Dualar

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar aslında oldukça çeşitlidir. Eşi eve bağlamak için sadece dua değil büyü, ritüel gibi tekniklere de başvurulur. Hatta kişiler dualardan daha hızlı sonuç alabilmek adına bu tekniklere başvurarak eşlerini eve bağlarlar. Eşini eve bağlama duası yapılmadığı takdirde genelde o hanede ayrılıklar da görülebilmektedir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına en uygun dua okunmalıdır.

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar çok fazla olduğu için kişiler kendilerine en uygun olabilecek duayı bulmak için bir medyuma danışabilir. Ya da eşi eve bağlamak için okunan dualar arasında sırayla seçilerek de okuma yapılabilir. Fakat bu çok büyük bir zaman kaybı olacaktır. Kişiler evine bağlamak istedikleri eşi için ‘Ya Vedüd’ şeklindeki dualara başvurabilir.

Bu dualar hem eşi eve bağlayacaktır hem de maddi ve manevi açıdan eve temizlik sağlayacaktır. Esma- ü Hüsna da eşi eve bağlamak için başvurulan dualar arasında yer almaktadır. Özellikle son zamanlarda medyum hocaların da çok önerdiği Tebbet duası eşi eve bağlamak amacıyla okunmaktadır. Bu gibi ve çok daha fazla duayı okuyarak eşi eve bağlamak mümkündür.

Eşler arasındaki bağları güçlendirmek ve evliliği daha sağlam temellere oturtmak her çiftin arzusudur. Bu amaçla dualar da büyük önem taşır. Eşinizi eve bağlamak için bazı özel dualar kullanabilir ve bu duaların size ve eşinize olan etkilerini gözlemleyebilirsiniz.

1. Evlilik Duası

DuaAnlamı
“Rabbenâ hâb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yûnin vec’alnâ lilmuttekine immâme”“Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı bahşet ve bizi takva sahiplerine önder kıl”

Bu dua, eşinizle olan bağınızı güçlendirmek ve mutlu bir evlilik sürdürmek için okuyabileceğiniz etkili bir duadır. Bu duayı düzenli olarak okuyarak, eşinizle daha iyi anlaşabilecek, anlayışlı olacak ve aranızda daha derin bir sevgi bağı kuracaksınız.

Kocayı Avucunun İçine Almak İçin Dua

Kocayı Avucunun İçine Almak İçin Dua aslında en doğru okunan duadır. Kişiler ilk olarak kocasına en uygun duayı bulmalıdır. Bu dua okunması gerektiği gibi, okunması gereken günler ve okunması gereken sayı kadar okunmalıdır. Tekrar edildikten sonra da bir düzene oturtulur. Ardından koca eve bağlanır ve ardından eşinin avucunda olur. Fakat dualar herkese hitap edemeyeceği için farklı işlemler de denene bilir.

Dikkatinizi Çekeceğini Düşündüğümüz Bir Diğer Yazımızı Okuyarak Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak İçin Kocayı Kendine Bağlama Duası Yazımızı İnceleyebilirsiniz.

Kocayı Avucunun İçine Almak İçin Dua işe yaramazsa eğer kişiler bir medyum hocadan destek almalıdır. Medyum hocaya çiftlerin hayatı detaylı bir şekilde anlatıldıktan sonra artık hocanın vereceği dua önerilerine uyulur. Bu daha kesin bir çözüm olacaktır. Dualar etkilerini daha uzun sürede gösterdiği için kişilere de uygun olursa büyü ve ritüel gibi uygulamalara da başvurulur. Bu gibi işlemler tamamen kocanın hareketlerini değiştirecektir. Eş sadece avcunun içine alınmayacak aynı zamanda evinde oldukça ılımlı bir hale gelecektir.

Esinizi Eve Baglamak Icin Okunacak Dualar - Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak DualarPin
Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillahillezî yümsiküssemavatis seb’a en takaa alel ardi illâ biiznih.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.”

“Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahhümme ellif beyne kulubina,

ve aslih zate beynina,

ve’hdina sübüle’s-selami,

ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur,

ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane,

Allahümme’hfazna fi esmaina ve ebsarina ve ezvacina.”

Kocayı Kendine Bağlama Duası Ne Zaman Okunur?

Kocayı Kendine Bağlama Duası Ne Zaman Okunur konusu aslında değişkenlik gösterir. Çünkü şu an kocayı kendine bağlamak için çeşitli dualar bulunur. Bu dualar arasında hangisi seçilecekse onun okunması gerektiği zaman okunur. Bu bilgiler de genelde internet sayfalarında yer almaz. Yer alan bilgilerin doğruluğu da şüphelidir. En doğru bilgiyi öğrenmek adına bir hocadan destek alına bilir.

Kocayı Kendine Bağlama Duası Ne Zaman Okunur diye bakıldığı zaman her biri arasında değişiklik gösterse de genel olarak perşembeyi cumaya bağlayan gecede okunur. Bu gece dua kapılarının açık olduğuna inanılır. Bu sayede kocayı bağlamak için yapılacak duanın da kabul olacağı düşünülür. Kişiler duanın en doğru ne zaman okunduğunu öğrenirse eğer en baştan başlayarak doğru gününde okumalıdır. Fakat öğrenemezse perşembe gecesi okuyabilir.

“Ey Alemlerin Rabbi olan Allah’ım, gidilebilecek yegane kapı olan senin kapına geldim ve aile huzurunu temin etmek maksadıyla sana müracaat ettim, sen halis kullarının niyazlarını en güzel şekilde kabul eyleyip onlara fazilet ve hayır bahşetme nimetini gösterir ve onları ihsanların ile güzelliklere mazhar eylersin. İşte ben de huzuruna gelip senden nimet ve ihsan talep etmekteyim, kalbimde eşim ile aramdaki muhabbeti tesis etmek gibi masum bir niyet yer almakta ve senin masum niyetlere karşı en güzel şekilde fazilet armağan ettiğini bilmekteyim. Bana içten içe okumuş olduğum besmele-i şerifin şerefi ve onuru hatırına eşimle aramdaki soğukluğu giderme faziletini ihsan eyle, amin.”

Kocayı Kendine Bağlama Duası Nasıl Okunur?

Kocayı Kendine Bağlama Duası Nasıl Okunur konusu da aynı gününde olduğu gibi değişiklik gösterebilen bir konudur. Zaten duaların okunması için ve kabul olması için duayı okuyacak olan kişinin abdestli olması gerekir. Bunun dışında bazı duaların okunuş şekilleri de birbirinden farklıdır. Okunduğu ortam, okunduğu yer ya da okunması gereken kişinin eşyalarına yönelik de okuna bilir. Bu da tamamen seçilen duaya göre değişiklik gösterir.

Kocayı Kendine Bağlama Duası Nasıl Okunur konusunda zorlanan kişiler bir medyum hoca ile iletişime geçerek, okumak istediği duanın nasıl okuması gerektiği hakkında detaylı bilgi sahibi de olacaktır. Aynı zamanda kocayı kendine bağlamak için hangi duanın okunması gerektiği bilgisini de alabilir. Duaların kabul olması için okunuş şekilleri ve okunduğu zamanlar da önemlidir.

Bu gibi etkenler hem duanın kabul olmasında etkili hem de kabul olma sürecinin hızlanmasında etkilidir. Bu nedenle en hızlı şekilde kocasını eve ve kendine yeniden bağlamak isteyen kişiler duanın nasıl okunması gerektiğini öğrenmelidir. Doğru bir şekilde okunan dua da zaten kısa bir süre içerisinde etkisini gösterir. Kocada görülen değişiklikler de duanın etki ettiğini gösterir.

Ayetel Kürsi ve Bakara da eşinizi kendinize bağlamanız için her gün okunup ardından eşiniz için dua edeceğiniz özellikler taşır:

“Ayetel Kürsi:

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın,

Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.”

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1