Kısmet Açma Duaları

Nasibiniz ve Kısmetiniz Bağlıysa Ne Yapmalısınız?

Nasibiniz ve Kısmetiniz Bağlıysa Ne Yapmalısınız?

Nasibiniz ve Kısmetiniz Bağlıysa Ne Yapmalısınız? sorusu son zamanlarda insanların yaşadıkları ve yaşamaya devam ettikleri sıkıntıların sayısının artması ve kısmettir yaşanan kapanma durumu nedeniyle sıklıkla sorulmaya başlanmıştır. Nasip ve kısmet kapanması birçok farklı belirtiler ile kendini zamanla gösteren sorunlardır. Kişi farkında olarak da kısmetinde ve nasibinde oluşan sorunları çözmek adına medyuma girmektedir.

Nasibiniz ve Kısmetiniz Bağlıysa Ne Yapmalısınız sorusunun cevaplarından bir tanesi de bu tür sorunlarla karşı karşıya kalan insanların kısmet açma için dualar okuması ve büyüler yaptırması gerekmektedir. Kimi zaman kişi üzerinde bir büyü varlığı da kısmetin ve nasibin kapanarak kişinin yüzünün gülmemesine ve işlerin asla yoluna girmeden sorun oluşturmasına neden olmaktadır. Sorunlarla başa çıkmanın etkili yollarından biri uzmanlık alanı medyumluk olan kişilerden yardım alınarak problemlerden uzaklaşmak istenmelidir.

Nasip Kısmet Açma Duaları Nelerdir?

Nasip Kısmet Açma Duaları Nelerdir sorusu nasip ve kısmetiyle ilgili olumsuz düşünceler içinde olanlar, kapanma sorunu yaşayanlar ve istenilen bir şey kabul olmasında zorlanmaya devam edenlerin sormuş oldukları sorular arasında bulunmaktadır. Nasip ve kısmetin açılmasını sağlamak amacıyla okunacak olan duaların kişiye huzur ve mutluluk vermesi beklenmelidir. Kısmet açma ve kısmet bağlılığını önlemek amacıyla okunacak olan etkili dualar bulunmaktadır. Duaların insanların hayatlarının bir köşesinde olması gerekmektedir. Yaşanılan sıkıntı ve mutluluk alanında da mutlaka eksik etmeden dua okumak gerekir.

Nasip Kısmet Açma Duaları Nelerdir sorusu son dönemlerde evlenmek isteyen, evlilik ile ilgili her dönem bir çaba harcayan ancak başarısızlıkla sonuçlanan sorunların oluşumunu önlemek amacıyla hangi duaların okunması gerektiğini anlamak amacıyla sorulan sorulardır. Nasip kısmet açmak için okunması gereken duaların başımda kısmet açıklığı, nazar önlemek için okunacak dualar vardır. Kişinin iyi niyeti ve iyi bir isteği ile yapılacak olan duaların nasip ile kısmet kapanması sorununu ortadan kaldıracağız da unutulmamalıdır. Her dönemin tercih edilen duaları arasındadır.

Nasip ve kısmet, insanların hayatında önemli bir role sahip olan kavramlardır. Nasip, bir kişinin hayatında kendiliğinden gerçekleşen olayları ifade ederken, kısmet ise Allah’ın insanlara verdiği rızıkları ve talihleri ifade eder. İnsanlar bazen yaşadıkları olumsuzluklar veya başarısızlıklar nedeniyle kısmetsizlik hissi yaşarlar ve bu durumu değiştirmek için dualara başvururlar. İşte nasip kısmet açma duaları nelerdir?

1. Rızık Duası:

  • İnna Adre’ne Rız’akûmûhu Limathabitûhu Bil’ardebî Velentefûru
  • Yâ Rabbenâ Tertefil Enfâki Ve Tuerzekinâ Bi Khayrin Min Indikesî Timma Eleysse Gâfi Milke Lociclik
  • Yâ Allah İnşirâhlina Sulkon Fi Meliyhemmi Bi Salahul Hamas’ari Vel şemtu Fer’iku
Nasibiniz ve Kismetiniz Bagliysa Ne Yapmalisiniz - Nasibiniz ve Kısmetiniz Bağlıysa Ne Yapmalısınız?Pin
Nasibiniz ve Kısmetiniz Bağlıysa Ne Yapmalısınız?

“Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

“Bismillahirrahmânirrahîm. Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.”

Kısmet ve Nasibin Kapalı Olduğunu Gösteren İşaretler Nelerdir?

Kısmet ve Nasibin Kapalı Olduğunu Gösteren İşaretler Nelerdir sorusu kendi üzerinde bu tür sorunların oluşma durumunu anlamak isteyenler tarafından sorulan sorulardır. Kısmet ve nasibi kapalı plan insanlar yaşamlarının her alanında huzursuzluk içinde davranmaya başlar. Duygularda yaşanan boşluk durumu ya da karmaşa durumu nasip ve kısmette yaşanan kapanma ve bağlılık nedeniyle oluşur. Kişi kısmeti ve nasibi kapalı olduğu zaman yaptığı ve yapmaya her zaman devam ettiği işler bitme ve tükenme noktasına gelmeye başlar. Kişi hayatını istediği bir sıraya sokmadan maddi ve manevi anlamda da huzursuz olmaya devam eder.

Kısmet ve Nasibin Kapalı Olduğunu Gösteren İşaretler Nelerdir sorusu son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve sorunların artması sebebiyle de araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kısmet kapanması sonrasında iş ve ticaret hayatı düzensizlik ve bozulmalar içine girerek kişiyi maddi kayıplarla ve zararlara geçen dönemin içine çekmeye çalışır. Kısmet ve nasip kapanması yapılan bir büyünün varlığı nedeniyle de oluşmaktadır. Kişiyi maddi ve manevi anlamda yüzünü güldürmeyecek olan sorunların oluşmasında da etkili olmaktadır. Nasibi açma ve yeniden mutlu olmak için dualar okunması gerekmektedir.

Nasibim Açılması İçin Dualar

Nasibim Açılması İçin Dualar konusu insanlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kişi nasibinde yaşanan kapanma sonrasında meydana gelen sorunlar nedeniyle hangi duaların okunarak sorunların önlenmesini istemek amacıyla da farklı araştırmalar yapılmaktadır. Nasibinin açılmasını isteyen kişiler hayırlı bir evlilik yapmak, eşi var ise sorunlar yaşamadan mutlu olmak ve iyi bir kazanç içinde işini yürütmek gibi farklı istekler ve niyetler için nasip açılması için dualar okumak isteyen çok sayıda kişi bulunuyor. Okunacak duaların hemen her gün içinde okunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Nasibim Açılması İçin Dualar her dönem olduğu gibi günümüzde de birçok soru sorulan ve araştırmalara aralıksız devam edilen konulardan biridir. Kısmet ve nasip kapanması yalnızca duygular ya da evlilik konusunda oluşmamaktadır. Aynı zamanda ticaret, özel yaşam ve iş yaşamında da etkileyip gün boyu görülmeye devam etmektedir. Bir anda bozulan işler ve özel yaşam insanların nasibinde yaşanan kapanma sorununu gidermek için çalışmalar ve uygulamalar yapmaya da istekli hale getirmektedir. Nasip açma için dualar okunmalı ve belirli bir program içinde 1 ile 2 hafta boyunca nasip açma  duasının okunması gerekmektedir.

“Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin. Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai ,Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar.

La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel, vel cesed vel mal ,vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. Ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.”

“Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın.”

Kısmet Açma Duaları ile ilgili tüm yazılara kategorimizden ulaşabilir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir