Dualar

Eşler Arasında Okunacak Dualar

Eşler Arasında Okunacak Dualar

Eşler Arasında Okunacak Dualar genelde mutsuz bir evlilik yaşayan kişilerin başvurdukları bir yoldur. Eşler arasında bir süre sonra ister istemez soğumalar ya da muhabbette azalmalar görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda ise çiftler birbirinden boşanmamak için çeşitli dua okumalarına başvurabilir. Bu dualar doğru bir şekilde ve iyi bir niyetle okunduğu zaman eşler arasındaki bu soğukluk da tamamen kapatılacaktır.

Eşler Arasında Okunacak Dualar genelde gün içerisinde belirli zaman aralıklarında ve belirli sürede okunur. Düzenli bir şekilde okunduğu zaman çiftler arasındaki sorunlar da düzelir. Her perşembeyi cumaya bağlayacak olan gecede okunması gereken bu dualar bu zamanlarda okunduğu zaman daha etkili olur. Aynı zamanda duaların kaçar defa okunması da önemlidir. Şu an dua yerine aslında eşlerin arasını düzeltebilecek sureler de okunarak kişiler eşleriyle arasını düzeltebilir. Dua okunduktan sonra ‘Ya Mennan’ esması da okunarak tamamlanabilir. Bundan sonrası da tamamen Allah’ın takdirine kalmıştır.

Evlilik, iki insanın bir araya gelerek hayatlarını birleştirmesiyle kurulan kutsal bir bağdır. Ancak, her evlilikte bazen zorluklar yaşanabilir ve sorunlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda, dualar çiftlerin yardımına koşabilir ve evliliklerine huzur, mutluluk ve bereket getirebilir. İşte, eşler arasında okunacak bazı dualar ve anlamları:

 1. Eşler Arasında Sevgi ve Sadakat Duaları: Bu dualar, çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve sadakatlerini artırmak için okunur. Kendilerini birbirlerine adamalarını, kalplerinin birleşmesini ve bir ömür boyu sürecek bir sevgiyle dolu bir evlilik sürdürmelerini sağlar.
 2. Eşler Arasında Anlayış ve Uyum Duaları: Bu dualar, çiftlerin birbirlerini anlama, saygı gösterme ve birlikte uyum içinde yaşama yeteneklerini güçlendirmek için okunur. Karşılıklı anlayış ve uyum, evlilikteki çatışmaları azaltır ve ilişkiyi daha sağlam hale getirir.
 3. Eşler Arasında Huzur ve Bereket Duaları: Bu dualar, evlilikte huzur ve bereketin artması için okunur. Çiftlerin birlikte huzurlu bir hayat sürmelerine ve yaşamlarına bereketin gelmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, evliliklerini olumsuz etkileyebilecek tüm kötü enerjileri uzaklaştırır.
Dua Anlamı
Eşler Arasında Sorunları Çözmek İçin Dualar Çiftlerin karşılaştıkları sorunları çözmek, anlaşmazlıkları gidermek ve ilişkilerini daha sağlam hale getirmek için okunan dualardır.
Eşler Arasında İletişimi Güçlendiren Dualar Çiftlerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarını sağlayan dualardır. Bu dualar, iletişim eksikliklerini gidererek çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve iletişim sorunlarını çözmelerine yardımcı olur.

Unutmayın, dualar sadece birer araçtır. Gerçek değişimi sağlamak için çiftlerin birlikte çalışması ve çaba göstermesi gerekmektedir. Dualarınızla birlikte, eşinizle iletişim kurmanız, anlamaya çalışmanız ve sevgi dolu bir ortam yaratmanız önemlidir. Bu sayede, evliliğinizde huzur, mutluluk ve bereketi artırabilirsiniz.

Eşler Arasında Muhabbet Duası

Eşler Arasında Muhabbet Duası aslında çiftler arasındaki ilişkiye göre de değişiklik gösterecektir. Yani her evlilik ve her çift aynı değildir. Bu nedenle kişilerin arasındaki muhabbeti artırabilecek en etkili dua da tamamen kişiye özel olarak hazırlanmış ve sunulmuş olan dualardır. Duaları birinin hazırlaması mümkün değildir. Dualar Kuran’da geçen ve yüz yıllar önce yazılmıştır. Fakat bu duaların birleşimleri, kaç kere okunmaları ya da ne zaman okunması gerektiği gibi konular o duanın kişi üzerindeki etkisini artırır. Bu durum muhabbet dualarında da geçerlidir.

Eşler Arasında Muhabbet Duası için iyi bir medyum hocaya başvurarak medyum hocanın oluşturacağı dualar okunmalıdır. Medyum hoca tamamen çifte özel olarak duaları hazırlayacağı için aslında çiftler arasındaki muhabbet de bu sayede artmış olacaktır. Aynı zamanda medyum hocanın önerdiği şekilde okumak da duanın etkisini artıracaktır. Medyum hocalar muhabbetin artması için özel tılsımlı sözleri de kişilere vererek eşiyle arasındaki muhabbetin artmasını sağlayabilir.

Okunuşu: “Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. E lem yecidke yetîmen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke âilen fe agnâ. Fe emmâl yetîme fe lâ takher. Ve emmâs sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.” (93/Duha suresi)

Anlamı: “Yemin olsun, kuşluk vaktine; Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın boş çevirme! Rabbinin lutuflarını şükranla an.”

Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Esler Arasinda Okunacak Dualar - Eşler Arasında Okunacak DualarPin
Eşler Arasında Okunacak Dualar

Evin Huzuru ve Mutluluğu İçin Okunacak Dualar Neler?

Evin Huzuru ve Mutluluğu İçin Okunacak Dualar Neler konusu özellikle evinde sürekli kavga olan kişiler tarafından merak edilir. Her evlilikte ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Bu anlaşmazlıklar büyük bir boyut almaya başladığı zaman eşler arasını da tamamen bozabilir. Hatta bazı durumlarda çiftler boşanma durumuna bile gelebilir. Bu gibi durumlarda ise genelde çiftlerden biri dualara sarılarak eşiyle arasını düzeltmek ister.

Evin Huzuru ve Mutluluğu İçin Okunacak Dualar Neler sorusuna bakılacak olursa aslında en çok tercih edilen dua evde kavga olmaması adına yapılan duadır. Manası tamamen çiftlerin birbiriyle barışması ve çiftlerin arasını düzeltmesi üzerinedir. Bu dua abdestli bir şekilde okunmalıdır. Aynı zamanda duruma göre 3 ya da 7 defa okuna bilir. Bunun dışında eşler arasında görülen bu soğukluğun ailenin diğer fertlerine yansımamasında da etkilidir. Yani evde bir bütün sağlayarak eve mutluluk ve huzur getirir.

Bismillahirrahmanirrahim,

Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Allahümme ellef beyne gulubina ve aslihzate beynina ve’hdina sübüle’sselami ve necnina mine’z-zulümati ile’nnuri ve cennibe’l fevahişe mazahare minha vema betane

Rabbene’ftah beynena ve beyne kavmina bi’l-hakkı ve Etne hayrü’l –fatihin.

Ya kaviyyü, Ya Ganiyyü, Ya Vefiyyü, Ya Azizü, Ya Rahimü. Ya Rabbi.

Ya zel arşil mecid.

Ya fa’alün lima yüridü bi’l hakkı e’ınna birahmetika

Ya Erhamer-rahimin.

Eşler Arasındaki̇ Soğukluk İçin Dua

Eşler Arasındaki̇ Soğukluk İçin Dua doğru bir şekilde okunduğu zaman eşlerin birbirlerine yeniden bağlanmasını sağlar. Hem soğukluğu gidermek için hem de bağlılığı artırabilmek için de birleştirilebilen ya da sırayla okunabilen dualar da mevcuttur. Şu an aslında pek çok evlilik bu dualar sayesinde ayakta durmaktadır. Çünkü aynı evin içinde sürekli birbirini göre çiftler arasında soğukluk görüle bilir. Bu durumda çiftlerden birinin gözü dışarı kaya bilir. Aslında bu durum da büyük bir sorunu beraberinde getirir. Kişiler ise evliliklerinde bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına soğukluğu gidermek için dualara başvurur.

Eşler Arasındaki̇ Soğukluk İçin Dua en iyi medyum hoca tarafından sunulur. Yani hali hazırda bulunan duaların okunuş şekilleri, okunuş zamanları ve kaç defa okunması tamamen kişiye özeldir. Buna yönelik olarak hazırlanan duaların etkisi de daha fazla olur. Aynı zamanda bağlama dualarıyla da birleştirilerek daha tesirli dualar ortaya çıkarılabilir. Hatta gözü dışarda olan eşler için de dualar verile bilir. Bu dualar en doğru şekilde okunduğu zaman çiftler arasındaki soğukluk ve uzaklık da tamamen gitmiş olacaktır. Bu sayede evlilikleri de kurtulmuş olacaktır. Bu anlamda iyi bir medyum hocayla görüşmek de kişiyi kesin çözüme ulaştırır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillahillezî yümsiküssemavatis seb’a en takaa alel ardi illâ biiznih.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.”

“Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Allahhümme ellif beyne kulubina

2- ve aslih zate beynina

3- ve’hdina sübüle’s-selami

4- ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur

5- ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane

6- Allahümme’hfazna fi esmaina ve ebsarina ve ezvacina.”

Ey Alemlerin Rabb’i olan Allah’ım, gidilebilecek yegane kapı olan senin kapına geldim ve aile huzurunu temin etmek maksadıyla sana müracaat ettim, sen halis kullarının niyazlarını en güzel şekilde kabul eyleyip onlara fazilet ve hayır bahşetme nimetini gösterir ve onları ihsanların ile güzelliklere mazhar eylersin. İşte ben de huzuruna gelip senden nimet ve ihsan talep etmekteyim, kalbimde eşim ile aramdaki muhabbeti tesis etmek gibi masum bir niyet yer almakta ve senin masum niyetlere karşı en güzel şekilde fazilet armağan ettiğini bilmekteyim. Bana içten içe okumuş olduğum besmele-i şerifin şerefi ve onuru hatırına eşimle aramdaki soğukluğu giderme faziletini ihsan eyle, amin.

Eşler Arasında Sevgi Ve Sadakat Duaları

Evlilik, birlikte yaşamayı, birbirimize sevgi ve sadakatle bağlı kalmayı içeren önemli bir kurumdur. Her ne kadar evlilikteki sevgi ve sadakat zamanla gelişebilirse de, dualar bu süreci hızlandırabilir ve derinleştirebilir. İşte eşler arasındaki sevgi ve sadakati artırmak için yapılabilecek bazı dualar:

1. Rabbimizden Sevgi Duaları:

 • Rabbimiz, kalplerimizi sevgiyle doldurmanızı ve eşler arasındaki sevgiyi artırmanızı diliyoruz.
 • Rabbimiz, bize birbirimize sevgi ve anlayışla davranmayı öğretin.
 • Rabbimiz, bizi sabırlı ve hoşgörülü eşler haline getirin.

2. Sadakat ve Bağlılık Duaları:

 • Rabbimiz, eşlerimiz arasındaki bağlılığı güçlendirin ve sadakatimizi artırın.
 • Rabbimiz, bize birbirimize destek olmak ve birbirimize güvenmek için kuvvet verin.
 • Rabbimiz, sadakat ve bağlılıkla dolu bir evlilik hayatı yaşamamızı nasip edin.

3. Sevgimizi Artırmak İçin Dua:

Rabbimiz, bize birbirimize olan sevgimizi artırma konusunda yardım edin. Kalplerimizi sevgiyle doldurun ve aramızdaki bağı güçlendirin. Sevgi dolu bir evlilik hayatı yaşamamızı nasip edin.

Dua Anlamı
Rabbimiz, kalplerimizi sevgiyle doldurmanızı ve eşler arasındaki sevgiyi artırmanızı diliyoruz. Rabbimizden sevgi duaları isteyerek, eşler arasındaki sevginin artmasını dile getiriyoruz.
Rabbimiz, bize birbirimize destek olmak ve birbirimize güvenmek için kuvvet verin. Eşler arasındaki sadakati ve bağlılığı güçlendirmek için yardım istiyoruz.
Rabbimiz, bize birbirimize olan sevgimizi artırma konusunda yardım edin. Sevgimizi artırmak ve evlilikte sevgi dolu bir atmosfer oluşturmak için Rabbimizden yardım diliyoruz.

Eşler Arasında Anlayış Ve Uyum Duaları

Evlenmek, iki insanın birbirlerine olan sevgi ve anlayışını birleştiren kutsal bir birlikteliğin başlangıcıdır. Ancak hayatın getirdiği zorluklar ve farklılıklar zaman zaman çiftler arasında anlaşmazlıklara ve uyumsuzluğa sebep olabilir. Bu gibi durumlarda, eşler arasında anlayış ve uyumu artırmak için dualar etmek önemli bir adımdır.

Eşler arasında anlayış ve uyum için yapılan dualar, çiftin birbirini daha iyi anlamasını sağlayarak ilişkilerindeki sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Ahirete inananlar için, bu dualar aynı zamanda Allah’ın lütfuna sığınıp dileklerini dile getirmek anlamına da gelir.

İşte eşler arasında anlayış ve uyumu artırmak için yapılan bazı dualar:

 • 1. Allah’ım, sevgi ve anlayış dolu bir evlilik hayatı nasip et.
 • 2. Rabbim, bizi birbirimizi anlamaya ve desteklemeye teşvik et.
 • 3. Ya Rab, çatışmalarımızı çözmek ve anlaşmazlıklarımızı gidermek için bize yardım et.
Dua Anlamı
1. Rabbim, bize anlayış ve sabır ver. Anlayış ve sabrın, ilişkimizdeki zorluklarla başa çıkabilmemiz için gereklidir.
2. Allah’ım, bizi birbirimizi daha iyi anlama yolunda yönlendir. Birbirimizi daha iyi anladığımızda, ilişkimizdeki uyum ve sevgi artar.
3. Ya Rab, bizi affet ve aramızdaki uyumu güçlendir. Affetmek ve uyumu güçlendirmek, eşler arasındaki anlayışı artıran önemli adımlardır.

Eşler Arasında Huzur Ve Bereket Duaları

Bir evlilikte huzur ve bereket, çiftlerin arasındaki sevgi, anlayış ve uyumla sağlanır. Ancak, hayatın getirdiği zorluklar ve stresler bazen bu dengeyi bozabilir. İşte bu noktada, eşler arasında huzur ve bereketi artırmak için dualar çok önemli bir rol oynar. Dualar, manevi gücümüzü kullanarak Allah’a yakarışlarımızdır ve evliliğimizi güçlendirmek, sorunları çözmek ve mutluluğu artırmak için bize yardımcı olabilir. Bu yazıda, eşler arasında huzur ve bereketi sağlamak amacıyla okunabilecek bazı duaları paylaşacağım.

Eşler arasında huzur ve bereketi artırmak için okunabilecek ilk dua, “Rabbi edhılni mudhale sıdkin ve ahricni mukhraca sıdkin vâce`al li min ledünke sultanean nasıra” duasıdır. Bu dua, Arapça olarak okunduğunda Allah’ın yardımını dilemektedir. Bu dua, evliliğimizin sıdk ve dürüstlük üzerine temellendirilmesini, ilişkimizdeki samimiyetin artmasını ve içten bir şekilde birbirimize doğru ilerlememizi sağlamayı hedefler.

İkinci bir dua örneği ise “Rabbenâ hâb lenâ min ezzevâcine ve zürriyyâtinâ kurrate âyunin ve ce`alnâ lilmuttekine imâma” duasıdır. Bu dua, çiftlerin evliliklerinde huzur ve bereketi artırmak için okunabilir. Bu dua, Allah’tan bize hayırlı eşler ve salih çocuklar nasip etmesini talep eder. Aynı zamanda, salih insanlara örnek olmamızı isteyerek evliliklerimizin daha sağlam bir temelle inşa edilmesini amaçlar.

 • Eşler arasında huzur ve bereket için dua etmenin yanı sıra, birlikte yapılan ibadetler ve hayır işleri de evliliğimizi güçlendirebilir. Namaz kılmak, Kur’an okumak, oruç tutmak gibi ibadetler çiftlerin birbirine olan saygısını ve sevgisini artırır. Evlilikte birlikte yapılan hayır işleri ise ruhani bağları güçlendirir ve çiftlerin dayanışmasını sağlar. Unutmayın, hayır işleri ve ibadetler evlilikteki huzur ve bereketi artıran önemli etkenlerdir.
Eşler Arasında Huzur ve Bereket Duaları
Rabbi edhılni mudhale sıdkin ve ahricni mukhraca sıdkin vâce`al li min ledünke sultanean nasıra
Rabbenâ hâb lenâ min ezzevâcine ve zürriyyâtinâ kurrate âyunin ve ce`alnâ lilmuttekine imâma

Eşler Arasında Sorunları Çözmek İçin Dualar

Eşler arasında pek çok sorun yaşanabilir ve bu sorunların çözümü için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Dualar da bu sorunların çözümünde büyük bir etkiye sahip olabilir. İşte eşler arasındaki sorunları çözmek için okunabilecek bazı dualar:

1. **Sorunların Çözümü İçin Dua:** Ey Rabbimiz! Aramızda olan sorunları çözmek ve ilişkimizi düzeltmek için sana yalvarıyoruz. Bize sabır ve anlayış ver, kalbimizi yumuşat. Evliliğimizi sağlamlaştır ve sorunlarımızı çözmek için bize yardım et. Sen, her şeyi en iyi bilen ve her türlü sorunu çözebilen sonsuz güce sahip olan Rabbimizsin. Dualarımızı kabul buyur. Amin.

2. **Mutlu Bir Evlilik İçin Dua:** Rabbimiz! Evliliğimizdeki sorunları çözmemiz için bize yardım et. Sevgi, saygı, anlayış, sabır ve hoşgörü ile dolu bir evlilik yaşamayı nasip et. Kalplerimizi birleştir, bizi birbirimize daha da yaklaştır. Evliliğimizde huzur ve bereketi eksik etme. Dualarımızı kabul buyur. Amin.

3. **İletişimi Güçlendiren Dua:** Ey Rabbimiz! Aramızdaki iletişimi güçlendirmemiz için bize yardım et. Bize doğru şekilde konuşmayı, dinlemeyi ve anlamayı nasip et. Yanlış anlamaları ve tartışmaları önle. İletişim kurarken birbirimize karşı anlayışlı ve sabırlı olmayı öğret. Hayatımız boyunca sağlıklı bir iletişim kurmamızı sağla. Dualarımızı kabul buyur. Amin.

 • Özetle, eşler arasında sorunları çözmek için dualar büyük bir öneme sahiptir. Sorunlarla karşılaşıldığında, Rabbin yardımına sığınmak ve ondan güç istemek önemlidir. Dualar, kalpleri yumuşatır, iletişimi güçlendirir ve evliliği sağlamlaştırır. Eşler arasında okunacak dualar sayesinde sorunlar aşılabilir ve sağlıklı bir ilişki kurulabilir.
Eşler Arasında Sorunları Çözmek İçin Dualar Açıklama
Sorunların Çözümü İçin Dua Aramızdaki sorunları çözmek için Allah’a dua etmek
Mutlu Bir Evlilik İçin Dua Evlilikte sevgi, saygı ve huzur için dua etmek
İletişimi Güçlendiren Dua Eşler arasındaki iletişimi düzeltmek için dua etmek

Eşler Arasında İletişimi Güçlendiren Dualar

Eşler arasında sağlıklı bir iletişim sağlamak, başarılı bir evlilik için önemli bir unsurdur. İletişim güçlü olmadığı takdirde, beraberinde birçok sorunu da getirebilir. Ancak bazen çiftler arasında iletişimsizlik yaşanabilir ve bu da ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Neyse ki, dualar ile iletişimi güçlendirmek ve sorunları çözmek mümkündür.

İşte eşler arasında iletişimi güçlendiren bazı dualar:

 1. İyi iletişim duaları: İki kişi arasında sağlıklı iletişim kurabilmek için dua etmek önemlidir. Allah’a dua ederek, ilişkideki anlayışı, sabrı ve hoşgörüyü artırabiliriz.
 2. Sevgi duaları: Eşler arasındaki iletişimde sevgi ve şefkat önemlidir. Birbirimize karşı sevgimizi artırmak için dua etmek, ilişkiyi güçlendirmek için etkili bir yoldur.
 3. Anlayış duaları: İletişimde anlayışlı olmak, karşılıklı saygıyı ve sevgiyi artırır. Anlayışı güçlendirecek dualar etkili bir şekilde uygulanabilir.
Dua Anlamı
“Rabbi İrhamhuma Kema Rabbeyani Sagıra” Allah’ım! Onlara şefkat göster, beni küçükken olduğu gibi onları da koru.”
“Yarabbi edhılniy Mu’dhılen mükannean ve edhılni min ledünke sultanen nasıyra” “Ey Rabbim! Bana rahmet et ve beni rahmetine mazhar kıl. Bana katından yardımcı bir kuvvet ver”

Dualar Kategorimizde bir çok ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/ Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü