Dualar

Zenginlik Duası Nedir?

Zenginlik Duası Nedir?

Zenginlik Duası Nedir? sorusu için online olarak sitelerde ve kaynaklar içinde de araştırmalar yapılmaktadır. Zenginlik duası kişinin maddi olarak yükselmesinde, varlıklarını, mülklerini hızlı ve başarılı olarak artırmasını ve borçlarından kurtulmasını hızlandırmasını sağlamak amacıyla okunan bir duadır. Günümüzde de çok sayıda insanın geçim sıkıntısının tam ortasında yer alması, yoksulluk ve fakirlik ile boğuşmak ve yaşamak zorunda kalması nedeniyle de içten bir yakarış ile okunacak dualardan biridir.

Zenginlik Duası Nedir sorusu hakkında medyum hocalar kişilere duaların kişi hayatında var olan maddi ve manevi durumun düzeltilecek yaşamın kontrol içinde tutulması konusunda da yardımcı olacağının bilgisini dualar ve Büyüler hakkında soru soranlar için vermektedir. Zenginlik duası para kazanmayı isteyenlerin okuduğu dualar olarak bilinir ancak aynı zamanda da borçlunun borcunu ödeme durumunun düzelmesinde ve borçların silinmesinde de etkili olmaktadır.

Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

Zenginlik Duası Nasıl Edilir sorusunun cevapları içinde Allah’ın isimleri dua içinde geçirilerek zenginlik Duası okunmaktadır. Okunacak duada Allah ismi olarak Ya Rahim, Ya Müidü, Ya Mübdiü ve Ya Vedüd isimleri okunmaktadır. Zenginlik duası kişinin hayırlı bir işinin olmasında, varlık ve malının oran ve sayı bakımından da artışı konusunda etkili olmaktadır. Rızık ve kısmet açılması içinde zenginlik duası okunmalıdır. Zengin ve mal varlığı ile tanınan bir kişiyle evlilik kurma hayalinde olanların hayaline ulaşması konusunda okudukları de zenginlik duası etkili olmaktadır.

Zenginlik Duası Nasıl Edilir sorusuyla ilgili olarak okunacak duaların özellikle mal ve para konusunda bir artırım sağlama istekleri içinde okunması durumunda en az günde 1 kez zenginlik duasının okunması gerekmektedir. Zenginlik duası ve rızık açma duaları kişileri fakirlik ve yoksulluktan kurtaracak olan dualar arasında bulunmaktadır. Okumak için genellikle 1,3,7,9,11 gibi tekli rakamlar kullanılarak dua okunması gerekmektedir. Mal ve mülk sahibi olmak, gayrimenkul sahibi olmak ve zenginleşme isteği içinde olanlar tarafında da okunan bir dua olmaktadır.

Zenginlik Duasi Nedir - Zenginlik Duası Nedir?Pin
Zenginlik Duası Nedir?

Zenginlik Duası Faydaları

Zenginlik Duası Faydaları hakkında çeşitli bilgilerin bir dua kitabında yazdığı ve geçtiği kısımlarda aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. Özellikle dua konusunda yer alan ayetler içinde kişinin dua etme isteği içinde olduğu zaman mutlaka dua etmesi gerektiğini, dua isteğini geri çevirmeden hangi konuda olursa olsun duasını etmesi gerektiği üzerine de bilgiler bulunmaktadır. Mal ve mülk konusunda çok istekli olan kişilerin para kazanma ve zenginleşme dilekleri ve niyetleri yaptıkları ve okudukları zenginlik duası ile sağlanmaktadır.

Zenginlik Duası Faydaları arasında zenginlik kavramının bir kavramdan daha yakın olması sağlanır. Zenginlik duası sonunda kişi secdeden kalktıktan sonra belirli bir zaman içinde sadakasını yoksul, yetim, öksüz, kimsesiz ve muhtaç olanlara vermesi gerekmektedir. Daha fazla kazanç öncesinde verilecek olan sadakanın miktarı da kişi tercihinde olmaktadır. Kişinin durumu ve maddi olarak sadaka verme gücü de verilecek olan sadakanın kabulünü sağlamaktadır. Zenginlik duası okumadan önce özellikle estağfirullah denilmeli ve salavat okunmalıdır.

Zenginlik Duası Nasıl Yapılır?

Zenginlik Duası Nasıl Yapılır sorusunun cevapları arasında duaya başlamadan önce kişi içinde sessiz olarak istiğfar etmelidir. Tövbe edilmedi ve ardından da Estağfirullah denilmesi gerekmektedir. Kişi tüm günahlarını ve kötülüklerini geride bırakarak yalnızca Allah’a karşı sorumluluk sahibi bir kişi olacağını göstermeli ve ona göre niyet etmelidir. Dua öncesinde ve sonrasında mutlaka salavat okunması, peygamberimizi anmak açısından önemlidir. Bir salavat birçok fazilet sahiptir. Kişiye zenginlik duası öncesinde yarar sağlayacak önemli kelimelerden oluşmaktadır.

Zenginlik Duası Nasıl Yapılır sorusu için dua sonrasında yapılan duanın kısa zamanda kabul edilmesi amacıyla ve niyetiyle kişi borçlu olan bir kişiyi borcundan kurtarabilir, maddi olarak geçim sıkıntısı içinde olan bir aileye maddi olarak yardımcı olabilir. Sadakanın ne şekilde verileceği ve miktarı da kişinin maddi mal varlığına, kazancına ve parasına bağlı olarak belirlenmektedir. İlimler ve dualar konusunda bilgi sahibi olan medyumlar zenginlik duasını ritüeller içinde okumaya devam etmektedir. Kişi zenginliğin kendisine bir ün olarak ya da para olarak da gelmesini isteyebilir. Kişi tercihlerine göre dilekleri de değişmektedir. Bu nedenle zenginlik duasını okurken gün boyunca her gün okunması ve okunduğu zamanlarda da aynı dilek ve istek içinde aynı şekilde dua okumak gerekmektedir.

“Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.

Allahümme’r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve’s-tecib duâ’enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani’lfadîhateyni el-fakru ve’d-dîn, sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne’l-kâfi ve’n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey’en en-yekûle lehü kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi turce’ûn. Hüve’l-Evvelu mine’l-Evveli ve’l-Ahiru ba’de’lâhiri ve’z-Zâhiru ve’l-Bâtinu ve hüve bikülli şey’in Alîm. Leyse kemislihî şey’ün fi’l-ardi velâ fissemâ’i ve hüve’s-Semîu’l-Alîm. Lâtudrikuhu’l-ebsâru ve hüve yüdrikü’l-ebsâre ve hüve’l-Lâtîfu’l-Habîr. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Alemîn.”

“İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni.

Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum”

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilir bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir