Büyü

Cin Nedir?

Cin Nedir?

Cin Nedir? sorusu korkulan ve aynı zamanda da merak edilen bir varlık olması nedeniyle en çok sorulan sorulardır. Cinler görünmeyen varlıklar olarak bilinir. İnsan ve çeşitli hayvanların kılığına girerek yaşarlar. İnsanlara zarar veren cinler ve zararı dokunmayan cinler vardır. İnsanlar tarafından en çok bilinen cinler zararlı ve kötü cinler olmaktadır. İslam mitolojisinde de gözle görülme ihtimali olmayan varlıklar olarak tanımlanırlar.

Cin Nedir? sorusu farklı birçok kaynakta geçen ve insanlar tarafından da hakkında bilgi alınmak isteyenler tarafından sorulan sorulardır. Bazı kaynaklarda cinlerin insanlar ile ilişki kurma yeteneğine sahip olduğu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Farklı isimlerle de tanımlanan bu varlıklar yaşadığımız dünyada da bulunmaktadır. Alt gruplar ve sınıflar içinde sayıca fazla olan cinler kötü ve iyi niyetli olarak bulunmaktadır. Cinler korkulan ve adı söylenilmeyen varlıklar olmaktadır. İnsanları korkutan, çıkardıkları sesler ile rahatsız eden ve karanlık alanlarda bulunan cinler zararlı cinler arasındadır.

Şeytan Nedir?

Şeytan Nedir sorusu son zamanlarda internette araştırılan bir konudur. İslami kaynaklarda ve Kuranda da şeytan işe ilgili bilgi bulunmaktadır. Birçok insan için Allah tarafından cennetten kovulan bir melek olduğu inancıdır. Her din içinde şeytan farklı isimlerdedir. Ortak noktası ise insanlara kötülük getiren, vesvese veren, iyilikten uzaklaştıran ve Allah adını anmalarını engelleyen kötü özelliklere sahip bir varlık olduğu yönündeki inanç her zaman daha fazladır. Şeytan, insanların kaçmak ve uzak durmak istedikleri günah ile kötü olayları yapmalarına neden olmaktadır. İnsan içine her zaman korku, şüphe ve kötülük getirmektedir.

Şeytan Nedir sorusu günümüzde de dini kitaplarda geçen bir varlık olması nedeniyle tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Şeytanın gerçekte nasıl bir görünüş içinde olduğu, insana neden zarar verdiği ve insanlara kötü düşünceleri neden aşıladığı gibi konularda da bilgi alınmak istenmektedir. Şeytan kovulmuş bir varlık olarak geçmektedir. Görünmeyen bir varlıktır. Varlığı kesin olarak kanıtlanan azgınlık getiren varlıklardır. İnsanların amaçlarından sapmasına neden olmaktadır. Şeytan aynı zamanda cinlerden biridir. Kötülük ve şerri getirmek ile insanların kötülük yönünde hareket etmesine neden olmak için çalışır. Allah’tan şeytana bir süre verilmiştir.

Cin Nedir - Cin Nedir?Pin
Cin Nedir?

İblis Nedir?

İblis Nedir sorusu özellikle şeytan ile karıştırılan bir kelime olması nedeniyle yaygın olarak sorulan sorulardır. İblis bir şeytandır ve Kuranda ilk şeytan olarak iblisten söz edilmektedir. Kötü amaçların gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır. Kuranda iblis Rabbinin emrinden yüz çevirerek sapıklık ve kötülüğe düşmüş cinlerden biri olduğu da söylenmektedir. İslam mitolojisine göre de ilk şeytan olarak tanımlanır. Kötülüğün dinimizde sembolü haline iblis gelmiştir. Şeytanların lideri olarak da bazı kaynaklarda tasviri yapılmıştır. Kökeni bakımından eski Yunanca da kullanılan diabolos kelimesinden türeyerek günümüze kadar gelmiştir. Kelime anlamı iftira ve şeytan olarak da tanımlanır. İblis bir melektir ancak uzaklaştırılan bir melektir.

İblis Nedir sorusu her zaman araştırılan ve merak edilen bir soru olmuştur. Birçok farklı kaynakta farklı görüşler altında geçen bir varlıktır. İblisin ateşten yaratıldığı ve insanların topraktan yapıldığı bilgisi de bulunmaktadır. İblis Allah’ın emri olan Adem peygambere secde edilmesini kabul edemeyen bir varlık, melek olarak da tanımlanmıştır. Bir Melek iken davranışı yüzünden şeytana dönüştüğü düşüncesi de İslam mitolojisinde geçmektedir. İblisin cehennemde birçok ordusunun bulunduğuna dair bilgiler de bazı kaynaklarda yer almaktadır. Hanzeb, Hadis, Velhan, Zellenbur, Kabkab ve Menşut gibi farklı görevleri yerine getirmesi ile görevli olan prenslerinin bulunduğuna dair birçok bilgi de vardır.

Melek Nedir?

Melek Nedir sorusu iyilik algısı içinde yaratılan bir varlık olması ve insanlar tarafından kelime ve öneminin araştırılması konusunda öne çıkan sorular arasında yer almaktadır. Melek Allah tarafından yaratılan bir varlıktır. İyiliği temsil eden varlık olarak da dini kitaplarda geçmektedir. Dişi ve erkek olarak cinsiyet ayrımı olmadan yaşarlar. Melekler görünmeyen varlıklardır ve insanların duyu organları ile de algılanmamaktadır. Birden fazla melek bulunmaktadır. Her meleğin farklı bir görevi bulunmaktadır. En çok bilinen melekler arasında Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail bulunur. Allah’a itaat eden ve onun sözünden çıkmayan özel varlıklardır.

Melek Nedir sorusu İslam dininde sıklıkla adı duyulan bir varlık olması nedeniyle en çok merak edilen ve insanlar tarafından da her iyilik yapan insana melek adının konması nedeniyle de özellikleri öğrenilmek istenen varlıklardır. Melekler yalnızca Allah’a inanan ve onun emrinden asla dışarı çıkmayan güzel varlıklardır. Herhangi bir cinsiyet içinde asla tasvir edilmemesi gerekmektedir. İyilik konusunda ön plana çıkmaktadır. Her iyi ve güzel olayın ardında melek kelimesi sıklıkla duyulur. İslam dininde en çok adı duyulan dört büyük melek vazife bakımından da farklı görevlerde bulunmaktadır. Melekler nurlardan yaratılmıştır. Allah katında makamları genel olarak sabit olmaktadır.

Büyü kategorimizi inceleyerek diğer makalelerimize de ulaşabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir