Evlilik Duaları

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar insanlar tarafından hanede kalıcı barış ortamının sağlanması ve huzurlu bir yuvanın kurulumunu sağlamak için araştırılan, merak edilen ve ilgi duyulan konular arasında yer almaktadır. Evlenmek ve mutlu yuvada yaşlanmak isteyenler için okunacak etkili, başarılı ve tesirli dualarda bulunmaktadır. Aşk duası da evlilik ve yuva temelinde oluşacak olan sevgi ile dik duygusunun kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar arasında aşk, huzur, bağlama ve muhabbet artırıcı dualarda bulunmaktadır. Mutlu bir evlilik uzun süren bir evlilik oluşumunu destekleyecektir. Başarılı olarak adımlar atmak ve sevdiği insanla evlenmek isteyenler tarafından her gün günde 7 kere okunacak dualar vardır. Dikkatli ve düzenli olarak okunması gerekmektedir.

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar konusu kişilerin evlilik kurmalarını huzur ve bereket içinde yapmalarını sağlamak ve kalbinden geçen kişiyle hayırlı olarak evlenmek için okunması gereken dualar bulunmaktadır. Kişi Allah isimlerini gün içinde en az 7 kez tekrar ederek de duaya devam etmelidir. Ya Vedud ve Ya Kaviyy ismini zikretmek kişinin hanesinde huzur bulmasını, mutluluğun sağlanması ve güzel bir yuvanın kırılmasını sağlamak için okunmalıdır. Okunması sırasında mutlaka tekrar sayısına dikkat edilerek yavaş bir şekilde okunmalıdır. Sessiz ya da sesli okunması kişi tercihine bağlıdır.

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar konusu kişilerin mutlu ve huzurlu bir birliktelik sonrasında evlilik fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak için belli dualar okunmalıdır. Aşk duası ile bağlama duası da kişi isteğine bağlı olarak okunacak dualar arasında bulunmaktadır. Kişi dua okurken ilk olarak niyet demeli, niyetini temiz ve saf olarak belirlemeli ve ardından da besmele çekerek duaya başlamalıdır. Duanın etkilerini hızlandırmak ve duayı başarılı ile okumak için sakin, yavaş ve dikkatli okumak gerekir.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak Icin Okunacak Esmalar - Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak EsmalarPin
Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

“bismillahirrahmanirrahim

ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri

nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi”

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Yapılması Gerekenler konusu kişilerin dikkatli ve programlı olarak hareket etmesini sağlamak amacıyla araştırma konusu olan hususlardır. Kişi mutlu ve huzurlu yuva kurmak için istediği vakitlerde bol bol dua okumalıdır. Duadan kaçınmadan ve duayı ertelemeden okunacak her duaya gerekli özen gösterilerek okunması gerekir. Kişi evlilik duası okuyabilir, namaz kılabilir ve Allah isimlerini düzenli olarak zikredebilir. Zaman farkı olmadan istenilen her an okunacak etkili dualar, sureler bulunmaktadır.

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Yapılması Gerekenler konusu evlilik konusunda istediği hayalin gerçekleşmesi, hanesinde her zaman bereket, bolluk ve huzur içinde yaşanmasını sağlamak amacıyla kişilerin evlenmeden önce yapması gereken birkaç kural bulunmaktadır. Kişi isteği doğrultusunda istek ve dilek kabulü için dualar okuyabilir, nafile namazları ve dilek namazları kılabilir ve bir hafta boyunca gergin en az 3 ile 7 kez Allah isimlerini zikrederek dua edebilir. Kişin yapmak istediği her şey kendi özgür iradesine bağlı olarak yapılmalıdır. Yapılacak dualar, namazlar kişi yararını oluşturmaktadır. Zararlı olacak hiçbir sonuç yapılacak olan dualar ve namazlar ile kişiye gelmemektedir.

“Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.”

“Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.”

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Farklı Dualar

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Farklı Dualar başlığı altında hemen herkesin yapması gereken ve yapımı sırasında da son derece dikkatli davranılması gereken uygulamalar bulunmaktadır. Dualar kişinin niyetini gerçekleştirmek ve hayırlı olarak kabul edilmesini, kişiye hanesinde eşi tarafından huzur gelmesini sağlamak amacıyla da okunmaktadır. Okunması gereken evlilik, huzur getiren, muhabbet artıran, aşk duaları gibi birçok dualar vardır. Her bir dua okunurken besmele çekilerek, Arapça olarak ve niyetin temiz ve saf olmasını dikkat edilerek dualar okunmalıdır.

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Farklı Dualar arasında aşk duaları, evlilik duaları, kısmet açma duaları ve bağlama duaları da vardır. Farklı birçok duayı kişi istediği kadar okuyabilir. Dua okuması için kişiye getirilen herhangi bir kısıtlama yoktur. Her zaman huzur içinde ve güzel düşünceler içinde kişiler dua okunmaktadır. Karanlık ya da aydınlık bir ortamda yanında herhangi bir kişi olmamasına özen gösterilerek, Allah işe baş başa kalmayı isteyerek evlenmek ve mutluluğu sağlamak amacıyla dualar okunmalıdır. Dualar arasında Fatiha, Felak, Bakara, Ayetel Kürsi duaları da okunabilir. Her duanın etkisi kişi isteğini kabul ve niyetinin doğrultusunda farklılık gösterecektir. Dualar dinimizce insanların yapması gereken bir vazife ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak içinde bir görev olarak görülmektedir.

“bismillahirrahmanirrahim

Va’tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni’metellahi aleykum iz kuntum a’daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni’metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn.

Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.”

“Allâhümme sallive sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî kadra lâ ilâhe illeallâh. Ve a?nina vahfaznâ ve veffıknâ limâ terdâh. Vasrif annes sûe verda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi ve an sâiri âlihî ve ashâbihil kirâm. Ve edhılnel cennete dâres selâm. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allâh.”

“Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.

Evlilik Duaları kategorimizde evlilik ile ilgili bir çok yazımızı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir