve duasını almak, birçok sorunu çözebilir ve ilişkiyi düzeltebilir.

Bir eşlerin arasını düzelten duaların en etkili olanlarından biri, Allah’a yönelerek ve O’ndan yardım dilemek için yapılan dua olan “Rabbim! Göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır!” duasıdır. Bu dua, evlilikte yaşanan tüm sıkıntıların aşılması konusunda büyük bir etki sağlayabilir. Eşler arasında anlaşmazlık veya uyumsuzluk yaşandığında, bu dua okunarak Allah’tan yardım ve destek istenir.

Bir diğer önemli dua ise, “Rabbim! Yaratışımda güzel çiftler meydana getir. Rızık olarak da kat kat verimli tarlalar yarat. Şüphesiz sen dilediğini dilediğine çift olarak verirsin.” duasıdır. Bu dua, evlilikteki huzurun artmasını ve çiftlerin birbirine olan sevgi ve saygının artmasını sağlayabilir. Yaratılışta uyumlu bir çift yaratılması ve her iki tarafın da rızkının çoğalması için bu dua okunabilir.

Eşlerin arasını düzelten diğer bir önemli dua ise, “Rabbim! Bana göz aydınlığı olan, ışığım ve nohut şekeri tatlılığı olan bir eş ver. Bana verdiğin nimetler arasında onu da yerleştir” duasıdır. Bu dua, evlilikteki iletişimin güçlenmesi ve çiftler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için etkili olabilir. İdeal bir eşin verilmesini ve evlilikteki dengeyi sağlamak için bu dua okunabilir.

Küs Eşler Nasıl Barışır Duası

Küs Eşler Nasıl Barışır Duası son zamanlarda da birçok kişinin aklında takılı kalan ve sorular sorulmasına neden olan konulardan biridir. Ayrılık ortamının artması ve eşlerin birbirine karşı olan ilgisi ile sabrının azalması da eşler arasında yaşanan sorunların oranını ve sayısını artırmaya devam etmektedir. Barışmak ve aradaki soğukluğu gidermek için bağlama duası  aşk duası, muhabbet duası gibi etkili ve güçlü duaların kişi tarafından düzenli olarak okunması gerekmektedir. Tek bir kez dua okuduktan sonra hemen etki göstermesini beklemek ya da etkisi için sabırsızca davranmak normal bir davranış olmamaktadır.

Küs Eşler Nasıl Barışır Duası eşi ile tartışma yaşayan ve ardından da küslük sorunu yaşayan insanların arasını düzeltmek ve sorunu ortadan kaldırmak amacıyla okunacak dualar arasında yer almaktadır. Dualar kişilerin ya da çiftlerin barışması için okunacağı zaman mutlaka dikkat edilerek okunmalıdır. Küs kalma gün sayısı uzadıkça eşler birbirinden soğumaya başlayacaktır. Bu tür durumların oluşmaması için gerekli olan dualar zaman kaybı yaşamadan kişi tarafından okunması gerekmektedir.

Eslerin Arasini Duzelten Dualar - Eşlerin Arasını Düzelten DualarPin
Eşlerin Arasını Düzelten Dualar

 

“Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Allahhümme ellif beyne kulubina

2- ve aslih zate beynina

3- ve’hdina sübüle’s-selami

4- ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur

5- ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane

6- Allahümme’hfazna fi esmaina ve ebsarina ve ezvacina.”

 

“Bismillâhirrahmânirrahîm

 

Elhamdülillahillezî yümsiküssemavatis seb’a en takaa alel ardi illâ biiznih.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.”

 

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Ayet

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Ayet konusu internet üzerinde de araştırılan konulardan biri olmaktadır. İslami kaynaklarda da geçen ayetler birçok sorunun çözümü için farklı etkilere sahip olarak okunmaktadır. Ayetlerin her perşembe gecesi okunması gerekir. Perşembe gecesini cumaya bağlayan zaman diliminde okunacak dualar ile ayetler eşlerin arasını zaman içinde düzeltmeye yardımcı olmaktadır. Yaklaşık olarak ayet ile dua okunması için 1 aylık zaman zarfı önemlidir. Kişiler 1 ay boyunca günde 7 kere okuyacağı etkili ayetler ile eşiyle yakın zamanda barışacak ve arasında sorunlar düzelecektir.

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Ayet insanların kendi yaşamını düzeltmek ve eşiyle arasında oluşan sorunları gidermek amacıyla okuması gerekli olan ayetlerdir. Gündelik yaşamda insanlar tarafından hızlı ve kolayca okunacak dualar, sureler ve ayetler vardır. Her bir ayetin evlilik konusunda oluşan tüm problemleri çözmeye yönelik olmadığını bilerek okumak gerekir. Okunacak ayetlerin sayısı ve zamanı da genellikle belli olmaktadır.

 

“Bismillahirrahmanirrahim” “Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve’hdina sübüle’sselami ve necnina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibe’l fevahişe ma zahare minha ve ma betane.”

 

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.”

Eşlerin Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua

Eşlerin Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua eşlerin kısa zamanda barışmasını ve birbirine yakınlaşmasını sağlamak için okunmaktadır. Bağlama duası ve aşk duası da eşler tarafından okunduğu zaman aralarında var olan soğukluk kalkarak yerini aşk ve sevgi duygusuna bırakmaya başlayacaktır. Eşlerin arasında oluşan soğukluk tartışmalar sonrasında oluşmaktadır. Büyük çaplı tartışmalar genellikle özel yaşam ya da aile nedeniyle oluşmaktadır. Soğukluk giderilmesi için okunacak dualar için abdestli olarak dua okunması gerekmektedir. Kıbleye kişi yönünü çevirerek isteğe bağlı olarak oturarak da dua etmelidir.

Eşlerin Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua çok kısa zamanda etkisini gösteren ve başarılı olarak sonuçlar alınmasını sağlayan dualar arasında yer almaktadır. Dua aynı kişi tarafından okunmalıdır ve 28 gün boyunca haftada sadece 1 günde 7 kez olacak şekilde soğukluğu gidermek için dua okunmalıdır. Eşlerin barışmasını ve arasında oluşan buzların erimesini sağlamak amacıyla da okunur. Dua okuma konusunda medyuma giden insanlarda bulunmaktadır. Eşler arasındaki muhabbet bağının artması konusu da yardımcı olan dualar kişinin her gün okuması gereken ve etkisini de zamanla alacağı dualar bulunmaktadır. Evliliğin uzun yıllar devam etmesi, hanede eşler arasında oluşan dargınlık, kırılma gibi durumların ortadan kalkması ve eşlerin sürekli olarak birbirlerine ilgi göstermesi, şefkat içinde olmaları gibi tüm hususların gerçekleşmesi için soğukluğu gidermeyi sağlayan etkili dualar okunmalıdır.

 

“Bismillahirrahmanirrahim. Euzü bi kelimatillahi’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve en yahdurun.”

 

“Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm.”

Mutlu Bir Evlilik İçin Hangi Dualar Okunabilir?

Mutlu bir evlilik için okunacak dualar çiftlerin birbirlerine karşı olan sevgi ve bağlılıklarını güçlendirmek, iletişimlerini düzeltmek ve sorunlarını çözmek için önemli bir rol oynar. Bu dualar aynı zamanda evlilikte huzur ve mutluluğun sağlanması için önemli birer araçtır. İşte mutlu bir evlilik için okunabilecek bazı dualar:

1. Sevgi Duaları

 • Allah’ım, kalbimdeki sevgiyi ona/hayat arkadaşıma hissettirebilmem için yardım et. Birbirimize sevgiyle bağlı olalım ve her zaman birbirimize destek olalım.
 • Ya Rab, bizi hep sevgiyle ve anlayışla anılan bir çift eyle. Aramızdaki sevgiyi her geçen gün artır ve bizi birbirimize olan bağlılığımızla güçlendir.
 • İlahi Rahmet, bize birbirimize olan sevgiyi ve saygıyı daim kıl. Evliliğimizde huzur ve mutluluğu eksik etme. Amin.

2. İletişim Duaları

Dua
Ya Rab, bize doğru ve etkili iletişim kurabilmeyi nasip et. İçimizdeki kırgınlıkları ve anlaşmazlıkları sağlıklı bir şekilde ifade edebilelim.
Ya Rab, evliliğimizdeki iletişim kopukluklarını gider ve birbirimizi anlama yetimizi artır. Birbirimize karşı sabırlı ve anlayışlı olalım.
İlahi Yardım, bizi affedici bir tutumla birbirimize yaklaşmaya teşvik et. İletişimimizdeki negatif enerjileri yerine sevgi, anlayış ve hoşgörü getir.

3. Sorun Çözme Duaları

Ya Rabbi, evliliğimizdeki her türlü sorunu çözebilmemiz için bize kuvvet ve bilgelik ver. Karşılıklı anlayışla ve adaletle sorunlarımızı halletmemizi sağla.

Rabbim, bizi tartışmalardan uzak tut ve sorunlarımızı birlikte çözecek yollar bulmamıza yardım et. Evliliğimizi huzurlu ve mutlu kıl. Amin.

İlahi Merhamet, bize zor zamanlarımızda sabır ve güç ver. Evliliğimizdeki sorunları aşmamıza yardım et ve birbirimize destek olabilmemizi sağla.

Eşler Arasındaki İletişimi Güçlendiren Dualar Nelerdir?

Bir evlilikte en önemli faktörlerden biri iletişimdir. Sağlıklı ve güçlü bir evlilik için eşler arasındaki iletişim çok önemlidir. İyi bir iletişim, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamasını sağlar ve sorunları çözmek için etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar. Bu nedenle, evlilikte iletişimi güçlendirmek için okunabilecek dualar büyük önem taşır. İşte eşler arasındaki iletişimi güçlendiren bazı dualar:

1. Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı et ve bizi takva sahiplerinin önderlerinden kıl. (Furkan Suresi, 74)

2. Rabbimiz! Huzumuzu artır ve şeytanın vesvesesinden bizi koru. (Furkan Suresi, 77)

3. Allah’ım! Bize dünya nimetlerini ver ve bizi dünyada da güzelliklere ulaşmamızı sağla. (Bakara Suresi, 201)

 • Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. (Bakara Suresi, 201)

Eşler Arasındaki Anlaşmazlıklar İçin Hangi Dualar Etkilidir?

Eşler arasında anlaşmazlık, bir ilişkide zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Ancak, bu anlaşmazlıkların çözümü için dualar da etkili bir yöntem olabilir. Allah’a yönelerek okunan dualar, çiftlerin arasındaki sorunları çözmede yardımcı olabilir ve ilişkiyi güçlendirebilir.

Birçok çift, anlaşmazlıkların çözümü için Riyazüs Salih’in kitabında yer alan bazı duaları tercih etmektedir. Örneğin, “Ya Allah, bana şeytanın vesvesesinden sana sığınırım.” duası, eşler arasındaki anlaşmazlıkları gidermede etkili olabilir. Bu dua, çiftlerin kalplerindeki düşmanlık ve öfke duygularını yatıştırarak, daha sakin bir iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Anlaşmazlıkların çözümünde etkili olabilecek diğer bir dua da “Ya Rabbi, Sen benim en iyi hakemin ve danışmanım, beni doğru karar vermeye yönlendir.” duasıdır. Bu dua, çiftlere doğru kararlar almada yardımcı olabilir ve anlaşmazlıkların çözümünde objektif bir yaklaşım sergilemelerini sağlayabilir.

 • İletişimi güçlendirici etkisi olan dualar
 • Sevgi ve saygıyı artıran dualar
 • Geçmişteki problemleri çözmek için okunabilecek dualar
Dua Ne İşe Yarar
“Rabbim beni affet ve bana merhamet et.” Anlaşmazlıkları çözmede affedicilik ve hoşgörüyü artırır.
“Allah’ım, benim hatalarımı görmezden gel ve beni sabırlı kıl.” Anlaşmazlıklar karşısında sabrı artırır ve daha empatik olmayı sağlar.

Eşlerin Sevgi Ve Saygıyla İletişim Kurması İçin Okunabilecek Dualar

İyi bir evlilik, çiftler arasındaki iletişimin sevgi ve saygıyla sağlanmasıyla başlar. Birbirlerine duyulan sevgi ve saygı, sağlıklı bir evlilik için temel unsurlardır. Ancak, her ilişkide zaman zaman iletişim sorunları ortaya çıkabilir ve çiftler arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu durumda, çiftlerin ilişkilerini düzeltmek ve iletişimlerini güçlendirmek için dua etmeleri önemlidir.

1. Rabbimize Dua Etmek

İyi bir iletişim için en önemli adım, Rabbimize dua etmektir. Çünkü Allah, tüm meselelerin çözümünde yardımcı olabilecek tek otoritedir. Rabbimize dua ederek, ilişkimizin güçlenmesi için bize rehberlik etmesini isteyebiliriz. Bu dua, çiftlerin arasındaki sevgi ve saygıyı artırabilir ve iletişimlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmelerine yardımcı olabilir.

2. Peygamber Efendimize Salavat Okumak

Peygamber Efendimiz, en güzel örnek insan olarak bizlere gönderilmiştir. Onun öğretilerini anlamak ve izlemek, çiftlerin ilişkilerinde sevgi ve saygıyı artırabilir. Peygamberimizi anmaya yönelik olarak salavat okumak, kalplerimizde sevgi, güven ve saygıyı pekiştirebilir. Salavat okumak, ilişkimizi Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde güçlendirmemize yardımcı olabilir.

 • Rabbimize dua etmek
 • Peygamber Efendimize salavat okumak
 • Örnek evli çiftlerin dua örnekleri

Eşler Arasındaki Geçmişteki Problemleri Çözmek İçin Hangi Dualar Okunabilir?

Evliliklerde her çiftin mutlaka yaşadığı geçmişteki problemler mevcuttur. Bu problemler, ilişkideki zararları ve anlaşmazlıkları getirebilir ve eşler arasındaki iletişim kopukluğuna neden olabilir. Ancak, dualar, geçmişteki problemleri çözmek için etkili bir yol olabilir. İşte eşler arasındaki geçmişteki problemleri çözmek için okunabilecek bazı dualar:

1. Sabır Duaları: İletişim sorunları ve anlaşmazlıklar gibi geçmişteki problemleri çözmek için sabır çok önemlidir. Sabır duaları, eşlerin birbirlerine karşı daha anlayışlı olmalarını ve problemleri çözmek için sabırlı olmalarını sağlayabilir. Sabır dualarını okumak, ilişkideki stresi azaltır ve çözüm odaklı düşünmeyi teşvik eder.

2. Bağışlama Duaları: Eşler arasındaki geçmişteki problemleri çözmek için bağışlama çok önemlidir. Bağışlama duaları, geçmişte yaşanan hataları affetmeyi ve ilişkiyi iyileştirmeyi hedefler. Bağışlama duaları okumak, kalpteki kin ve kırgınlıkları yok eder ve ilişkideki güveni yeniden inşa eder.

3. İletişim Duaları: İletişim kopukluğu, eşler arasındaki problemlerin en büyük nedenlerinden biridir. İletişim duaları, eşlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını ve duygularını açıkça ifade etmelerini sağlar. Bu dualar, ilişkideki anlaşmazlıkları çözmek için gerekli olan sağlıklı ve etkili iletişimi teşvik eder.

 • 4. İyileşme Duaları:
Sıra No Dua Arapça
1. Rabbena atina fi’d-dünya haseneten ve fi’l-ahirati haseneten ve kina azaben-nar. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
2. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbül-arşil-azim. حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
3. Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lana ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Evlilikteki Huzuru Artıran Dualar

Evli çiftler arasındaki huzur, mutluluk ve uyum, sağlam bir evlilik için büyük önem taşır. Ancak hayatın getirdiği zorluklar ve stres bazen bu huzuru bozabilir. Neyse ki, İslam dininde evlilikteki sorunları çözmek ve huzuru artırmak için çeşitli dualar bulunmaktadır. Bu dualar, eşler arasındaki sevgi, saygı ve anlayışı güçlendirmeye yardımcı olur. İşte evlilikteki huzuru artıran dualar:

1. Allah’tan Yardım İçin Dua: “Allah’ım, evliliğimde sana sığınırım. Bizi her türlü kötülükten ve şeytani etkilerden koru. Kalbimizdeki sevgi ve saygıyı daima güçlendir. İlişkimizi huzur ve mutlulukla doldur. Bize sağlıklı bir evlilik yaşamayı nasip et.”

2. Eşler Arasındaki Bağı Kuvvetlendiren Dua: “Allah’ım, eşimle aramızdaki bağı kuvvetlendir. Kalbimizdeki sevgi her geçen gün büyüsün. Birbirimize destek olalım, anlayış ve sabır gösterelim. Eşimin mutluluğu benim de mutluluğum olsun. İlişkimizde huzur ve sevgi egemen olsun.”

3. Evlilikteki Sorunları Çözmek İçin Dua: “Rabbim, evliliğimizdeki sorunları çözmek için bize yardım et. Bize anlayış ve hoşgörü ver. Tartışmalarımızda sağduyuyla hareket etmemizi sağla. Eşimle her zaman iletişim kurmayı, sorunlarımızı açıkça konuşmayı nasip et. Evliliğimizi güçlendir ve huzurumuzu artır.”

 • Bu dualar, evlilikteki huzuru artırmak ve sorunları çözmek için etkili birer araçtır. Ancak dua etmek için sadece belirli durumlarda başvurabileceğimiz ritüeller yoktur. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde dualarımızı yapabilir ve Allah’a yönelerek yardım isteyebiliriz.
 • Eşler arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve iletişim gibi temel unsurların güçlendirilmesi evlilikteki huzurun sağlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle duaların yanı sıra çiftler arasındaki ilişkiyi güçlendirecek adımlar da atılmalıdır.
 • Unutmayalım ki, evlilik bir uzun yolculuktur ve karşılaşılan zorluklar normaldir. Ancak sabır, hoşgörü, iletişim ve dua ile bu zorlukları aşabilir ve daha sağlam bir evlilik kurabiliriz.
Eşler Arasındaki Huzuru Artıran Dualar
Allah’tan Yardım İçin Dua
Eşler Arasındaki Bağı Kuvvetlendiren Dua
Evlilikteki Sorunları Çözmek İçin Dua

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/