Dualar

Duaların Gücü ve Etkileri

Duaların Gücü ve Etkileri

Duaların Gücü ve Etkileri konusu ülkemizde yalayan insanlar tarafından ibadet, vazife ve yapılacak bir uygulama olması nedeniyle araştırılması yapılan konudur. Üzerinde yıllardır farklı araştırmalar yapılarak yeni bilgiler bulunmaktadır. Duaların etkisi arasında  insanın maddi ve manevi yönünün değişmesini ve pozitif alana doğru yönelmesi hususu vardır. İslam alemi ve milleti için dualar dini kitaplarda da yer alan ve yapımı konusunda da insanlara önemini anlatan bilgiler bulunuyor.

Duaların Gücü ve Etkileri konusunda her dinden insan tarafından bu tarz sorular sorulmaktadır. Dua sadece İslamiyet ve Müslümanlar tarafından yapılan vazifeler olarak algılanmamalıdır. Dinimizde duanın önemi üzerinde sıyrılarak dua ederek insanın kalbinin huzura ereceğini, isteklerine kavuşacağına da değinilmiştir. Her dinde dua insanlar tarafından farklı şekillerde edilmektedir. Dini ayrım olmadan insanlar bir dini yönelmeye ihtiyaç duymaktadır.

Bu Dua ile Her İstediğim Oldu

Bu Dua ile Her İstediğim Oldu sözü sürekli olarak tekrar edilen ve dua okumaya asla ara vermeyen kişilerden sıklıkla duymaya başladığımız sözlerden biridir. Dualar insanlar tarafından duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kontrollü olarak ve sakince hayata geçirmelerine yardımcı olan kelimelerdir. İnsanın yaşamında enerji düşüklüğünün nedenini ortadan kaldırmak konusunda da dualar önemli olmaktadır. Kişi dua etmekten vazgeçmeden onu hayatında önemli olarak tanımlayacağı alana sokarak duaya düzenli olarak devam etmelidir.

Bu Dua ile Her İstediğim Oldu sözleri sonucunda insanların kalbinden geçen niyet ve isteklere kavuşması hususu da oluşmuştur. İnsanların Allah’tan istemesi, ona yönelmesi ve onu zamanın her anımda hatırladığını ve onu sevdiğini göstermesinin bir yolu da edilen dualardır. Dualarda anlamı yüksek kelimeler tercih edilmelidir. Kabalıktan ve serzenişten uzaklaşarak uygun doğrultuda sözcükler kullanılarak dua edilmelidir. Dualar Allah’ın yarattığı insanlardan kendi istek ve niyetlerini anlatmaları için yapılmaktadır. İhtiyaç ve arzuların karşılanması için yalnızca Allah’a sığınmak gerekmektedir. Allah’a sonsuz inanç sistemi içinde olarak ve ondan isteyerek dua edilmelidir.

Dualarin Gucu ve Etkileri - Duaların Gücü ve EtkileriPin
Duaların Gücü ve Etkileri

Duanın Kabul Olduğunun İşaretleri

Duanın Kabul Olduğunun İşaretleri konusu ile ilgili insanlar yaptıkları duaların kabul olduğunu nasıl ve ne tür belirtiler ile anlayacaklarını öğrenmek amacıyla araştırmaktadır. Duaların kabul olduğu zaman kişilerde olumlu birçok belirti ortaya çıkmaya başlamaktadır. Kişi kendini Allah’a daha yakın hissetmeye, isteği bir maddiyat ise onu kavuşacak ve elinde hayırlı birikimler oluşmaya başlayacaktır. Evlilik konusunda dua etmeye devam eden bir kişinin kısmeti açılacak ve karşısına hayırlı bir eş adayı çıkacaktır. Sağlık konusunda dua eden bir kişi sağlığına kabul olan bir dua sonunda kavuşacaktır. Dualar kişi niyetle yine bağlı olarak isteğin gerçekleşmesi sonucu da farklı belirtiler ortaya çıkarmaktadır.

Duanın Kabul Olduğunun İşaretleri konusu ile ilgili çok fazla bilgi bulunmaktadır. Özellikle kişinin niyeti hangi yönde ise kabul edilen istek bir anda gerçek olmaya başlayacaktır. Sıkıntılı zamanımda ferahlık ve mutluluk getirmesi için dua okumaya devam eden bir kişinin içinde bulunduğu sıkıntılar tamamen ortadan kalacak ve aniden mutluluk kapısını çalacaktır. Duaların etkileri ve belirtileri her zaman olumlu olarak cevaplanmaktadır. Kötü bir niyetin gerçek olmasını isteyenler Allah’tan kötü olayların olmasını istememelidir. Dualar farklı zamanlarda belirti ve etki gösterir. Bu nedenle sabırlı bekleyişe devam etmek ve duanın kabul olduğunu ortaya çıkan belirtiler ile anlamak için beklemek önemlidir.

