Dualar

Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler

Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler

Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler oldukça çeşitli olduğu için insanlar bu işlemleri yaparak bolluk ve bereketi evine getire bilir. Bolluk bereket için yapılması gereken işlemler ya da dualar devamlı ve düzenli yapılmalıdır. Çünkü bolluk bereket geldikten sonra bu duaları bırakmak yeniden eve bereket gelmemesine neden olabilir.

Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler aslında büyü, ritüel ya da dua okumak gibi kolay işlemlerdir. Bereketsizlikten ve parasızlıktan yakınan kişiler bu gibi kolay işlemleri uygulayarak hem bolluk hem de bereketi evlerine getire bilir. Bu da aslında bir anda yukardan para yağması gibi bir durum değildir.

Bolluk bereket işlemlerini düzenli ve en doğru şekilde gerçekleştiren kişiler yeni iş bulur ya da hali hazırda olan işleri bir anda açılır. İşlerin bir daha kapanmaması için de mutlaka düzenli bir şekilde bolluk ve bereket artırmak için çalışmalar yapılmalıdır. Aynı zamanda kişilerin niyeti de çok önemlidir. İyi bir niyetle dua etmeye başlanırsa eğer bolluk ve bereket her zaman olacaktır.

Bolluk Bereket İçin Okunacak Dua

Bolluk Bereket İçin Okunacak Dua ve sureler sayesinde şua an pek çok kişi evinde olan bereketi kat ve kat artırmıştır. Karınca duası olarak bilinen bereket duası şu an en çok kullanılan duaları arasında yer almaktadır. Karınca duasının eve getirdiği faydaları saymakla bitmez. Önemli olan inanarak ve gönülde bu duayı okumaktır. İnanç olmadan okunduğu zaman o dua kabul olmayacak ve eve bolluk, bereket gelmeyecektir. Aynı zamanda kişiler karınca duasını evin bir köşesine de asa bilir. Bu sadeye hem evi korur hem de sürekli olarak duayla karşılaşıp okumak etkisini daha da artırır.

Bolluk Bereket İçin Okunacak Dua sadece karınca duası değildir. Al- i İmran suresi de eve bolluk ve bereket gelsin diye okunan dualar arasında yer almaktadır. Okunan her dua bir kilidi gösterir. Dua okunduğu zaman bir kilit açılır ve o eve giren bereket de artar.

Okunuşu: “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Okunuşu: “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Okunuşu: (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: (“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

Evinizde Bolluk ve Bereketin Artmasi Icin Yapilmasi Gerekenler - Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması GerekenlerPin
Evinizde Bolluk ve Bereketin Artması İçin Yapılması Gerekenler

Bolluk Bereket İçin Yapılması Gerekenler

Bolluk Bereket İçin Yapılması Gerekenler arasında en başta gelen gönülden Allah’a yalvarmak ve düzenli bir şekilde Kur’an okumaktır. Bu iki konu oldukça önemlidir. Kişiler dua okuyarak bolluk berekete ulaşabilir fakat bu durum biraz sürebilir. Çünkü dualar etkisini hemen gösteremez. Fakat kişilerin bolluk ve berekete çok acil ihtiyacı varsa başka işlemlere de başvurabilir.

Bolluk Bereket İçin Yapılması Gerekenler arasında bir diğeri de büyüdür. Büyü yaparak da aslında eve bolluk ve bereket getirilebilir. Kişiler kendileri evdeki imkanlarıyla büyüyü yapamazlar. Bu nedenle deneyimli ve doğuştan yetenekli olan bir medyum hocaya danışarak bolluk bereket büyüsü yaptırabilir. İyi bir medyum hoca tarafından yapılan bereket büyüsü etkisini de kısa bir süre içerisinde gösterecektir. Bu sayede kişiler evlerine bereketi çeker. Bolluk bereket için büyü yapıldıysa çok uzun süre etkisini de gösterecektir. O büyü bozulana kadar eve sürekli bolluk bereket gelir. Büyüyü bozmak için de bir medyum hocaya ihtiyaç duyulur.

Rızık İçin Okunacak Dua

Rızık İçin Okunacak Dua aslında oldukça fazladır. İnsanlar herhangi bir dua okumadan bile niyetini Allah’a belli ederse rızık gelecektir. Genelde rızık için okunan dualar insanlar tarafından bilinen ve kolay bir şekilde okunan dualardır. Burada önemli olan duaların ne kadar ve ne zaman okunduğudur. Bu da okunacak olan duaya göre değişiklik gösterir. Bu nedenle ilk olarak rızık için hangi duanın okunması gerektiğine karar verilmelidir.

Rızık İçin Okunacak Dua bakıldığı zaman herkesin bildiği dualardır. Fatiha suresi, Yasin suresi, Nisa suresi, felak suresi, nas suresi, ihlas suresi, Kevser suresi, asr suresi, Al- i imran suresi ve Ayet el kursi en çok okunan bereket duaları arasında yer alır. Kişiler bu dualar arasında birini seçerek düzenli bir şekilde okumalıdır. Bu dualar pek çok şeyi amaçladığı için dua sırasında neye niyet ettiğini söylemek de önemlidir. Bu nedenle dua okuması bittikten sonra kişiler Allah’tan bolluk ve bereket istediğini de söylemelidir. Bu sayede kişiler dua okuyarak evine rızık getirecektir.

Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Okunuşu: “Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Anlamı: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)

Okunuşu: “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ühhiret vela te’hira mâ ûccilet.”

Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

Karınca duası:

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Dualar Kategorimizde bir çok ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir