Dualar

Nazar Duası

Nazar Duası, insanların en çok başvurdukları etkili dualardan biridir. Nazar, Türkçe kökenli bir kelime olup, “göz değmesi” anlamına gelmektedir. İnanışa göre, gözü kıskançlık, haset ve nazar gibi negatif duygularla dolu olan kişiler, güzel ve önemli olan her şeyi zarar vererek bozmaktadır. Bu nedenle, nazara karşı korunmak için Nazar duası okunur.

Nazar duasının okunabilmesi için önemli olan birkaç husus vardır. Öncelikle, duaların kabul olduğuna inanmak gerekiyor. İkinci olarak, okuyacak kişi, temiz bir kalbe ve niyete sahip olmalıdır. Bu sayede duaların tesiri daha da artacaktır.

 1. Nazar duası okunurken, ortamın sessiz ve sakin olması önemlidir.
 2. Dua okunmadan önce abdest alınmalıdır.
 3. Dua eden kişi, cami gibi kutsal bir mekân varsa, burada dualarını yapabilir.

Daha sonra, Nazar duasını okumadan önce güzel bir niyet dilemek gerekiyor. Bu niyet, insanların zarar verme düşüncelerine karşı koruyacak ve güzel duaların kabul olacağına inanmak olarak belirlenebilir.

 • Nazar duası okumak için kişi orucu açık bir şekilde olmalıdır.
 • Öncelikle, Fatiha suresi okunarak, dua için güç alınmalıdır.
 • Ardından, Nazar duası okunurken Mehdî süresi, Fatiha suresi ve Ayet-el Kürsi de okunarak güçlü bir dua yapılabilir.
Nazar DuasıNazar duasının Türkçe okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm.Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi Rabb’il-âlemîn.Elhamdü lillâhi Rabb’il-âlemîn.
Er-Rahmânir-Rahîm.Er-Rahmânir-Rahîm.
Mâliki yevmiddin.Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.
İhdines-sırâtal-mustakîm.İhdines-sırâtal-mustakîm.
Sırâtallezîne en’amte aleyhim ġayril-maġdûbi aleyhim ve lâd- dâllîn.Sırâtallezîne en’amte aleyhim ġayril-maġdûbi aleyhim ve lâd- dâllîn.
Yâ Mu’înu, yâ mü’înu, yâ mü’înu.Yâ Mu’înu, yâ mü’înu, yâ mü’înu.

Nazar duası, sadece nazara karşı değil, hayatımızın her anında bizleri korumak için okunabilir. Gün içinde farklı dualar okunarak korunma sağlanabilir. Okunan dualar sayesinde sıkıntılı durumların üstesinden gelmek daha da kolaylaşır. Bundan dolayı Nazar duasının insan hayatındaki yeri ve önemi oldukça büyüktür.

Nazar Duası Nedir?

Nazar Duası, Türk kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan, kötü nazar olarak bilinen olumsuz enerjilerin uzaklaştırılmasını amaçlayan bir dualardır. Nazar, gözün insanların üzerinde bıraktığı etki nedeniyle insanların üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Nazar Duası ise bu olumsuzlukları bertaraf etmeyi ve kişileri korumayı hedefler.

Nazar Duası, genellikle camilerde ya da özel zamanlarda okunur. Bu duaların yazılı olduğu muskalar da kişilerin üstünde taşınarak koruyucu bir kalkan sağlar. Nazar Duasının insana psikolojik ve ruhsal açıdan da olumlu etkileri vardır. Kişi kendisini daha huzurlu ve korunmuş hisseder.

 • Nazar Duasının insanlara sağladığı faydalar şunlardır:
  1. Kötü enerjileri uzaklaştırır ve kişinin üzerindeki olumsuz etkileri bertaraf eder.
  2. Psişik olarak kişiyi güçlendirir.
  3. Olumlu enerjileri çağırmaya yardımcı olur.
  4. İnsanları kötü niyetli kişilerin nazarından korur ve aynı zamanda kişinin iç huzurunu sağlar.

Nazar Duasının okunma şekli oldukça kolaydır. Bu duanın okunacağı zaman cami ya da ev gibi sessiz ortamlarda olunması onun tesirini artırır. Nazar Duası, toplu ve titiz bir araştırmanın ardından seçilmiş özel kelimelerden oluşur. Bu kelimelerin bir araya getirilmesiyle ortaya nazara karşı koruyucu bir dua çıkar. Ancak Nazar Duası okunurken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu dua sadece Allah’ın izni ile okunmalıdır. Aynı zamanda kişi bu duası okurken içten bir şekilde niyet etmeli ve samimi olmalıdır.

Nazar Duasi - Nazar DuasıPin
Nazar Duası

Nazar Duasının Tesirli Olması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birçok insanın inanışına göre, nazarın negatif etkileri vardır ve nazardan korunmak için nazar duası okunması gerekir. Ancak, bu duasının tesirli olması için bazı dikkat edilmesi gerekenler vardır. İlk olarak, dua okunmadan önce niyet edilmelidir. Niyet, duanın ne amaçla okunacağına dair bir karardır.

Son olarak, dua düzenli olarak okunmalıdır. Bunun anlamı, belirli bir günde ve saatte dua etmek değil, kişinin düzenli olarak dua okumasıdır. Bu şekilde, kişi enerjisinin seviyesini yüksek tutarak ve koruyarak, nazarın negatif etkilerinden korunabilir.

Bu önlemler, kişinin nazarın negatif etkilerinden korunmasına yardımcı olabilir. Ancak, her zaman kişinin korunmasını garanti etmez. Nazar gibi olumsuz enerjiler, insanların hayatlarına etki etmeye devam edeceklerdir. Bu nedenle, dua etmek yanı sıra olumlu düşünce ve davranışlar sergilemek de önemlidir.

Nazar Duasının İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi

Nazar, birçok kültürde farklı anlamlar taşıyan bir kavramdır. Genel olarak, insanlara bakılması sonucu şanssızlık ya da kötü olayların yaşanması olarak değerlendirilir. Bu durumun önüne geçmek için de nazar duası okunur. Bu dua, insanların birbirlerine karşı olan olumsuz enerjilerini bertaraf etmek amacıyla kullanılır. Nazarın insan hayatındaki yeri oldukça önemlidir. İnsanların birbirleriyle davranışları, düşünceleri ve enerjileri birbirlerine olan etkileri ile birlikte nazarın etkisi de hayatımızdaki önemli faktörlerden biridir.

Nazarın insan hayatındaki en önemli etkisi, insanların üzerinde olumsuz bir enerji yaratmasıdır. Bu enerji, kişilerin hayatına kötü olayların ya da şanssızlıkların oluşumu olarak yansıyabilir. Aynı zamanda nazar etkileri insanların psikolojisini de bozabilir. Kişilerin iç huzuru ve mutluluğu kırılabilir. Pozitif düşünceleri yerini negatif düşüncelere bırakır ve kişinin kendine olan güveni de azalır. Nazar, insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkar.

Nazar duası, insanların birbirleri ile olan olumsuz ilişkilerini düzelten önemli bir metottur. Bu dua, kişilere olmuş ya da olacak olan nazarların etkisini yok ederek negatif enerjileri bertaraf etmeyi amaçlar. Nazarın insan hayatındaki yeri kadar nazar duasının da önemi oldukça yüksektir. Kişilerin hayatına olumlu katkılar sağlar. Nazar duasının okunma şekli ve ne zaman okunması gerektiği gibi konular da oldukça önemlidir. Ancak duaların tesirli olması için dikkat edilmesi gereken belirli kurallar vardır. Nazar duasının insan hayatındaki yeri ve önemi kadar, bu kurallara dikkat edilmesi de oldukça önemlidir.

Nazarın insan hayatındaki yeri ve önemi oldukça önemli bir konudur. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri, düşünceleri, enerjileri ve nazarın etkisi birbirine yakından bağlıdır. Nazar, insanların hayatına negatif yönde etki eden bir olgudur. Ancak bu olgunun etkisini yok etmek için nazar duası okunur. Nazar duasının önemi, okunma şekli ve tesirli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kuralları dikkate alarak, insanlar daha pozitif bir hayat yaşayabilirler. Nazar duası okunarak, nazarın negatif etkilerinden kurtulabilir ve insanların hayatına pozitif etkiler kazandırabilirsiniz.

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilir bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir