Dualar

Sabır Duası Nedir?

Sabır Duası Nedir?

Sabır Duası Nedir? sorusu için bir sıkıntı ve darda kalışlarda, maddiyatını kaybetme anında ve hayatında her zaman darbe yiyenlerin umudunu ve ümidini geri getirmek için okunacak dualar olmaktadır. Tesirinin kuvveti ve kişiye ruhsal, psikolojik ve fizyolojik açıdan da katkısı için sabır duası kişi istediği süre boyunca okunması gereken dualardır. Yaradan’a sığınmak ve sorun ve olayların çevresine, ailesine ve kendisine zararını azaltmak için sabır duası okumak faydalıdır.

Sabır Duası Nedir sorusu bir duanın kişiye zihinsel ve bedensel olarak katkı sağlayan bir etki içinde olduğunu öğrenmek için sorulmaktadır. Sabır kelime anlamı olarak beklemek ve uzun süreli bekleyiş olarak da tanımlanır. Sabır oranı kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Herkeste bir problem ve olay karşısında aynı sabrı beklemek yanlış olacaktır. Sabrın bir kişide oluşumu ancak zamanın içinde gerçekleşir ve kişi sabrının farkında olarak sözler söylemeye başlar. Sabır duası da gündelik yaşamda insanın başına gelen her ufak tefek sorunun karşısında durabilmek gücünü gösterir.

Güç Kuvvet Sabır Duası

Güç Kuvvet Sabır Duası adından da anlaşılacağı üzere kişiye her an ve zaman güç ve kuvvet vererek sabırlı olmasını sağlamak amacıyla okunan dualardır. Sabır insanlar tarafından kolaylıkla söylenen ancak çoğu zaman gösterilmesi zor olan davranış ve düşünme biçimidir. Tez canlı olmak ya da çok aceleci olmak bir problemin çözümü karşısında da beklenmedik hataların yanı sıra beklenen birçok hatayı da beraberinde getirmektedir. Güç ve kuvvet içinde sabır duasının okunması için saflık ve temizlik önemlidir.

Güç Kuvvet Sabır Duası her dönemin halkı tarafından sabrın oluşumunda etkisinin çok fazla olması ve dualar arasında her zaman okunacak özellikte olan dualardır. Sabır duası esmalar ile de birlikte okunabilir ve etkisi hemen artırılabilir. Özellikle sabır duası da okunacak esmaların sayısı ve anlamı da önemlidir. Alanında uzman medyuma gidilerek de sabır duası içinde esma okunmak istendiğinin bilgisi verilmelidir. Esmalar aynı zamanda Allah’ın isimleri olmaktadır. 99 adet esma vardır ve her bir esmanın anlamı ile fazileti farklıdır.

Sabir Duasi Nedir - Sabır Duası Nedir?Pin
Sabır Duası Nedir?

“Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne. Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ‘atike. Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve’c‘al lî nûran. El-hamdü li’llâhi’llezî tevâda‘a küllü şey’in li-‘azametihî ve’l-hamdü li’llâhi’llezî zelle küllü şey’in li-‘izzetihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî hada‘a küllü şey’in li-mülkihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî istesleme küllü şey’in li-kudretihî.”

Peygamberimizin Sabır Duası

Peygamberimizin Sabır Duası sıkıntılı ve zor durumlarda okuyarak sabretme gücünü kazandığı dualar olarak da tanımlanır. Peygamber efendimiz yaşadığı dönemde kendisine, ailesine ve ona inanan kişilere karşı uygulanan zorbalık, kötü davranış ve sözlere karşı sabırlı olarak davranış göstermiştir ve çoğu zamanda kendisine inanan kişilere de sabretmeyi öğütlemiştir. Allah bir kulunun dileğinde de sabrı göstermek ve önemini vurgulamak için dileklerin kabul edilme süresini de değiştirmektedir.

Peygamberimizin Sabır Duası sıkıntının bertaraf edilerek kalbin ve ruhun sakinleşmesi ve Allah’a şükretmek için okunan dualardır. Sabır duasını devamlı olarak okuyan kişi kendisinde birkaç hafta ya da ay sonunda oluşan değişimi fark edecektir. Peygamber efendimizin de sabır konusunda tavsiyeleri ve öğütleri bulunmaktadır. Şeytanın vesvese ve kötülüğünü uzaklaştırmak için sabırla beklemek büyük önem taşımaktadır. Sabır, insanlık tarihi boyunca zor olarak tanımlanan, bazı durumlarda insanların çevresinde olup biteni görmesini sağlayan önemli bir davranış olmuştur. Peygamberler zamanında da başlarına gelen her musibet karşısında sabırla bekleme ve Allah’tan sabrın mükafatını isteme durumu oluşmuştur.

“Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.”

Sıkıntılara Karşı Sabır Duası

Sıkıntılara Karşı Sabır Duası kısa ve uzun vadede insanlara yaşamın zorluğunu ve sabırlı olunduğu zamanlarda değişen zorluk derecesini göstermek, bildirmek amacıyla okunan bir dua olmaktadır. Sıkıntılar, musibetler ve belalar olarak gelir ve kişiye fiziksel ve zihinsel olarak acı verir. Sıkıntının büyümesi ve uzun bir dönem boyunca kişi hayatında olması sabır duasının okunmasını gerektirmektedir. Sabır Duası sadece sabrederek beklemek için okunmamaktadır. Kişiyi sıkıntıdan, musibetten, beladan,  kara büyüden ve kötü durumlardan kurtarmak içinde okunmaktadır.

Sıkıntılara Karşı Sabır Duası geniş bir kitle tarafından sıkıntıları yok etmek, gelmemesini sağlamak ve sıkıntılar karşısında ne tür yaklaşımlar içinde bulunacağının öğrenilmesi, desteklenmesi ve bilgisinin verilmesi amacıyla okunmak istenen duadır. Sıkıntılar dönem ve zaman vermeden hemen oluşan ve bazı zamanlarda da uzun dönemler boyunca kalan durumlardır. Sıkıntılı zamanlarda insanlar kalbinde ve ruhunda oluşan huzursuzluğu yok etmek ister. Kalp ve ruha merhem olan sabır duası düzenli okuma sonrasında kişi hayatının zorluğunu kolay bir hal içine sokmaktadır.

“Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.

Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma.İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra. İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla.Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura.Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma.”

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilir bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/ https://asiketmeduasi.com/