En Güçlü Dualar

En Güçlü Dualar insan yaşamında olumsuz olarak gelişen olayların, sıkıntıların ve musibetlerin etkisi ile birlikte ortadan giderilmesi konusunda etkili olacak olan dualardır. Güçlü olarak tanımlanan duaların etki alanı her zaman geniş olmaktadır. Kuvvetli tesiri ve etkisi ile insanların n Çok okudukları dualar arasında bulunmaktadır. En güçlü duaların insan yaşamına mutluluk, huzur ve bereket getirdiğine de inanılmaktadır. Bir aşk ve sevgi duası, bağlama duası, geri döndürme duası ya da muhabbet duası da etkisi en yüksek olarak görülen dualar arasında bulunmaktadır. Sabırlı olarak dua okunması etkilerinin zaman içinde görülmeye başlanması konusunda yardımcı olacaktır.

En Güçlü Dualar insanlık tarihi boyunca birçok dönem içinde araştırılan ve merak edilen konulardan biri olmuştur. Güçlü duaların etkisi kişiden kişiye göre kimi zaman farklılık göstermektedir. Yapılan dua içinde oluşan samimiyet duanın kabulü içinde önemlidir. Kişi içinden gelerek, yakararak, isteyerek, niyet ederek dua etmelidir. Allah’a isyan etmekten kaçınarak ve onu incitecek olan sözlerden kaçınarak dua etmelidir. İnsanlar dua ederken kullandıkları her bir kelimeye ve heceye özen göstererek duasına devam etmelidir. Güçlü dualar tesiri açısından da sürekli olarak okunan dualardan biridir. İnsanlar en güçlü duaları okuyarak sevdiğine, niyetine, isteğine ve arzusuna kavuşmayı istemektedir.

Güç bulmak ve zor zamanlardan kurtulmak için şu duaları okuyabilirsiniz;

Türkçe okunuşu:

“…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ(raşeden).

Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, gâlibiyetindeki üstünlük ve yakalamandaki şiddet hürmetine, yardımındaki sür’at hürmetine, haram kıldığın şeylerin işlenmesi sebebiyle gösterdiğin kıskançlık ve kızgınlık hürmetine, âyetlerinle Sen’den himâye isteyenleri himâye etmen hürmetine istiyoruz, yâ Allah, yâ Karîb (yakın olan), ey işiten, ey duâlara icâbet eden, ey hesâbı çabuk gören, ey Cebbâr, ey Mütekebbir, yâ Kahhâr ve ey yakalaması şiddetli olan.

Ey azgınların kahrının âciz bırakamadığı, ey kralların, kisrâların ve fâcir düşmanların azgın inatçılarını helâk etmek kendisine zor gelmeyen; bana tuzak kuran kimsenin tuzağını kendi başına geçir, bana hile yapanın hilesini kendine çevir, benim için kuyu kazan kimseyi o kuyuya düşür, bana tuzak için ağ kuran kimseyi, ey Efendim kendisini o ağa uğrat, onu tuzağa av ve esîr yap!

Allah’ım, Kâf-hâ-yâ-ayn-sâd hakkı için bize düşman korkusuna karşı yardım eyle. Onları helâk eyle, onları sevgili kullarına fedâ eyle, onları bugün ve yarın kısa zamanda belâlara uğrat.

Türkçe Okunuşu:

“…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez zâlimîn(zâlimîne).” (Enbiya, 87)

Anlamı:

«Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ki ben zâlimlerden oldum.» (Enbiya, 87) demişti. (Bkz. Tirmizî, Deavât, 81/3505)

“Ey gönüllerin sevgilisi! Ey yüce Arş’ın sâhibi! Ey her istediğini yapan Allâh’ım! Ulaşılmayan izzetin, kavuşulmayan saltanatın ve Arş’ını kaplayan nûrun hürmetine beni şu (hırsızın) şerrinden korumanı istiyorum! Ey imdâda koşan Allâh’ım, yetiş imdâdıma!”

“Allahım! Ben hayrın her çeşidini; âcil olanı ve geç olanı, bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği Sen’den istiyorum. Her türlü şerden; âcil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de Sana sığınıyorum. Allahım! Ben Sen’den, kulun ve Peygamberinin istediği hayrı istiyorum. Kulun ve Peygamberinin sığındığı şerden de Sana sığınıyorum. Allahım! Ben Sen’den cenneti ve cennete yaklaştıran söz veya ameli diliyorum. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz veya amelden de Sana sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kaza (ve kaderi) de hayırlı kılmanı niyâz ediyorum.” (İbn-i Mâce, Dua, 4; İbn-i Hanbel, VI, 134)

Dualar Kategorimizde bir çok ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/ https://asiketmeduasi.com/