Aşık Etme Duaları

Erkeği Deli Divane Aşık Etme Duası

Erkeği Deli Divane Aşık Etme Duası

Erkeği Deli Divane Aşık Etme Duası sizi seven ya da sevmeyen bir erkeğin düşüncelerini değiştirmek için yapılmak istenen dualardan biridir. Büyüler dualara oranla daha fazla tehlike ortamını oluşturduğu için kişiler duaları tercih etmeye de başlamıştır. Sevdiğiniz erkeği, eşiniz ya da sevgilinizi yeniden kendinize sımsıkı bir şeklide bağlandırmak için deli divane aşık etme duasını günlük olarak okuyabilirsiniz. Duaların da bir ritüel ve uygulama içinde okunması durumu özellikle son zamanlarda daha fazla öne çıkmıştır.

Erkeği Deli Divane Aşık Etme Duası erkeğin gözlerini kapatarak ve size karşı olumlu bir duyguyla düşüncelerini birleştirerek size yeniden dönmesi konusunda da etkili olan bir duadır. Deli divane aşık etme konusu genellikle evli ve sevgili olan çiftlerin tercihi olmaktadır. Çoğu zaman insanlar tarafından karşısında bulunan ve onu sevip sevmemesi hususuna da önem verilmeden deli divane aşık etmek amacıyla dualar okunmaktadır.

Sevgiliyi Deli Divane Eden Dua

Sevgiliyi Deli Divane Eden Dua dönemler içinde kadınlar ya da erkekler tarafından merak edilen bir dua türü olmuştur. Deli divane ya da sırılsıklam olarak da sevilen kişiyi aşık etme düşüncesi insanlara cazip ve güzel olarak gelmektedir. Tehlikenin oluşma ihtimalinin azaltılması için uzman ve deneyimli medyumların duaları okumasında fayda olacaktır ancak kişi tarafından da kurallara ve ritüellere uyulduğu süre boyunca da okunması gereken dualar olmaktadır. Bağlamanın bir insanda en kuvvetli duygu ve düşünce haline gelmesi konusunda da yapılan dua olmaktadır.

Sevgiliyi Deli Divane Eden Dua son dönemlerde kadınlar tarafından daha sıklıkla araştırılan dualardan biri olmuştur. Özellikle sadakat içinde bağlı kalınmayan ve bu ilişkilerde ayrılmak isteyen tarafın kalıcı olmasını sağlamak ve düşüncelerini etkilemek amacıyla deli divane olarak aşık etmek için dua okunur. Okunan dualar arasında ara duası ve Ayetel Kürsi duası da bulunmaktadır. Duaların çeşitliliği insanlar tarafından seçilmesi gereken en doğru ve etkili olan duayı bulmak konusunda birtakım zorluklar getirmektedir.

Erkegi Deli Divane Asik Etme Duasi - Erkeği Deli Divane Aşık Etme Duası
Erkeği Deli Divane Aşık Etme Duası

 

Dikkatinizi Çekeceğini Düşündüğümüz Bir Diğer Yazımızı Okuyarak Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak İçin Birini Kendine Deli Divane Aşık Etme Duası Yazımızı İnceleyebilirsiniz.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’.

Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn.

Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm.

Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.”

Üç Esma ile Aşık Etme Duası

Üç Esma ile Aşık Etme Duası Allah adı anılarak, Allah’tan istenerek edilen dualar arasında bulunmaktadır. Kişi dua öncesinde bedenini temizlemek için abdest almalıdır. Okunması gereken dualar arasında Fatiha, Felak, Nas ve İnşirah duası bulunmaktadır. İnşirah duası kişi tarafından günde en az 2 kez okunmalıdır. Her duanın okunma sayısı da yaşanılan farklılıklara uygun olarak kişiler 4 duayı okumalıdır. Fatiha suresi gün içinde 1 kez okunması gereken bir duadır. Felak ve NAS sureleri ise 3 kez okunacak olan dualardır. Üç Esma arasında Rahman, Kafi ve Vedüd isimleri bulunmaktadır. Rahman esmasının anlamı merhamet eden ve bağışlayan anlamında olmaktadır.

Üç Esma ile Aşık Etme Duası için okunması gereken esmalar hakkında birçok araştırma yapılmaktadır. Kafi esmasını kişi içinden gelerek okumalıdır. Yeten ve yetişen anlamlarına gelerek okunacak olan esmalar ile aşık edilmek istenen kişi çok kısa zaman içinde ona duayı okutan kişiye aşık olacaktır. Aşkına çare bulamayan ve gönlüne söz dinletemeyenler özellikle Kafi esmasını sıklıkla gün içinde tekrar ederek okumalıdır. Vedüd esması ise aşk duası içinde en çok okunacak ve en önemli olarak da okunması gereken esma olmaktadır. Seven ve sevilen anlamına gelen Vedüd esması günde 7 kez olacak şekilde okunmalıdır. Okunacak 3 esmanın 7 kere okunması tavsiye edilir.

 

“Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman

Kul hüvallahü ehad

Allahüs samed

Lem yelid ve lem yuled

Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Ya Vedud

Velleyli iza seca

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

Ve lel’ahıretu hayrün leke minel’ula

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke ve ma kala

Elem yecidke yetiymen feava

Ve vecedeke dallen feheda

Ve vecedeke ailen feağna

Femmel yetiyme fela takher

Ve emmessaile fela tenher

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Ya mucib

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa’na leke zikreke

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab”

Deli Divane Aşık Etme Duası

Deli Divane Aşık Etme Duası kabul olma durumu, ne kadar zamanda okunması gerektiği, okunurken bir esmanın okunma durumu gibi çok farklı konularda bilgi alınmak amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sevdiğiniz bir erkeği ya da kadını deli divane olacak şekilde kendinize anında bağlayarak onunla yaşlanma hayali içinde olduğunuz zaman Fatiha, Nas, İnşirah duasını düzenli olarak okumanız gerekmektedir. Dualar aynı saatlerde ve aynı zaman içinde okunmalıdır.

Deli Divane Aşık Etme Duası kısa sürelerde hemen aşık etmek ve bağlamak için yapılan ve okunan dualardır. Çok kötü bir etki bırakma durumu söz konusu olmayacaktır. Duaların okunmasında önemli olan bir hususta kişilerin kalpten temiz bir niyetin içinde Allah’tan istemek ve ona yakama durumu olmaktadır. Allah kendine gelen ve kendinden bir şey isteyen kulunun duasına erken ya da geç dönemlerde de cevap vermektedir. Bu nedenle sabırlı ve sakin olarak sükut içinde beklemek gerekmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/ Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü