Dualar

Eşler Arasında Okunacak Dualar

Eşler Arasında Okunacak Dualar

Eşler Arasında Okunacak Dualar genelde mutsuz bir evlilik yaşayan kişilerin başvurdukları bir yoldur. Eşler arasında bir süre sonra ister istemez soğumalar ya da muhabbette azalmalar görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda ise çiftler birbirinden boşanmamak için çeşitli dua okumalarına başvurabilir. Bu dualar doğru bir şekilde ve iyi bir niyetle okunduğu zaman eşler arasındaki bu soğukluk da tamamen kapatılacaktır.

Eşler Arasında Okunacak Dualar genelde gün içerisinde belirli zaman aralıklarında ve belirli sürede okunur. Düzenli bir şekilde okunduğu zaman çiftler arasındaki sorunlar da düzelir. Her perşembeyi cumaya bağlayacak olan gecede okunması gereken bu dualar bu zamanlarda okunduğu zaman daha etkili olur. Aynı zamanda duaların kaçar defa okunması da önemlidir. Şu an dua yerine aslında eşlerin arasını düzeltebilecek sureler de okunarak kişiler eşleriyle arasını düzeltebilir. Dua okunduktan sonra ‘Ya Mennan’ esması da okunarak tamamlanabilir. Bundan sonrası da tamamen Allah’ın takdirine kalmıştır.

Eşler Arasında Muhabbet Duası

Eşler Arasında Muhabbet Duası aslında çiftler arasındaki ilişkiye göre de değişiklik gösterecektir. Yani her evlilik ve her çift aynı değildir. Bu nedenle kişilerin arasındaki muhabbeti artırabilecek en etkili dua da tamamen kişiye özel olarak hazırlanmış ve sunulmuş olan dualardır. Duaları birinin hazırlaması mümkün değildir. Dualar Kuran’da geçen ve yüz yıllar önce yazılmıştır. Fakat bu duaların birleşimleri, kaç kere okunmaları ya da ne zaman okunması gerektiği gibi konular o duanın kişi üzerindeki etkisini artırır. Bu durum muhabbet dualarında da geçerlidir.

Eşler Arasında Muhabbet Duası için iyi bir medyum hocaya başvurarak medyum hocanın oluşturacağı dualar okunmalıdır. Medyum hoca tamamen çifte özel olarak duaları hazırlayacağı için aslında çiftler arasındaki muhabbet de bu sayede artmış olacaktır. Aynı zamanda medyum hocanın önerdiği şekilde okumak da duanın etkisini artıracaktır. Medyum hocalar muhabbetin artması için özel tılsımlı sözleri de kişilere vererek eşiyle arasındaki muhabbetin artmasını sağlayabilir.

Okunuşu: “Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. E lem yecidke yetîmen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke âilen fe agnâ. Fe emmâl yetîme fe lâ takher. Ve emmâs sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.” (93/Duha suresi)

Anlamı: “Yemin olsun, kuşluk vaktine; Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lutuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın boş çevirme! Rabbinin lutuflarını şükranla an.”

Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Esler Arasinda Okunacak Dualar - Eşler Arasında Okunacak DualarPin
Eşler Arasında Okunacak Dualar

Evin Huzuru ve Mutluluğu İçin Okunacak Dualar Neler?

Evin Huzuru ve Mutluluğu İçin Okunacak Dualar Neler konusu özellikle evinde sürekli kavga olan kişiler tarafından merak edilir. Her evlilikte ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Bu anlaşmazlıklar büyük bir boyut almaya başladığı zaman eşler arasını da tamamen bozabilir. Hatta bazı durumlarda çiftler boşanma durumuna bile gelebilir. Bu gibi durumlarda ise genelde çiftlerden biri dualara sarılarak eşiyle arasını düzeltmek ister.

Evin Huzuru ve Mutluluğu İçin Okunacak Dualar Neler sorusuna bakılacak olursa aslında en çok tercih edilen dua evde kavga olmaması adına yapılan duadır. Manası tamamen çiftlerin birbiriyle barışması ve çiftlerin arasını düzeltmesi üzerinedir. Bu dua abdestli bir şekilde okunmalıdır. Aynı zamanda duruma göre 3 ya da 7 defa okuna bilir. Bunun dışında eşler arasında görülen bu soğukluğun ailenin diğer fertlerine yansımamasında da etkilidir. Yani evde bir bütün sağlayarak eve mutluluk ve huzur getirir.

Bismillahirrahmanirrahim,

Hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym.

Allahümme ellef beyne gulubina ve aslihzate beynina ve’hdina sübüle’sselami ve necnina mine’z-zulümati ile’nnuri ve cennibe’l fevahişe mazahare minha vema betane

Rabbene’ftah beynena ve beyne kavmina bi’l-hakkı ve Etne hayrü’l –fatihin.

Ya kaviyyü, Ya Ganiyyü, Ya Vefiyyü, Ya Azizü, Ya Rahimü. Ya Rabbi.

Ya zel arşil mecid.

Ya fa’alün lima yüridü bi’l hakkı e’ınna birahmetika

Ya Erhamer-rahimin.

Eşler Arasındaki̇ Soğukluk İçin Dua

Eşler Arasındaki̇ Soğukluk İçin Dua doğru bir şekilde okunduğu zaman eşlerin birbirlerine yeniden bağlanmasını sağlar. Hem soğukluğu gidermek için hem de bağlılığı artırabilmek için de birleştirilebilen ya da sırayla okunabilen dualar da mevcuttur. Şu an aslında pek çok evlilik bu dualar sayesinde ayakta durmaktadır. Çünkü aynı evin içinde sürekli birbirini göre çiftler arasında soğukluk görüle bilir. Bu durumda çiftlerden birinin gözü dışarı kaya bilir. Aslında bu durum da büyük bir sorunu beraberinde getirir. Kişiler ise evliliklerinde bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına soğukluğu gidermek için dualara başvurur.

Eşler Arasındaki̇ Soğukluk İçin Dua en iyi medyum hoca tarafından sunulur. Yani hali hazırda bulunan duaların okunuş şekilleri, okunuş zamanları ve kaç defa okunması tamamen kişiye özeldir. Buna yönelik olarak hazırlanan duaların etkisi de daha fazla olur. Aynı zamanda bağlama dualarıyla da birleştirilerek daha tesirli dualar ortaya çıkarılabilir. Hatta gözü dışarda olan eşler için de dualar verile bilir. Bu dualar en doğru şekilde okunduğu zaman çiftler arasındaki soğukluk ve uzaklık da tamamen gitmiş olacaktır. Bu sayede evlilikleri de kurtulmuş olacaktır. Bu anlamda iyi bir medyum hocayla görüşmek de kişiyi kesin çözüme ulaştırır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillahillezî yümsiküssemavatis seb’a en takaa alel ardi illâ biiznih.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.”

“Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Allahhümme ellif beyne kulubina

2- ve aslih zate beynina

3- ve’hdina sübüle’s-selami

4- ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur

5- ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane

6- Allahümme’hfazna fi esmaina ve ebsarina ve ezvacina.”

Ey Alemlerin Rabbi olan Allah’ım, gidilebilecek yegane kapı olan senin kapına geldim ve aile huzurunu temin etmek maksadıyla sana müracaat ettim, sen halis kullarının niyazlarını en güzel şekilde kabul eyleyip onlara fazilet ve hayır bahşetme nimetini gösterir ve onları ihsanların ile güzelliklere mazhar eylersin. İşte ben de huzuruna gelip senden nimet ve ihsan talep etmekteyim, kalbimde eşim ile aramdaki muhabbeti tesis etmek gibi masum bir niyet yer almakta ve senin masum niyetlere karşı en güzel şekilde fazilet armağan ettiğini bilmekteyim. Bana içten içe okumuş olduğum besmele-i şerifin şerefi ve onuru hatırına eşimle aramdaki soğukluğu giderme faziletini ihsan eyle, amin.

Dualar Kategorimizde bir çok ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1