Ayırma Duaları

En Kuvvetli Ayırma Duası

En Kuvvetli Ayırma Duası birbirini seven iki insanın zorunlu olarak ayrılmasına neden olan dualardır. Etkisi yüksek olarak görülen ve yaygın olarak okunan dualar arasında bulunmaktadır. İlişki yaşayan insanların doğru kararı vermesini sağlamak amacıyla da okunan dualardan biridir. Bir ilişkide ayrılık yaşanıyorsa ve ayrılık sonrasında da kişi yeniden ayrıldığı kişiyi yanında istiyorsa doğru bir karar verdiğinden emin olması için dua okuması önemlidir.

En Kuvvetli Ayırma Duası ayırma niyetiyle yapılmaktadır. Kimi zaman zorunluluk nedeniyle birlikte olan insanın eşinden ya da onu seven insandan ayrılmasını istemesi sonrasında okuduğu dualar arasında yer almaktadır. Tek taraflı olarak devam eden ilişkilerde ilişkinin seyrini ve boyutunu değiştirmek için ayırma duası okunmaktadır. Ayırma duası kişiler tarafından istenecek okunması gereken dualardır.

330 Defa Okunan Ayırma Duası

330 Defa Okunan Ayırma Duası kişiler tarafından ilgi duyularak araştırılan bir konu olmaktadır. Ayrılma duası belirli sayılarla okunduğu zaman etkisini daha hızlı gerçekleştireceğine inanılarak okunmaktadır. En etkili dualar arasında yer almaktadır. Kimi zaman istek kimi zamanda zorunluluk nedeniyle devam eden ilişkilerde kişinin kendisine zarar vermesini engellemek amacıyla ayırma duası okunur. Duanın 340 defa okunması gerekmektedir. Ayırma duası çiftler arasında soğukluk, küslük ve uzaklık oluşumuna neden olmaktadır. Ayrılmak isteyen ancak bu fikrini benimsetemeyen, yaşanılan birliktelik durumunun her iki tarafa da zarar vermesi durumunda okunmak istenen dua olmaktadır.

En Kuvvetli Ayirma Duasi - En Kuvvetli Ayırma DuasıPin
En Kuvvetli Ayırma Duası

330 Defa Okunan Ayırma Duası kişi istek ve niyetine bağlı olarak okunacak dualardan biridir. Ayırma duasının zaman içimde etkisini göstermesi için 330 defa okunmasına fayda olacaktır. Dua içinde farklı sureler okunarak da duaya devam edilir. Kişi abdest alarak duaya besmele çekerek başlamaktadır. Gerçek aşk olarak görülmeyen ve hissedilmeyen ilişkilerde iki tarafında sürekli olarak kırgınlık yaşanası, incinmesi ve kalp kırıklığının oluşması belirli süre sonunda evliliklerde ve ilişkilerde birbirinden nefret etmeye kadar gidecektir. Bu sorunun oluşmaması adına kişiler ayırma duasını okumayı tercih etmektedir. Şu duayı okumalısınız;

Dikkatinizi Çekeceğini Düşündüğümüz Bir Diğer Yazımızı Okuyarak Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak İçin En Hızlı Ayırma Duası Yazımızı İnceleyebilirsiniz.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

“Bismillahirrahmanirrahim. El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)”

Resme Okunan Ayırma Duası

Resme Okunan Ayırma Duası kişi resmine karşı okunması gereken dualardan biridir. Sevilmeyen, ayrılmak istenen ve zorunluluk nedeniyle birlikte olduğunu düşünen insanlar tarafından ayırma duası farklı şekillerde de okunmaktadır. Kimileri sayı olarak farklı okurken kimileri de resme bakarak da dua okunmaktadır. Ayırma duasının etki alanı son derece geniştir. Etkili ayırma duası olarak bilinen birden fazla dua vardır ve her bir dua farklı uygulama aşaması içinde okunmaktadır. Okumak için dikkatli sözcük seçimi yapılmalıdır.

Resme Okunan Ayırma Duası günümüzde de araştırılan ve sürekli olarak sanal ortamlarda da bilgi alınmak adına çeşitli sorular sorulan konulardan biridir. Dualar insanların yaşamlarında istek ve arzularını gerçekleştirerek kötü veya hayırlı olanı dilemesi sonrasında etkili olmaktadır. Duanın kabulü ve etkisi Allah tarafından belirlenmektedir. Okunması gereken duaya ağırlık verilerek ve dikkatli kelime seçimi yapılarak okunması gerekir. İnsanlık tarihi boyunca ayrılma, birliktelik, kavuşma veya sevgi gibi birçok konuda etkili olan dualar kişiler tarafından sürekli olarak okunmuştur. Ayırma duası aynı zamanda kişinin hayırlı bir kişi ile birlikte olup olmadığını sorgulamasına da yardımcı olmaktadır.

Resme okunacak dua şu şekildedir;

“Yuhibbunehum kehebbüllezine amenü eşeddi hubbullahü ve cealeş şemse zıyaen vel kamere nüren Vallahi Alim-i bizatis sudür.”

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.

Ya Mucip,

Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.

Ya Cami,

Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.

Ya Latif,

Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.

Tebbet Suresiyle İki Kişiyi Ayırma

Tebbet Suresiyle İki Kişiyi Ayırma konusu insanlar tarafından okunacak ve etkisini gösterecek dualar arasında yer alması sebebiyle bilinmek, öğrenilmek istenen surelerden biridir. Sureler kutsal kitabımız içinde de yer alan önemli ve etkili kelimelerdir. Tebbet suresi okunarak da ayırma sağlanır. Hayırlı bir evlilik yapmayan, eşinden sürekli olarak şiddet gören ve ayrılma konusunda kararı olan kişiler tarafından da Tebbet suresi zaman içinde okunan gücü ve tesiri olan dualardan biridir. Uygulama aşamaları her dua için aynı olmamaktadır. Bu nedenle Tebbet suresini okurken kurallara uygun olarak okumalı, anlamını ve kelimeleri doğru olarak okumalı ve kişi  iç niyetinin iyi olarak okunması gerekmektedir.

Tebbet Suresiyle İki Kişiyi Ayırma etkisi ve gücü açısından da son zamanlarda en çok başvurulan sureler ve dualar arasında yer almaktadır. Besmele çekilerek sureye başlanması gerekir. Akşam vakitlerinde okunması önerilir ve okunurken kişinin anlamlı olarak okuması gerekmektedir. Uzaklaştırma ve ayırma amacıyla da okunan Tebbet suresi aşamalara uyularak ve düzgün bir şekilde okunarak yapılması gerekir. Tebbet suresi aynı zamanda uzaklık ve uzaklaştırma için okunmaktadır. Zararı olan kişiden ve ilişki yaşadığı kişiden tehlike görmeye başlayan kişiler tarafından okunması gereken dualardan biridir.

Tebbet Suresi şu şekildedir;

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirahmanirrahim “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Sayeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhateb. Fî cî dihâ hablün min mesed.”

Tebbet Suresi Türkçe Anlamı

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

En Kuvvetli Ayırma Duası Nedir?

Ayırma duaları, bir ilişkiyi sonlandırmak veya bir kişiyi diğerinden ayırmak amacıyla yapılan özel dualardır. Bu dualar, insanların duygusal ve ruhsal enerjilerini kullanarak etkili sonuçlar elde etmeyi amaçlar. En kuvvetli ayırma duası ise, kararlılık ve inançla yapıldığında, olumlu sonuçlar elde etmek için kullanılan en güçlü dua türüdür.

Ayırma duaları genellikle aşk ilişkilerinde kullanılmaktadır. İlişkisi olan bir kişi, partnerini başka bir kişiden ayırmak veya bir ilişkiyi sonlandırmak isteyebilir. Ayırma duaları bu durumlarda yardımcı olabilir. Bu dualar, kişinin niyetine ve inancına bağlı olarak etkili olabilir. Ancak, bu duaların etkisi kişiden kişiye değişebilir.

Ayırma dualarının etkisi, tamamen kişinin inancına, niyetine ve dua etme şekline bağlıdır. Kişinin kararlı bir şekilde dua etmesi, inancını koruması ve pozitif enerji yayması önemlidir. Aynı zamanda, kişinin dualarının başkalarına zarar vermek amacıyla kullanılmaması da önemlidir. Ayırma duaları, sevgi ve ışık enerjisiyle yapılmalı, başkalarına zarar vermek amacı taşımamalıdır.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11