Evlilik Duaları

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar kişilerin seveceği insanlara kavuşmasını sağlamak amacıyla araştırması yapılan konulardan bir tanesidir. Evlenmek isteyen kişiler kısmetinin açılmasını sağlamak için okunması gereken belirli dualar vardır. Kısmet açılmadı, evlilik duası okunacak dualardan birkaçıdır. Faydalı bir evlilik yapmak isteyenlerin okumak istedikleri dualar hakkında bilgi almak istemesi sıklıkla yaşanan bir durumdur. Evliliğin gerçekleşmesi ve evlenilecek olan kişinin hayırlı bir eş olup olmadığını anlamak içinde okunacak dualar vardır.

Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar evliliğin dünya hayatında kişiyi mutlu etme, sevilen bir eşe sahip olunması ve hayırlı evlatlar istemek için hangi duaların ne kadar süre ile okunması gerektiği konularında insanlar birçok farklı soru sormaktadır. Evlenmek isteyenler için okunacak dualardan biri kısmet açma duası olmaktadır. Hayırlı ve güzel evliliğin anahtarı için bu tür duaların okunması gerekir. Okunacak dualar için bilgi edilmek isteyenler medyum hocaları ziyaret ederek bilgi alabilir.

Birçok insan, hayatlarının bir noktasında evlenmeyi düşünür ve hayırlı bir eş bulmak için çeşitli yollara başvururlar. Bu süreçte dua etmek ise en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Evlenmek isteyenlerin okuması gereken dualar, Rabbimize arzuladıkları hayırlı eşi bulmak için yapılan özel dualardır. Dualar, samimi bir şekilde Allah’a yönelerek dileklerimizi iletmemizi sağlar ve bizi yüksek bir inançla destekler.

İşte evlenmek isteyenlerin okuması gereken **dua** örnekleri:

 • Evlilik İçin Dua: “Rabbimiz! Bize gözümüzden, fesahatli bir eş ihsan et ve bizi salihlerin önderleri kıl.” (Furkan Suresi, 74)
 • Hayırlı Eş Bulmak İçin Dua: “Rabbim! Evlâtlarımızdan ve neslimizden bize göz aydınlığı ve takva sahipleri olanları lütfet. Şüphesiz ki, tevbeleri kabul eden ve bağışlayan ancak Sensin.” (Furkan Suresi, 74)
 • Hayırlı Eş İçin Dua: “Rabbim! Beni sana yaraşır bir hayırlı eş ihsan eyle. Çünkü Sen duayı işitensin, merhametlilerin en merhametlisisin.” (Taha Suresi, 25-28)

Bu duaları düzenli olarak okuyarak ve samimi bir şekilde niyet ederek, Rabbimizden hayırlı bir eş bulmak için yardım ve destek isteyebiliriz. Ancak unutulmaması gereken nokta, dualarımızı yaparken aynı zamanda gereken çabayı da göstermemizdir. Hayırlı bir eş bulmak için doğru kişiyi aramak, iyi bir insan olmak ve Allah’ın rızasını kazanma yolunda çaba sarf etmek de önemlidir.

Dua Anlamı
Evlilik İçin Dua Hayırlı bir eş bulmak için Allah’a yapılan dua.
Hayırlı Eş Bulmak İçin Dua Allah’tan hayırlı bir eş bulmak ve sağlam bir aile kurmak için yapılan dua.
Hayırlı Eş İçin Dua Hayırlı bir eş ile evlenmek için Allah’a yönelerek yapılan dua.

Acilen Evlenmek İçin Dualar

Acilen Evlenmek İçin Dualar birçok kişi tarafından merak edilen, istenilen ve okunmak için çaba harcanan dualardan biridir. Acil olarak hayatına birini almak isteyen ve onu sevmek isteyen insanlar evlenme için dualar okumaya başlamıştır. Evliliğin güzel ve hayırlı olarak devamını sağlamak amacıyla da okunacak olan dualara düzenli olarak devam edilmesi gerekmektedir. Bir duanın düzenli okunuşu sonrasında etkisi zamanla kişi hayatında görülmeye başlanacaktır. Kişinin kısmetinde kapanma durumu var ise ve çabasına rağmen evlenmeyi başaramıyorsa evlilik duası okumalıdır.

Acilen Evlenmek İçin Dualar konusu hemen evlilik fikrini hayata geçirmek ve yeni bir kişiye hayatını birleştirmek isteyenlerin sordukları ve araştırdıkları konular arasında yer almaktadır. Uzun yıllar boyunca evlenmek için bir kısmetin gelmesini bekleyen, sevdiği kişiye kavuşmak isteyen ve sevdiği ile evlilik temelini oluşturmak isteyen birçok kişi evlilik duasını ve kısmet açma duasını okumalıdır. Okunacak olan dualar kişiyi hayatının en güzel anında yanında sevdiği birinin olmasını ve onu mutlu edecek bir hayatın oluşumunu sağlamaktadır.

Evlenmek Isteyenlerin Okumasi Gereken Dualar - Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken DualarPin
Evlenmek İsteyenlerin Okuması Gereken Dualar

“*Okunuşu:

 

Festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

 

*Anlamı:

 

O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.”

 

“Bismillahirrahmanirrahim

 

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.

Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym. Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn. Amin.”

 

Hayırlı Eş İçin Dua

Hayırlı Eş İçin Dua genellikle evlenmek için medyumlara giden ve kısmet kapanıklığı sorunu olup olmadığını araştıran insanlar tarafından da hayatının büyük bir bölümünü geçirecekleri iyi ve güzel huylu bir eşe sahip olmak adına okunması gereken dualar hakkında bilgi alınmaktadır. Okunacak Duaların hayırlı ve huzurlu bir evliliğin temelini oluşturması beklenmektedir. İnsanlar özellikle de günümüzde kadınlar huyu güzel olan, kendisine iyi davranacak ve el üstünde tutacak bir eşe sahip olmak ve onunla evlenmek istemektedir. İyi bir eş iyi bir yuva anlamına gelmektedir.

Hayırlı Eş İçin Dua konusu en güzel ve özel anlarda yanında sevilen birinin olmasını dileyen, her zaman yuvasında mutluluğu isteyen ve huzuru arayanlar tarafından merak edilen konulardan biri olmaktadır. Hayırlı eş kadın ve erkekler için çok önemli bir kriter olarak görülmektedir. Kişi hanesinde sevdiği veya seveceği insanla yaşamak ve hayırlı eşin olması için dualar okunmaktadır. Okunacak Dualar abdest alınarak okunmalı ve kıbleye dönük olarak okunmasına dikkat edilmeli, özen gösterilmelidir. Hayırlı eş hayırlı ve güzel çocukların büyümesi için uygun bir yuvanın oluşumunu destekleyen hususlar arasındadır.

 

Okunuşu

 

“Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama.”

 

Anlamı

 

“Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler.”

 

“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua kişilerin gönlünden geçen kişiye ulaşmasını sağlamak ve kendisini her zaman mutlu etmesini istediği kişiye ulaşmayı istemek amacıyla da okunan dualardan biridir. Hayırlı evlilik için kişi zamanı boyunca dua etmelidir. Tavsiye edilen ve önerilen dualar için internette bulunan sitelerde ziyaret edilebilir. Dinimizde de kişilerin hayırlı bir evlilik yapmasının hanesindeki huzur için önemli olduğunun üzerinde de durulmuştur. İnsanların kalbi ve gönlü iyi olan insanlara ulaşma çabası ve o kişilerle evlenme niyetlerini gerçekleştirmek amacıyla etkili dualar okunur.

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua birçok kişi tarafından denenen ve daha öncede okunan dualar arasında yer almaktadır. Allah rızasını alarak ve gözeterek yapılan tüm evliliklerin hayırlı olması gerekmektedir. Kişiler kendilerine zarar verecek kişiyle değil kendini mutlu edecek kişiyle evlenmelidir. İslami kaynaklarda evlilik konusu hayatını kurtarmak isteyenler için büyük bir kurtarıcı olarak görülmektedir. Hayırlı bir eş iyi bir evlilik oluşumu için önemlidir. Yuvanın sağlam temeller üzerinde kurulmasını sağlamak içinde evlilik kişilerin istedikleri bir durumdur.

 

“Okunuşu

 

Elhamdulillâhi Rabbil Ğalemîn. Ves salâtü ves selâmü ğalâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeğîn.

 

*Anlamı

 

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulümüz Muhammed (mustafa Sallallahu aleyhi veselleme ve onun ailesine ve yaranlarınadır.”

 

“Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym. Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym.”

Evlenmek İsteyenler İçin Dua Okumak

Evlenmek, insanların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Hayatını birleştireceği kişiyi bulmak, evlilik için adım atmak isteyen birçok kişinin ortak arzusudur. Bu süreçte daha fazla şans elde etmek, doğru eşi bulmak ve başarılı bir evlilik yapmak için dua etmek önemlidir. Evlenmek isteyenler için dua, manevi bir güç olarak kabul edilir ve dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olabilir.

Evlenmek isteyenlerin okuması gereken dualar arasında en bilinenlerden biri “Rabbi İnnî Le Limâ Anzelte İlâye Min Hayrin Fakîrun” duasıdır. Bu dua, Hz. Musa’nın, evleneceği kadını bulmak için Rabbine yaptığı dua olarak bilinir. Bu duayı okuyan kişilerin doğru eşi bulma konusunda destek alabileceği inancı vardır.

Bunun yanı sıra, evlenmek isteyenler için yapılan dualar arasında “Rabbi Ennî Lez Zurte Mâ Fî Batnî Muhaarren” duası da önemlidir. Bu dua, Hz. İbrahim’in evlenmek istemesi üzerine Allah’a yaptığı bir dua olarak kabul edilir. Bu dua, evlenmek isteyenlerin eşlerinin mutlu bir evlilik geçirmesine yardımcı olabileceğine inanılır.

Evlenmek İsteyenler İçin Dua Önerileri
 • Sabırlı Olun: Evlenmek isteyenler için dua etmek önemli olsa da, sabırlı olmak da gereklidir. Her şeyin zamanı olduğunu unutmayın ve doğru eşin size gelmesini bekleyin.
 • Tevazu Sahibi Olun: Dua ederken alçak gönüllü olmak ve Allah’a gereken saygıyı göstermek önemlidir. Kibirli bir tavır, duaların kabul olmasını engelleyebilir.
 • İyi Bir Müslüman Olun: Evlenmek isteyen bir Müslüman olarak Allah’ın emirlerine uygun bir hayat sürmek, dua ederken ve evlilik için adım attığınızda size avantaj sağlayabilir.

Evlenmede Başarı İçin Yapılan Dualar

Evlenmek isteyen insanların hayatlarında bir dönüm noktası evlilik kararı almaktır. Evlilik, insanın hayatında büyük bir değişikliği beraberinde getirir ve iki insanın bir araya gelerek bir hayat paylaşmasını sağlar. Evlilik kararını alan kişiler, evlilik sürecinde başarılı olmak ve mutlu bir birliktelik yaşamak için çeşitli çabalara girişirler. Bunlardan biri de evlenmede başarı için yapılan dualardır.

Evlilikte başarı için yapılan dualar, kişinin evlilik öncesinde veya evlilik sürecinde yapabileceği dua ritüellerini içerir. Çiftler, Allah’tan evliliklerinde başarı ve mutluluk dilemek için bu duaları okur. Bu dualar, evlilikteki sıkıntıları aşmak, iletişimi güçlendirmek ve birbirlerine olan sevgi ve saygıyı artırmak amacıyla okunur. Evlenmede başarı için yapılan dualar, evlilik hayatına pozitif enerji katmaya yardımcı olur.

Aşağıda evlenmede başarı için yapılan dualardan bazıları bulunmaktadır:

 • Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine önder eyle.
 • Rabbimiz, bize göz aydınlığı kıl ve bize, soyumuzdan iyilik getir, bizi rahmetinle dirençli kılabilenlere kat.
 • Rabbimiz, bizi bizden sevenleri de yanımıza verdiğin gibi sadece Sen’in rızanı kazanç kıldığın eşleri de yanımıza ver.
Dua Anlamı
\”Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi takva sahiplerine önder eyle.\” Eşlerin ve çocukların hayırlı olması ve ailedeki herkesin takva sahibi olması için yapılan dua.
\”Rabbimiz, bize göz aydınlığı kıl ve bize, soyumuzdan iyilik getir, bizi rahmetinle dirençli kılabilenlere kat.\” Ailenin nesilden nesile rahmet ve iyilikle devam etmesini dilemek için yapılan dua.
\”Rabbimiz, bizi bizden sevenleri de yanımıza verdiğin gibi sadece Sen’in rızanı kazanç kıldığın eşleri de yanımıza ver.\” Allah’tan sadece rızası için evlilikte başarılı bir eş bulmak için yapılan dua.

Evlilik, iki insanın birbirine olan sevgi, saygı, sadakat ve anlayışıyla yürütülmesi gereken bir birlikteliktir. Evlilikte başarıya ulaşmak için dua etmek, kişinin inancını güçlendirmek ve Allah’ın yardımını istemek anlamına gelir. Evlilik sürecinde dualarla birlikte iletişim, anlayış ve sabır da önemlidir. Çiftler arasındaki sorunları çözmek, birbirlerine destek olmak ve sürekli olarak dua etmek, evlilikte başarıya giden yolda önemli adımlardır.

Hayırlı Bir Eş Bulmak İçin Dua Etmek

Hayırlı bir eş bulmak, her evlenmek isteyen kişinin arzusudur. Evlilik, hayatımızın en önemli ve büyük adımlarından biridir. Ancak hayırlı ve mutlu bir evlilik için doğru eşi bulmak da son derece önemlidir. Peki, hayırlı bir eş bulmak için ne yapmalıyız? İşte bu noktada dua etmek büyük bir öneme sahiptir. Çünkü dua, evrensel bir iletişim aracıdır ve Yüce Yaratıcıya ulaşma yoludur.

Hayırlı bir eş bulmak için yapılan dualar, evlilik öncesi ve sonrasında sürekli olarak okunabilecek dualardır. Bu dualar, evlenmek isteyen kişinin Rabbine yönelerek dileklerini ve isteklerini ilettiği dualardır. Hayırlı bir eş bulmak için dua etmek, kişinin niyetini Allah’a ilettiği ve O’nun yardımını dilediği bir ibadettir.

Hayırlı bir eş bulmak için en etkili dua, “Rabbi inni lima anzalte ilayya min hayrin faqir” duasıdır. Bu dua, Hz. İbrahim’in duasından alınmıştır ve çok fazla okunması tavsiye edilir. Bu dua, evlilik niyetiyle Allah’a yönelen herkesin okuyabileceği, hayırlı bir eş bulma konusunda yardım istemek için yapılan bir duadır.

 • Hayırlı bir eş bulmak için diğer etkili dualar arasında;
 • “Rabbi habli min’l-lunkeredulen tedurriyeti taiyibe inneke semiu’d-dua”
 • “Rabbi la deixni fardav valdeyniyeh”
 • “Rabbi edh’halni muhahaze’dhukuru” gibi dualar bulunur.
Dua Anlamı
“Rabbi inni lima anzalte ilayya min hayrin faqir” “Ey Rabbim! Bana indirdiğin hayra muhtaç bir kimse olduğumu şüphesiz bilirim.”
“Rabbi habli min’l-lunkeredulen tedurriyeti taiyibe inneke semiu’d-dua” “Ey Rabbim! Bana temiz nesillerden salih bir zürriyet lütfet. Şüphesiz Sen duaları işitensin.”
“Rabbi la deixni fardav valdeyniyeh” “Ey Rabbim! Beni (yalnız başıma) bırakma ve bana güzel bir vâris ihsan eyle.”
“Rabbi edh’halni muhahaze’dhikru” “Ey Rabbim! Beni anılanlar arasına kat.”

Evlilik Duaları kategorimizde evlilik ile ilgili bir çok yazımızı okuyabilirsiniz.

https://youtu.be/IcYcylxROzA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/ Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü