Evlilik Duaları

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur? sorusu cevapları içinde esmalar ve okunması gereken sureler de evlilik ve evlenme konusunda okunduğu zaman özellikle hayırlı olanı kişiye getirecektir. Esmalar arasında özellikle 3 esma kişinin hayırlı ve iyi bir kısmet ile evlenmesine büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Kişi hayatında hayır ve kısmeti açtırmak için birçok dua okumalıdır. Kısmetinde bağlılık problemi hayırlı olmayan bir evlilik yapılmasına neden olacaktır.

Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur sorusu son dönemlerde evlenmek isteyerek yuvasını kurmak isteyenler için önemli sorular arasında yer almaktadır. Evlenmek için okunacak olan duaların kutsal kitabımızda gelmesi önemlidir. Kişi hayatında sevdiği insanla evlenmek istemekte olup ve sevdiği insanın onun için ne tür beklentiler içinde geleceğini öğrenmek amacıyla da evlenme ve kısmet duaları okumaktadır.

Hayırlı Eş ve Evlilik Duası

Hayırlı Eş ve Evlilik Duası kişinin yaşamı boyunca hayırlı bir insanla beraber kalmasını ve onunla evliliğinin hayır üzerine kurulmasını sağlamak amacıyla okunacak olan dualardır. Haşr suresinin ve duasının son 3 ayeti hayırlı ve mutlu evlilik yapmak isteyenler tarafından okunmalıdır. Allah isimleri arasında yer alan ve evlilik içinde en hayırlısını oluşturma ve getirme konusunda yardımcı olan esmalar arasında Ya Cami, Ya Vedüd, Ya Mucib esması bulunmaktadır. Bu esmaların başına El kelimesi getirilerek de esmalar okunabilir. Özellikle Haşr suresini kişi baştan sona gün içimde bir kez olsa okumalıdır. Kişi son 3 ayetine vurgu yaparak ve sadece son 3 ayetini de günde en az 7 kez okuyarak hayırlı bir kısmetin karşısına çıkmasını beklenmelidir.

Hayırlı Eş ve Evlilik Duası konusu arasında özellikle kişiler tarafından dualar, esmalar ve sureler okunması durumunda ne tür bir etkinin oluşacağının öğrenilmesi son derece önemli olmaktadır. Haşr suresi olunacağı gibi, Ayetel Kürsi ve evlenme duaları da okunarak hayırlı bir kısmet ile karşılaşma niyetiniz gerçek olacaktır. Esmalar okunurken de özellikle sabah ya da akşam 7 kez olacak şekilde zikrinin yapılması gerekmektedir. 7 satırından daha az okumamaya özen gösterilmesi duanın etkisini  göstermesi bakımından önemli husus olmaktadır. Allah isimleri de birer esma olarak etkili ve güçlü etkiler içinde okunmaktadır.

Evlenmek Icin Hangi Dualar Okunur - Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?Pin
Evlenmek İçin Hangi Dualar Okunur?

“Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz. Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.”

Yeni Evlenecek Olanlar İçin Okunacak Dua

Yeni Evlenecek Olanlar İçin Okunacak Dua hayırlı bir insanla evlilik kurmak, evlenmek ve niyet içinde olmak içinde okunmak istenen dualar olarak bilinmektedir. Yeni evlilik yapacak ve ilk kez evlenecek olan kişilerin duaları okuması özellikle evlenme fikrinde olmalarını sağlayacak ve buldukları kişinin hayırlı ya da köyü bir insan olarak davranışlarını görmelerini sağlayacaktır. Duanın insanın evlenme ve kısmeti konusunda da önemli bir rol oynamaya devam ettiği uzun yıllardır bilinen bir gerçek olmaktadır. Haşr suresi okunduğu gibi Ayetel Kürsi, Bakara, İhlas sureleri ve duaları da gün içinde en az 3 en fazla 7 kez okunmalıdır.

Yeni Evlenecek Olanlar İçin Okunacak Dua özellikle son dönemlerde genç insanlar tarafından sıklıkla sorulan, arama motorları evlilik ve evlenme konusunda da sürekli kullanılan ve konular arasında hayırlı bir evlilik ile kısmet hususları sıklıkla merak edilen konular olmaktadır. Yeni evlenen insanlar yaşları ne olursa olsun ilk kez evlendikleri için hayırlı ve iyi kalpli bir insanla ömrünü tamamlamak ve yuvada yaşamak istemektedir. Bu nedenle ikilinin hayırlı kısmet ile evlilik yapması ruhsal ve duygusal sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Allah isimleri sıklıkla okunmalı, ardından dualar esmalar sonrasında 7 kez okunmalı ve zikir edilerek dua okuma tamamlanmalıdır.

“Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun,

İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun,

Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.”

Hayırlı Eş İçin Dualar

Hayırlı Eş İçin Dualar sevdiğiniz, seveceğiniz, evleneceğiniz bir insanın sizin için hayırlı ve iyi bir kısmet ya da kişi olması konusunda da okunan dualar olmaktadır. Hayırlı bir eş herkes için hayatının en iyi seçimi, tercihi ve Allah’ın ona verdiği mükafat olacaktır. Bu nedenle kadınlar ve erkekler ilk kez ya da birden kez Evlenmeleri durumunda da okumaları gereken duaları ritüel içinde her gün ve birkaç hafta boyunca okuyarak oluşacak olan olumsuz ve kötü sonuçlardan da kurtulmuş olacaktır.

Hayırlı Eş İçin Dualar her dönem insanlar için yaş sınırı ve farkı olmadan evlilik ve evlenme konularında okunacak olan dualara erişim sağlamak için araştırma konusu olmaktadır. Hayrı hayırlı olanı ve iyi olanı Allah’tan istemek, Allah sevgisini kazanan bir insanla evlenerek hayrın devamını sağlamak gibi hususlar içinde okunacak olan dualardan biri Haşr duası olmaktadır.

“za veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne.”

Evlilik Duaları kategorimizde evlilik ile ilgili bir çok yazımızı okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir