Dualar

Sabır Duaları Nelerdir?

Sabır Duaları Nelerdir?

Sabır Duaları Nelerdir? sorusu sabırsız olarak hayatında her olay ve durumda hareket eden, sabrını kaybeden davranışlar sergileyen kişiler tarafından sorulan bir soru olmaktadır. Sabırsız davranmak çoğu zaman hayatınızla ilgili yanlış kararların alınmasına neden olacaktır. Sabrı kazanmak ve sabırlı olmak amacıyla da etkili sabır duaları bulunmaktadır. Şeytan tarafından kişi sabrı yok edilerek insanın  sabrına yenik düşülmesi istenir. Sanır hayır be bereketi de getirecek olan önemli bir davranış, duygu durumudur.

Sabır Duaları Nelerdir sorusu için kişi Arapça olarak bir dua okumakta zorluk çektiği zamanlarda Türkçe anlamlarını da okuyarak sabır duasının etkisini görebilir. Allah adıyla başlanılan dualardan biri olarak da özellikle sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Sabrını kaybetmeden bir olay ve soruna karşı çözüm yolunu doğru düşünerek bulmak isteyenlerin tercihi de sabır duası olmaktadır.

Güç Kuvvet Sabır Duası

Güç Kuvvet Sabır Duası insanlar tarafından son dönemlerde oluşan olaylar, maddi yaşamın zorluğu, stres, iş ve özel yaşamda oluşan sorular sonrasında sakinleşmek amacıyla okumak istenmektedir. Sabır duaları kişiye irade kontrolü sağlayan ve kontrol merkezini sabır ile birleştiren dualardan biridir. Kişi kalben ve ruhen sabır duası okuyarak sakinlik, dinginlik ve ferahlık kazanacaktır. Zor zamanlarda en iyi rahatlama yöntemleri arasında sabır duası bulunmaktadır. Sabırlı olmak, sabırlı davranmak ve sabrın kıymetini bilerek yaşamak açısından da okunacak dualar önemli rol oynamaktadır.

Güç Kuvvet Sabır Duası günümüzde insanların en çok ihtiyaç duyduğu dualardan biridir. Yalanda birçok olay ve problem insanların sabır mekanizmasını zorlayarak çoğu zaman sabırsız bir şeklide hareket etmelerine neden olmaktadır. Her gün ve gün içinde en az 3 kez okunacak olan sabır duasının zaman içinde kişi etkisini özellikle davranışlarında görmeye başlayacaktır. Sabırsızlık kötü olan sonuçların alınmasına neden olmaktadır. Kişi sabrını kazanarak ve sabırlı olarak davranarak nurlu ve daha rahat bir kişi olmaya başlayacaktır.

Sabir Dualari Nelerdir - Sabır Duaları Nelerdir?Pin
Sabır Duaları Nelerdir?

Aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz;

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Sabır ve Sakinleşme Duası

Sabır ve Sakinleşme Duası konusuyla ilgili olarak sabırsızlığın kötü birçok sonuca neden olduğuna dair ayetler, hadisler de bulunmaktadır. Sakinleşmek ve rahatlamak amacıyla okunan sabır duasının etkisi zamanla kişide daha uzun süreler boyunca kalmaya başlayacaktır. Sakinlik hayatta bir sorun ve durum karşısında verilecek en güzel tepkilerden biri olarak da görülmektedir. Bu nedenle sabırsızlığın ve kötülüğün şeytan tarafından kişiye vesvese olarak geldiğine inanılmaktadır.

Sabır ve Sakinleşme Duası okumak kişiye avantaj ve yarar sağlayacaktır. Daha iyi bir insan haline gelmenin anahtarı arasında sabır duası da bulunmaktadır. Sabrın sonu mükafat olduğuna dair söylenen sözün gerçek olması kişinin sabırlı olmaya özen göstermesi ile sağlanacaktır. Dikkatli ve sabırlı davranış gösteren bir kişi olay sonunda kazanan taraf olacaktır. Kişiye güç ve kuvvet vermesi açısından da sabır duası son dönemlerde genç, yetişkin ve yaşlı insanlar tarafından da tercih edilmektedir. İnsanların yaşama ve oluşan sorunlara karşı bakış açılarını ve yaklaşımlarını değiştirmek için sabır duası okuması tavsiye edilmektedir.

“Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.”

Sabır İçin Zikir

Sabır İçin Zikir uzun süren bir bekleyiş sonunda isteklerine kavuşmanın bir yolu olarak da görülmektedir. Zikir içinde Allah ismi geçilerek ve anılarak kişi tarafından okunmaktadır. Sabırlı olmak için zikir edilmesi ve dua okunması da gerekmektedir. Sabrın en iyi yöntem olduğu dünyamızda problemlerin türü ne olursa olsun sabırlı bekleyiş içinde olmak gerekmektedir. Sabırla bir istek ve dilek içinde de beklemek yararlı olacaktır. İyi bir sonuca ulaşmak ve kazanmak için sabırlı olarak hareket etmek gerekmektedir.

“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.”

Sabır İçin Zikir konusu son dönemlerde insanlar için önemli bir konu haline gelmiştir. Zor dönemlerden geçen çok sayıda insan bulunduğu şartları ve ortamı değiştirmek için sabır duası okumakta ve zikir etmektedir. Allah’tan istemek ve dilek için uzun süreler içinde beklemek ardından gelecek güzel sonuçların oluşumu için önemlidir.

Sabırsızca bir sözde bulunmak kimi zaman insanı kıran, üzen ve yoran durumlar olacaktır. Sabrın hediyesini almak ve sabırlı bir kişilik içinde yapmak için gün içinde sabır duasını okumak gerekir. Zikretmek Allah’ı daha fazla anarak onu sevdiğini, onun inayeti içinde hareket etmek istediğini de göstermektedir. Zikir günlük yaşamda da yapılması gereken bir vazifedir. Allah’ı unutmadan yaşamak ve ondan istemek önemlidir.

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilir bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir