Büyü

Cinler ve Özellikleri

Cinler ve Özellikleri

Cinler ve Özellikleri konusunda bilinmesi gereken ilk özellik; onların da insanlar gibi ölümlü varlıklar olduklarıdır. Bazı rivayetlere göre cinler de insanlar gibi dünyanın çeşitli yerlerinde mesken olarak yaşamışlardır. Kuran’a göre cinlerin özelliklerinden biri, insanlar cinleri göremese de cinlerin insanları görmeleridir. Anlaşılan eski çağlardan beri cinler hayatlarını devam ettirmek için kendi yapılarına göre yiyip içmişlerdir. Besin kaynağının ne olduğunu bilinmez. Ancak insanı besleyen maddi şeyler değildir.

Cinler ve Özellikleri arasından bir diğeri de cinler de melekler gibi kendi manevi yapılarına uygun bir mekanda yaşarlar. Ruh ışınlarından yaratıldıkları için fiziksel bedene sahip bir insandan daha fazla hareket kabiliyetine sahiptirler. Gökyüzünde seyahat edebilirler, gökyüzünde uçabilirler. Ancak Kuran’a göre Hz. Peygamber’e vahiy gönderilmeye başladıktan sonra Cenab-ı Hakk’ın emriyle cennetten kovulmuşlardır.

Evli olduklarına ve hatta ailede çocuk sahibi olduklarına dair bilgiler de vardır. Bazılarına göre, evlerde bırakılan çöplerin cinlerin buluşma yeri olacağı öne sürülmüştür. Kötü cinlerin pis yerlerde bulunduğuna dair iddialar bir noktada, temizliğin önemini insanlara anlatmayı amaçlar. Daha önceki din ve kültürlerde olduğu gibi İslam geleneğinde de cinlerin bazı insanları döverek hasta ettiğine dair bir inanışta vardır.

Cinler ve İnançlara Göre Kabul Edilişi

Cinler ve İnançlara Göre Kabul Edilişi birbirlerinden farklı özellikler gösterirler. Allah’ın, meleklerin, şeytanların, cinlerin ve peygamberlerin nitelikleri ve işlevleri İslam dininde tam olarak tanımlandığından, normal hayata karıştırılmasına izin verilmemelidir. Cinlerin mahiyeti, farklı varoluş biçimlerine girdiklerinde ortaya çıkışları, yaşadıkları yer, insanlarla ilişkileri, iyi veya kötü etkileri, isimleri inançlarına göre farklı ülkelerin dinlerine göre farklılık gösterir.

Asurlular ve Babilliler arasında, kötü ruhlara ve cinlere hayatın her kesiminden inanılırdı. Babilliler bu inançları Sümerlerden aldıkları için bu alanda kullandıkları kelimeler de Sümerceydi. Asurluların edimmu dedikleri kötü ruhlar, kendileri için bir ayin yapmadıkları ve yeterli adak almadıkları için öldükten sonra dünyaya döndükleri söylenen ölülerin ruhlarıdır. İnsanlara musallat olduklarına inanılır ve onlardan kurtulmak için çeşitli yöntemler kullanılır.

Cinler ve İnançlara Göre Kabul Edilişi, insanların tarih boyunca farklı dinlere inanmış olmalarıyla ilişkilidir; bunun temel nedeni insanların nesnelere yükledikleri anlamların zamanla değişmesidir. Örneğin; Asurlular ve diğer Sami kabileleri arasında, yaratılışı insanlardan farklı olan farklı cin sınıfları vardı. Bunların arasında, kötü ruhların utukku adlı bir grup, çölde tuzaklar kurup denizlerde, dağlarda ve mezarlıklarda yaşayan insanlara musallat olmayı bekler.

Cinler ve Ozellikleri - Cinler ve ÖzellikleriPin
Cinler ve Özellikleri

İslamda Cinlerin Yeri ve Önemi

İslamda Cinlerin Yeri ve Önemi Müslümanlar için oldukça önemli bir konudur. Cinlerin Allah tarafından gönderildiği açık bir gerçektir. Allah, cinleri kendisine insan olarak tapınmaları için göndermiştir. Ancak İslam dinine göre cinlerin her zaman kötü olduğu sanılır ki bu yanlış bir kanıdır. Aynı zamanda cinlerin varlığında da yadsınamaz bir gerçek vardır ki bu da cinlerin tıpkı insanlar gibi iyi ve kötü olanlarının var olmasıdır.

İslamda Cinlerin Yeri ve Önemi konusunda uzun yıllardır bilinen ve öğretilen bazı noktalar da vardır.  Örneğin: Dinimizde özellikle gece uyumadan önce Nas Felak ayetlerini okuduğunuzda cinlerin size sırt çevireceği rivayet edilir. Aynı şekilde kapı eşiğine ve kuru yere oturmama gibi bazı inançlar da vardır.

Cinlerin Ömrü

Cinlerin Ömrü normal bir insanın on katı kadardır. Cinler yaklaşık yedi yüz ile bin yıl arasında yaşarlar. Ayrıca, bir kişinin hayatı boyunca yaptığı eylemlerin hemen hemen aynılarını yaparlar. Cinlerle insanlar arasındaki en büyük fark, cinlerin gelecek hakkında endişelenmelerine gerek olmamasıdır. Evet, cinler irade sahibi varlıklardır ama her irade sahibi varlık gelecek kaygısı taşımaz. Cinler ateşten, insanlar ise topraktan yaratılmıştır. Belki de bu yüzden cinler bu kadar ürkütücüdür: hamurları ateştendir.

Cinlerin Ömrü konusunda cinlerin çok uzun bir ömür sürdükleri bilinmektedir. İslam dininde Cinler Allah’a kulluk etmek için yaratılmıştır, yani insanlarla aynı sorumluluklara sahiptirler. Cinler insanlardan daha güçlü yaratıklardır ve insanların kaldıramayacağı bir tonu kaldırabilirler. Cin gaybı, yani geleceği bilemez. Cinler, insanlar gibi pasif yaratıklar değil, aksine aktif, çevik ve daha haraketli yaratıklardır. Bir rivayete göre cinlerin sudan korktukları söylenir. Cinler yerler gibi pis yerleri severler, bunlardan birincisi lavabodur. Bu tarz yerlere dikkatli olmak sık sık tembihlenir.

Büyü kategorimizi inceleyerek diğer makalelerimize de ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir