Evlilik Duaları

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur? sorusu cevapları içinde esmalar ve okunması gereken sureler de evlilik ve evlenme konusunda okunduğu zaman özellikle hayırlı olanı kişiye getirecektir. Esmalar arasında özellikle 3 esma kişinin hayırlı ve iyi bir kısmet ile evlenmesine büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Kişi hayatında hayır ve kısmeti açtırmak için birçok dua okumalıdır. Kısmetinde bağlılık problemi hayırlı olmayan bir evlilik yapılmasına neden olacaktır.

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur sorusu son dönemlerde evlenmek isteyerek yuvasını kurmak isteyenler için önemli sorular arasında yer almaktadır. Evlenmek için okunacak olan duaların kutsal kitabımızda gelmesi önemlidir. Kişi hayatında sevdiği insanla evlenmek istemekte olup ve sevdiği insanın onun için ne tür beklentiler içinde geleceğini öğrenmek amacıyla da evlenme ve kısmet duaları okumaktadır.

Hayırlı Eş ve Evlilik Duası

Hayırlı Eş ve Evlilik Duası kişinin yaşamı boyunca hayırlı bir insanla beraber kalmasını ve onunla evliliğinin hayır üzerine kurulmasını sağlamak amacıyla okunacak olan dualardır. Haşr suresinin ve duasının son 3 ayeti hayırlı ve mutlu evlilik yapmak isteyenler tarafından okunmalıdır. Allah isimleri arasında yer alan ve evlilik içinde en hayırlısını oluşturma ve getirme konusunda yardımcı olan esmalar arasında Ya Cami, Ya Vedüd, Ya Mucib esması bulunmaktadır. Bu esmaların başına El kelimesi getirilerek de esmalar okunabilir. Özellikle Haşr suresini kişi baştan sona gün içimde bir kez olsa okumalıdır. Kişi son 3 ayetine vurgu yaparak ve sadece son 3 ayetini de günde en az 7 kez okuyarak hayırlı bir kısmetin karşısına çıkmasını beklenmelidir.

Hayırlı Eş ve Evlilik Duası konusu arasında özellikle kişiler tarafından dualar, esmalar ve sureler okunması durumunda ne tür bir etkinin oluşacağının öğrenilmesi son derece önemli olmaktadır. Haşr suresi olunacağı gibi, Ayetel Kürsi ve evlenme duaları da okunarak hayırlı bir kısmet ile karşılaşma niyetiniz gerçek olacaktır. Esmalar okunurken de özellikle sabah ya da akşam 7 kez olacak şekilde zikrinin yapılması gerekmektedir. 7 satırından daha az okumamaya özen gösterilmesi duanın etkisini  göstermesi bakımından önemli husus olmaktadır. Allah isimleri de birer esma olarak etkili ve güçlü etkiler içinde okunmaktadır.

Evlenmek Icin Hangi Dualar Okunur - Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?Pin
Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?

 

“Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz. Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.”

Yeni Evlenecek Olanlar İçin Okunacak Dua

Yeni Evlenecek Olanlar İçin Okunacak Dua hayırlı bir insanla evlilik kurmak, evlenmek ve niyet içinde olmak içinde okunmak istenen dualar olarak bilinmektedir. Yeni evlilik yapacak ve ilk kez evlenecek olan kişilerin duaları okuması özellikle evlenme fikrinde olmalarını sağlayacak ve buldukları kişinin hayırlı ya da köyü bir insan olarak davranışlarını görmelerini sağlayacaktır. Duanın insanın evlenme ve kısmeti konusunda da önemli bir rol oynamaya devam ettiği uzun yıllardır bilinen bir gerçek olmaktadır. Haşr suresi okunduğu gibi Ayetel Kürsi, Bakara, İhlas sureleri ve duaları da gün içinde en az 3 en fazla 7 kez okunmalıdır.

Yeni Evlenecek Olanlar İçin Okunacak Dua özellikle son dönemlerde genç insanlar tarafından sıklıkla sorulan, arama motorları evlilik ve evlenme konusunda da sürekli kullanılan ve konular arasında hayırlı bir evlilik ile kısmet hususları sıklıkla merak edilen konular olmaktadır. Yeni evlenen insanlar yaşları ne olursa olsun ilk kez evlendikleri için hayırlı ve iyi kalpli bir insanla ömrünü tamamlamak ve yuvada yaşamak istemektedir. Bu nedenle ikilinin hayırlı kısmet ile evlilik yapması ruhsal ve duygusal sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Allah isimleri sıklıkla okunmalı, ardından dualar esmalar sonrasında 7 kez okunmalı ve zikir edilerek dua okuma tamamlanmalıdır.

 

“Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun,

İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun,

Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.”

Hayırlı Eş İçin Dualar

Hayırlı Eş İçin Dualar sevdiğiniz, seveceğiniz, evleneceğiniz bir insanın sizin için hayırlı ve iyi bir kısmet ya da kişi olması konusunda da okunan dualar olmaktadır. Hayırlı bir eş herkes için hayatının en iyi seçimi, tercihi ve Allah’ın ona verdiği mükafat olacaktır. Bu nedenle kadınlar ve erkekler ilk kez ya da birden kez Evlenmeleri durumunda da okumaları gereken duaları ritüel içinde her gün ve birkaç hafta boyunca okuyarak oluşacak olan olumsuz ve kötü sonuçlardan da kurtulmuş olacaktır.

Hayırlı Eş İçin Dualar her dönem insanlar için yaş sınırı ve farkı olmadan evlilik ve evlenme konularında okunacak olan dualara erişim sağlamak için araştırma konusu olmaktadır. Hayrı hayırlı olanı ve iyi olanı Allah’tan istemek, Allah sevgisini kazanan bir insanla evlenerek hayrın devamını sağlamak gibi hususlar içinde okunacak olan dualardan biri Haşr duası olmaktadır.

 

“za veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne.”

Nikah İçin Hangi Dualar Okunur?

Nikah, İslam dininde evliliğin resmi olarak gerçekleştirildiği törendir. Nikahın yapılabilmesi için bazı dualar okunur ve Allah’tan yardım ve bereket dilemek için bu dualar kullanılır. Nikah için okunacak dualar evlilik sürecindeki adımları kolaylaştırmak ve çiftlere mutluluk ve huzur getirmek amacıyla kullanılır. İşte evlenecek çiftlerin nikah töreninde okuyabilecekleri bazı dualar:

1. Nikah Duası: “Allah’ım! Evlilik sözleşmesini düşündüğümüzde, rızanla yapmamızı ve bu işin bize güzel sonuçlar getirmesini diliyorum. Bizi bir araya getiren sevgi ve saygı bağını güçlendirerek, bir ömür boyu mutlu bir evlilik yaşamamızı nasip eyle. Amin.”

2. Evlilik Duası: “Ya Rabbi! Evliliği yaratıp bizlere birer eş verdin. Bize sevgi, sadakat ve hoşgörüyle dolu bir birliktelik bahşet. Evliliğimizi hayırlı kıl ve her geçen gün birbirimize olan sevgimizi arttır. Amin.”

3. Evlilikten Önce Okunacak Dua: “Ya Rabbi! Evlilik hayatına adım atmadan önce doğru eşi bulmam için bana yardım et. Beni hayırlı bir eşle bir araya getir. Evlilik yolunda karşıma çıkacak engelleri bertaraf et. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yuva kurmamı nasip eyle. Amin.”

Bu dualar, evlilik sürecinde Allah’ın rızasını kazanmak ve çiftler arasındaki bağı güçlendirmek için okunabilir. Nikah töreni veya evlilik hazırlıkları esnasında eşlerin bir araya gelerek bu duaları okuması önerilir. Dualar, evlilik birliğinin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde güçlenmesi için büyük bir önem taşır. Evlenecek çiftler, bu duaları düzenli olarak okuyarak Allah’tan yardım ve bereket dilemeyi ihmal etmemelidir.

 • Evlilik Duaları
  Nikah Duası: “Allah’ım! Evlilik sözleşmesini düşündüğümüzde, rızanla yapmamızı ve bu işin bize güzel sonuçlar getirmesini diliyorum. Bizi bir araya getiren sevgi ve saygı bağını güçlendirerek, bir ömür boyu mutlu bir evlilik yaşamamızı nasip eyle. Amin.”
  Evlilik Duası: “Ya Rabbi! Evliliği yaratıp bizlere birer eş verdin. Bize sevgi, sadakat ve hoşgörüyle dolu bir birliktelik bahşet. Evliliğimizi hayırlı kıl ve her geçen gün birbirimize olan sevgimizi arttır. Amin.”
  Evlilikten Önce Okunacak Dua: “Ya Rabbi! Evlilik hayatına adım atmadan önce doğru eşi bulmam için bana yardım et. Beni hayırlı bir eşle bir araya getir. Evlilik yolunda karşıma çıkacak engelleri bertaraf et. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yuva kurmamı nasip eyle. Amin.”

Evlenmek İsteyenler İçin Hangi Dualar Vardır?

Evlenmek isteyenler için hangi dualar vardır? Evlilik, birçok insanın hayatının dönüm noktalarından biridir. Bu özel süreçte, Allah’ın yardımını dilemek ve hayırlı bir eş bulmak için dua etmek önemlidir. İslam dini, evlenmek isteyenlere yönelik birçok dua önermektedir. İstek ve arzularını Allah’a ileten saf dualar, evlilik için müminlerin yol göstericisidir. Evlilik duası anlamında en etkili ve meşhur dualar şunlardır:

1.İstihare Duası: Evlenmek isteyen bir kişi, istihare duasını yaparak Allah’a yol göstermesini ve hayırlı bir eş vermesini talep edebilir. İstihare duası, Allah’ın bilgeliğine teslim olma ve O’nun takdirine razı olma anlamına gelir. Bu dua, evlilik adayının geleceğini sorgulaması ve doğru kararı verebilmesi için son derece önemlidir.

2. İstek Duası: Evlilik için dua etmek isteyen bir kişi, Allah’a istekte bulunarak hayırlı bir eş talep edebilir. Bu dua esnasında, “Ey Rabbim! Bana hayırlı ve mutlu bir eş nasip et” gibi dileklerde bulunulur. İstek duası, evlenmek isteyen kişinin niyetini ve arzusunu Allah’a iletmek için etkili bir yoldur.

3. Eş Seçim Duası: Evlilik, hayat boyu devam edecek bir birlikteliği ifade eder. Bu nedenle, eş seçimi büyük bir önem taşır. Evlenmek isteyenler için eş seçim duası yapmak, Allah’ın yol göstericiliğini talep etmektir. Bu dua esnasında, “Ey Rabbim! Bana dindar, mümin, sevgi dolu ve hayırlı bir eş nasip et” gibi dileklerde bulunabiliriz.

 • 4. Rızık Duası: Evlilik, yeni bir aile kurmak anlamına gelir. Bu nedenle, evlenmek isteyenlerin geçim sıkıntısı yaşamaması için rızık duası yapmaları önemlidir. Rızık duası, evlilik adayının Allah’tan bolluk, bereket ve geçim kaynaklarının artmasını talep ettiği bir duadır. Bu dua esnasında, “Ey Rabbim! Bize hayırlı rızık ihsan eyle” gibi dileklerde bulunulabilir.

Allah’tan Evlilik İçin Hangi Dualar İstenebilir?

Evlilik, insanların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte çiftler, Allah’ın yardımını ve bereketini istemek için çeşitli dualar okuyabilirler. Evlilik için istenebilecek dualardan bazıları şunlardır:

 1. Rabbi İzni İle Evlenmek İçin Dua:İnsanların evlilik hayatlarında mutlu ve huzurlu olabilmeleri için Allah’ın izniyle evlenmeleri önemlidir. Bu nedenle, “Rabbi izniyle evlenmek için bir dua okuyorum” şeklinde niyazda bulunmak gerekir. Allah’ın izniyle gerçekleşecek bir evlilik için bu dua etkili olabilir.
 2. Kısmet ve İyi Bir Eş İçin Dua:Evlilik için önemli olan faktörlerden biri de kısmettir. İyi bir eş bulmak ve hayırlı bir evlilik yapabilmek için Allah’a dua etmek önemlidir. “Allah’ım, bana hayırlı bir eş nasip etmeni diliyorum” şeklinde bir dua okunabilir. Bu dualar, doğru zamanda doğru kişiyle evlilik yapılmasına yardımcı olabilir.
 3. Evlilikte Daima Birlik ve Saadet İçin Dua:Evlilik sürecinde huzur ve mutluluk içinde olmak için Allah’tan dua etmek önemlidir. “Allah’ım, evliliğimizde daima birlik, beraberlik ve mutluluk nasip etmeni istiyorum” şeklinde bir niyazda bulunulabilir. Bu dua, evlilikteki uyumu ve huzuru artırabilir.

Bunlar, evlilik hayatında Allah’tan istenebilecek bazı dualardır. Düzenli olarak bu duaları okuyan çiftler, evliliklerinde Allah’ın yardımını ve bereketini hissedebilirler. Allah’ın izniyle, her evlilik huzurlu ve mutlu bir birliktelik olabilir.

Evlilik İçin Okunabilecek Bazı Dualar

Dua Etkisi
Rabbi izniyle evlenmek için dua Allah’ın izniyle gerçekleşecek bir evlilik için etkilidir.
Kısmet ve iyi bir eş için dua Hayırlı bir eş nasip edilmesine yardımcı olabilir.
Evlilikte daima birlik ve saadet için dua Evlilikte uyum ve huzurun sağlanmasına yardımcı olabilir.

Evlenmek İçin Okunacak En Etkili Dualar Nelerdir?

Evlenmek, insanların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu özel süreçte, evlilik hayali kuranlar için dualar önemli bir rol oynamaktadır. İslam dinine göre, evlenmek isteyen kişilerin Allah’a yönelerek dualar etmesi önerilmektedir. Peki, evlenmek için okunacak en etkili dualar nelerdir?

1. İstişare Duası: Evlilik kararı almak önemli bir süreçtir ve doğru bir karar vermek için Yüce Allah’a istişare etmek gerekmektedir. İstişare duası, evlenecek kişinin doğru kararı bulmak için Allah’a yönelerek yardım istediği bir duadır.

2. Rızık Duası: Evlenmek isteyen kişinin hayatını birleştireceği eşin de Allah tarafından rızıklandırılması önemlidir. Rızık duası, evlilik için doğru ve bereketli bir rızık talep etmek amacıyla okunan bir duadır.

3. İstikharah Duası: Evlilik kararı almadan önce İstikharah duasının yapılması önerilmektedir. Bu dua, Allah’tan doğru yolu göstermesini ve hayırlı olacak kararı vermesini talep etmektedir.

 • Allah Teala şimdiden evlilik yolunda olan ve evlenmek isteyen herkese yardımcı olsun, dualarını kabul etsin. İstişare, rızık ve istikharah dualarının etkili olduğuna inanılmaktadır. Ancak duaların kabul olması için samimiyetle yapılması ve Allah’a olan inancın tam olması gerekmektedir.
 • Tabii ki, duaların yanında düşünceli ve özenli bir hazırlık süreci de gerekmektedir. Evlenecek kişilerin dürüstlük, sadakat, sevgi gibi evlilik değerlerine önem vermeleri ve bu değerleri eşlerinde bulmaya çalışmaları önemlidir. Evlenmek için etkili duaların yanında istikrarlı bir çaba da gerekmektedir.
Dua Anlamı
İstişare Duası Doğru kararı bulmak için Allah’a danışma duası
Rızık Duası Doğru ve bereketli bir rızık talep etme duası
İstikharah Duası Doğru kararı vermesi için Allah’a dua etme

Evlilik yolunda ilerleyen herkese, hayırlı bir birliktelik ve mutlu bir evlilik dileriz. Unutmayın, duaların yanı sıra, kararlılık ve çaba da önemlidir. Allah’a olan inancınızı koruyun ve doğru kararı vermek için dua etmeye devam edin.

Evlilik Duaları kategorimizde evlilik ile ilgili bir çok yazımızı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/