Bağlama Duaları

İki Sevgiliyi Birbirine Bağlayan Dua

İki Sevgiliyi Birbirine Bağlayan Dua

İki Sevgiliyi Birbirine Bağlayan Dua gibi duaların araştırılması özellikle de son zamanlarda daha çok artış göstermiştir. Bu dualar tüm zamanlar boyunca insanların sorunlarını çözmek için kullanılan bir yöntem olmuştur. Bağlama duaları, sevdiklerini birbirine bağlamak isteyen ve kırılmaz ilişkiyi önemseyen kişilerin oluşturduğu uygulamalardan biridir. Sevgi ve şefkat önemli olduğundan, duanın sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmeye istekli olanlar pratik yapmalıdır. Bu yöntemi uygulayanlar, özellikle kendini önemsemeliler, dua sonucunda karşısındaki kişide oluşabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olmalıdırlar.

İki Sevgiliyi Birbirine Bağlayan Dua konusunda İslam tarihi kaynakları ve daha pek çok kaynakta etkili dualar ve hatta ayetler bulunmaktadır. Bu tarz dualar edilerek sevgililerin birbirlerine olan sevgilerinin, saygılarının ve aşklarının daha çok artması amaçlanmaktadır. Bu sayede de kişiler ilişkilerinde çok daha mutlu olurlar, birbirlerini üzecek ve incitecek tüm davranışlardan kaçınmak isterler. İki sevgiliyi birbirine bağlayan duaların tam olarak sürece etki edebilmesi için bazı noktalara karşı duyarlı olmak daha sağlıklı olacaktır. Bu nedenle bu konuda profesyonel bir yardım almayı da rahatlıkla düşünebilirsiniz.

Sevgilim Bana Bağlansın Duası

Sevgilim Bana Bağlansın Duası araştırması yapıyorsanız sevgilinizi kaybetme korkusu yaşıyorsunuz demektir. İnsanlar bu tarz korkular yaşadıklarında direkt maneviyata yönelmek ister ve çeşitli dualar okumak isterler. İslam dininde pek çok dua ve sure bulunması, insanların yalnızca bu konuda değil diğer pek çok konuda da sık sık dua etmesini sağlamıştır. Sizler de bu duaları okuyarak ya da bir başkasına okutarak istediklerinize daha kolay ulaşma şansına sahip olabilirsiniz.

Sevgilim Bana Bağlansın Duası ile sevgilinizin size her zaman tıpkı ilk günkü gibi davranmasını sağlayabilirsiniz. İlişkilerin çok daha mutlu, hep birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemesini istemek herkesin en doğal hakkıdır. Sevgilinizi; mevcut duaları belirli kurallar çerçevesini son derece dikkate alarak kendinize bağlayabilir ve bir daha hiç ayrılık düşüncesine girmeyebilirsiniz. Bu tarz duaların okunmasında bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bundan dolayı da kişiler bu duaları okumakta güçlük çekiyorlarsa veya bu duaları bir başkasının kendileri için okumasını istiyorlarsa, deneyimli ve son derece bilgi sahibi medyumlardan ve hocalardan yardım alabilirler. Medyum ve hocalar sizler için duayı en uygun olacak şekilde okuyacak, isteklerinizin gerçekleşmesine vesile olacaklardır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr.Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ.

Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente.”

Bu Duayı Okudum Sevgilim Bana Bağlandı

Bu Duayı Okudum Sevgilim Bana Bağlandı diyebileceğiniz pek çok dua bulunmaktadır. Bu duaların çok tesirli olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Bu tür dualar aşk meselelerinde, evli ya da ilişki içinde olan çiftler için, ilişkilerinin aşık olan çiftin kırılgan hale geldiği ve çiftlerden birinin dikkati başka yöne kaydığı noktaya kadar alternatif bir çare olmaya devam etmiştir. Bu dualar sayesinde kişiler sevgililerinin kendilerine daha fazla bağlanmasını son derece sağlayabilmektedir.

Bu Duayı Okudum Sevgilim Bana Bağlandı noktasında etkili olan dualar, bir bağlama büyüsü gibi düşünülmemelidir. Dualar, büyülü sözlerin ve büyü uygulamalarının aksine, bir çeşit dilek olarak düşünülmelidirler. Duaların, dileklerin gerçekleşmesi için bir araç olduğunu düşünmek doğru olmayacaktır. Bu dualardan başarılı sonuçlar alabilme konusunda en etkili durum ise duaların okunmasını profesyonellerin gerçekleştirmesi olacaktır. Son derece bilgi birikime sahip olan deneyimli medyumlar ve hocalar bu duaların nasıl okunacağını da bilmekte ve bu duaları çeşitli başka dualar ile desteklemektedirler. Böylece alınacak sonuç daha sağlıklı olabilmektedir.

“Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna Yühibbunehüm kehubbillah,

Vellzine amenu eşeddü hubben lillah Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab kiramen katibine ya’lemune ma yafalun Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh. Bismillahirrahmanirrahim…Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun”

Iki Sevgiliyi Birbirine Baglayan Dua - İki Sevgiliyi Birbirine Bağlayan DuaPin
İki Sevgiliyi Birbirine Bağlayan Dua

Sevgilimin Bana Bağlanması İçin Okumam Gereken Dua

Sevgilimin Bana Bağlanması İçin Okumam Gereken Dua konusu sevdikleriyle ömür boyu birlikte olmak isteyip de ayrılmak istemeyenlerin araştırmakta olduğu konudur. Bu dua ile kişiler sevdiklerine sonsuza kadar bağlı kalabilirler. Bu duayı dilerseniz evde kendiniz okuyabilir, dilerseniz de daha profesyonel bir yol tercih ederek deneyimli medyum ve hocalardan yardım alabilirsiniz. Bu sayede sevgilinizin size sonsuza dek bağlı kalmasını sağlayabilir, mutluluğun tadını çıkarabilirsiniz.

Sevgilimin Bana Bağlanması İçin Okumam Gereken Dua uygulamaları eşler ve sevgililer üzerinde oldukça etkili olan ve profesyonel bir araç yardımıyla uygulanan bağlama dualarıdır. Sevgilisiyle sonsuza kadar birlikte olmak isteyenlerin uyguladığı bu uygulama, usulüne uygun yapıldığında ve başka hiçbir etken müdahale edilmediğinde çok önemli manevi sonuçlar elde edebilen, sevdiklerinin bağlı kalmasını sağlayabilen bir uygulamadır.

“Gulillahumme melikel mülki tu’til mülke men teşaü ve tenziül mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala kulli şey’in gadiyr tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab innema emruhu iza erade şey’en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü, ALLAHUMME salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin ve sellim eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dağveti fi kadai haceti.”

Bağlama Duaları Kategorimizde ki makaleleri okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir