Evlilik Duaları

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar insanlar tarafından hanede kalıcı barış ortamının sağlanması ve huzurlu bir yuvanın kurulumunu sağlamak için araştırılan, merak edilen ve ilgi duyulan konular arasında yer almaktadır. Evlenmek ve mutlu yuvada yaşlanmak isteyenler için okunacak etkili, başarılı ve tesirli dualarda bulunmaktadır. Aşk duası da evlilik ve yuva temelinde oluşacak olan sevgi ile dik duygusunun kalıcı olmasını sağlamaktadır.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Dualar arasında aşk, huzur, bağlama ve muhabbet artırıcı dualarda bulunmaktadır. Mutlu bir evlilik uzun süren bir evlilik oluşumunu destekleyecektir. Başarılı olarak adımlar atmak ve sevdiği insanla evlenmek isteyenler tarafından her gün günde 7 kere okunacak dualar vardır. Dikkatli ve düzenli olarak okunması gerekmektedir.

Evlilik hayatı, insanların birbirleriyle bir ömür boyu mutlu bir şekilde bir arada yaşamalarını hedefler. Ancak evlilik süreci ve bir yuva kurmak her zaman kolay olmayabilir. Bu süreçte evlenecek olan çiftler, hem evlilik öncesi hem de evlilik sürecinde birbirlerine destek olacak ve mutluluğu artıracak unsurlara ihtiyaç duyarlar. İşte tam da bu noktada, evlilik ve mutlu bir yuva kurmak için okunması gereken esmalar devreye girer.

Esmalar, İslam dininde önemli bir yere sahip olan dualardır. Kur’an-ı Kerim’in bazı bölümlerinden veya Peygamber Efendimiz’in öğütlerinden alınan bu dualar, insanların hayatlarına bereket, huzur ve mutluluk getirmesine inanılır. Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak da bu duaların etkisiyle mümkün olabilir.

Evlilik ve Mutluluk İçin Okunacak Esmaların Gücü

 • 1. Eşler Arası Sevgi Ve Muhabbet İçin Esma-i Sübhani

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar konusu kişilerin evlilik kurmalarını huzur ve bereket içinde yapmalarını sağlamak ve kalbinden geçen kişiyle hayırlı olarak evlenmek için okunması gereken dualar bulunmaktadır. Kişi Allah isimlerini gün içinde en az 7 kez tekrar ederek de duaya devam etmelidir. Ya Vedud ve Ya Kaviyy ismini zikretmek kişinin hanesinde huzur bulmasını, mutluluğun sağlanması ve güzel bir yuvanın kırılmasını sağlamak için okunmalıdır. Okunması sırasında mutlaka tekrar sayısına dikkat edilerek yavaş bir şekilde okunmalıdır. Sessiz ya da sesli okunması kişi tercihine bağlıdır.

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar konusu kişilerin mutlu ve huzurlu bir birliktelik sonrasında evlilik fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak için belli dualar okunmalıdır. Aşk duası ile bağlama duası da kişi isteğine bağlı olarak okunacak dualar arasında bulunmaktadır. Kişi dua okurken ilk olarak niyet demeli, niyetini temiz ve saf olarak belirlemeli ve ardından da besmele çekerek duaya başlamalıdır. Duanın etkilerini hızlandırmak ve duayı başarılı ile okumak için sakin, yavaş ve dikkatli okumak gerekir.

Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak Icin Okunacak Esmalar - Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak EsmalarPin
Evlenmek ve Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmalar

 

“bismillahirrahmanirrahim

ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi”

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Yapılması Gerekenler konusu kişilerin dikkatli ve programlı olarak hareket etmesini sağlamak amacıyla araştırma konusu olan hususlardır. Kişi mutlu ve huzurlu yuva kurmak için istediği vakitlerde bol bol dua okumalıdır. Duadan kaçınmadan ve duayı ertelemeden okunacak her duaya gerekli özen gösterilerek okunması gerekir. Kişi evlilik duası okuyabilir, namaz kılabilir ve Allah isimlerini düzenli olarak zikredebilir. Zaman farkı olmadan istenilen her an okunacak etkili dualar, sureler bulunmaktadır.

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Yapılması Gerekenler konusu evlilik konusunda istediği hayalin gerçekleşmesi, hanesinde her zaman bereket, bolluk ve huzur içinde yaşanmasını sağlamak amacıyla kişilerin evlenmeden önce yapması gereken birkaç kural bulunmaktadır. Kişi isteği doğrultusunda istek ve dilek kabulü için dualar okuyabilir, nafile namazları ve dilek namazları kılabilir ve bir hafta boyunca gergin en az 3 ile 7 kez Allah isimlerini zikrederek dua edebilir. Kişin yapmak istediği her şey kendi özgür iradesine bağlı olarak yapılmalıdır. Yapılacak dualar, namazlar kişi yararını oluşturmaktadır. Zararlı olacak hiçbir sonuç yapılacak olan dualar ve namazlar ile kişiye gelmemektedir.

 

“Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.”

 

“Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

 

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.”

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Farklı Dualar

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Farklı Dualar başlığı altında hemen herkesin yapması gereken ve yapımı sırasında da son derece dikkatli davranılması gereken uygulamalar bulunmaktadır. Dualar kişinin niyetini gerçekleştirmek ve hayırlı olarak kabul edilmesini, kişiye hanesinde eşi tarafından huzur gelmesini sağlamak amacıyla da okunmaktadır. Okunması gereken evlilik, huzur getiren, muhabbet artıran, aşk duaları gibi birçok dualar vardır. Her bir dua okunurken besmele çekilerek, Arapça olarak ve niyetin temiz ve saf olmasını dikkat edilerek dualar okunmalıdır.

Evlenmek ve Mutlu Yuva Kurmak İçin Okunacak Farklı Dualar arasında aşk duaları, evlilik duaları, kısmet açma duaları ve bağlama duaları da vardır. Farklı birçok duayı kişi istediği kadar okuyabilir. Dua okuması için kişiye getirilen herhangi bir kısıtlama yoktur. Her zaman huzur içinde ve güzel düşünceler içinde kişiler dua okunmaktadır. Karanlık ya da aydınlık bir ortamda yanında herhangi bir kişi olmamasına özen gösterilerek, Allah işe baş başa kalmayı isteyerek evlenmek ve mutluluğu sağlamak amacıyla dualar okunmalıdır. Dualar arasında Fatiha, Felak, Bakara, Ayetel Kürsi duaları da okunabilir. Her duanın etkisi kişi isteğini kabul ve niyetinin doğrultusunda farklılık gösterecektir. Dualar dinimizce insanların yapması gereken bir vazife ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak içinde bir görev olarak görülmektedir.

 

“bismillahirrahmanirrahim

Va’tesımu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezkuru ni’metellahi aleykum iz kuntum a’daen fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni’metihi ihvana, ve kuntum ala şefahufratim minen nari fe enkazekum minha, kezalike yubeyyinullahu le kum ayatihi leallekum tehtedûn.

Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeriv ve unsa ve cealnakum şuubev ve kabaile li tearafu, inne ekramekum indellahi etkakum, innellahe alimun habîr.”

 

“Allâhümme sallive sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî kadra lâ ilâhe illeallâh. Ve a?nina vahfaznâ ve veffıknâ limâ terdâh. Vasrif annes sûe verda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi ve an sâiri âlihî ve ashâbihil kirâm. Ve edhılnel cennete dâres selâm. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allâh.”

 

“Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.

Evlilik Ve Mutluluk İçin Esmaların Gücü

Evlilik, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biridir. İki insanın bir araya gelerek hayatlarını birleştirmesi, bir yuva kurması ve birlikte mutlu bir gelecek inşa etmesidir. Ancak evlilik yolunda çeşitli zorluklarla karşılaşmak da kaçınılmazdır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve mutluluğu yakalamak için birçok yöntem ve çözüm bulunmaktadır. Bu yazıda, evlilik ve mutluluk için esmaların gücünden bahsedeceğiz.

Esmalar, manevi değeri ve enerjisi yüksek olan dualardır. İslam geleneğinde sıkça kullanılan esmalar, evlilik sürecinde de büyük bir öneme sahiptir. Çünkü evlilik hayatında karşılaşılan sorunları çözmek, uyum sağlamak, sevgi ve hoşgörüyü arttırmak için esmalardan yardım almak mümkündür.

 • Evlilik sürecinde en çok okunan esmalar arasında “Ya Vedud” esması bulunur. “Vedud” kelimesi, sevgiyi temsil eder ve evlilikteki en temel değerlerden biridir. Bu esmayı okumak, çift arasındaki sevgi bağını kuvvetlendirir ve karşılıklı olarak daha anlayışlı ve hoşgörülü olmalarını sağlar.
 • Bir diğer önemli esma ise “Ya Settar”dır. “Settar” kelimesi, örtme ve gizleme anlamına gelir. Evlilikte yaşanan sorunların diğer insanlara açıklanmaması ve çiftin arasında kalması için bu esma okunabilir. Ayrıca, çift arasındaki iletişimi arttırarak sorunların daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşmasına yardımcı olur.
 • Evli çiftler için özellikle “Ya Rezzak” esması da oldukça etkilidir. “Rezzak”, rızık veren anlamına gelir. Evlilikte maddi konuların sıkıntıya düşmemesi ve rızık konusunda bereketli olmak için bu esma okunabilir. Finansal güvence ve yeterlilik için “Ya Rezzak” esmasına sık sık başvurulmalıdır.
Esmaların Gücü: Özellikleri:
Ya Vedud Sevgi ve hoşgörüyü arttırır.
Ya Settar Sorunları gizler ve iletişimi güçlendirir.
Ya Rezzak Maddi konularda bereket sağlar.

Evlilik ve mutluluk için Esmaların gücü oldukça büyüktür. Ancak Esmaların etkili olabilmesi için gerçek bir inanç ve samimiyetle okunması gerekmektedir. Çiftler, birlikte dua etmek ve bu yolda birbirlerine destek olmak için zaman ayırmalı ve bu esmaları düzenli olarak okumalıdır. Unutulmamalıdır ki dua, evlilikte yaşanan sorunların çözümü için en güçlü araçtır. Esmaların etkisiyle, evlilikte sevgi, huzur ve mutluluk dolu bir yaşamı yakalamak mümkündür.

Evlilik Öncesi Okunması Gereken Esmalar

Evlilik, hayatınızı değiştirecek büyük bir adımdır. Bir ömür boyu sürecek bir birlikteliğe adım atmaya hazırlandığınızda, evlilik öncesinde yapabileceğiniz çeşitli ibadetler vardır. Bunlardan biri de esmaları okumaktır. Esmalar, Allah’a dua etmek ve ondan yardım talep etmek için kullanılan kısaltmalardır. Evlilik öncesi okunması gereken esmalar size güç ve huzur sağlayabilir.

Evlilik öncesi okunması gereken esmalar, hem size hem de eşinize yönelik olabilir. Bu esmaların okunma süreleri ve sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak, evlilik öncesinde okunması önerilen bazı esmalar vardır:

 • Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ın güzel isimlerini anmak ve zikretmek, evlilik öncesi ruhunuzu arındırmanıza ve Allah’ın rahmetini üzerinizde hissetmenize yardımcı olabilir. İşte bu isimlerden bazıları: “El-Kahhar” (her şeyin mutlak galibi olan), “El-Latif” (her şeyi inceleyen ve anlayan), “El-Hakim” (her hükmü doğru olan).
 • Esmâ-i Muhammediye: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in isimlerinin zikredilmesi de evlilik öncesi okunması gereken esmalar arasındadır. Bu isimlerden bazıları: “Habibullah” (Allah’ın sevgilisi), “Rasûlullah” (Allah’ın elçisi), “El-Mu’min” (inanç veren).
 • Esmâ-i Şerîfe: İslam alimlerinin verdiği isimlerin zikredilmesi de evlilik öncesi okunması gereken esmalar arasında yer alır. Bu isimlerden bazıları: “Gâvî” (yardım eden), “Gaffâr” (affeden), “Vedûd” (sevgi veren).

Tabii ki, evlilik öncesi okunması gereken esmalar sadece bunlarla sınırlı değildir. Herkesin farklı kültürel ve dini inançlara sahip olabileceğini unutmayın. Kendi inancınıza ve değerlerinize göre okumanız gereken esmaları belirleyebilirsiniz.

Esmâ Anlamı
El-Vâhid Her şeyde bir olan
El-Ahad Tek olan
El-Bâsit Rızkı genişleten

Evlilik öncesi okunması gereken esmalar, birçok kişi için hem huzur verici bir ritüel hem de Allah’a olan bağlılığınızı pekiştirmenin bir yolu olabilir. Bu esmaları okurken samimiyetinizi ve niyetinizi koruyun. Evlilik yolculuğunuza güçlü ve mutlu bir şekilde başlamak için önemli bir adım atmış olacaksınız.

Evlilik Sürecinde Okunacak Esmaların Önemi

Evlilik, hayatımızın en önemli adımlarından biridir. Hayatınızı birleştireceğiniz eşinizle mutlu bir yuva kurmak için pek çok şey yapabilirsiniz. Bu süreçte okunacak Esmaların önemi de büyüktür. Evlilik sürecinde okunması gereken esmalar, hem bireysel olarak hem de çift olarak dua etmek, manevi açıdan güçlenmek ve ilişkiyi sağlamlaştırmak için oldukça etkilidir.

Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak için okunacak esmalar, çiftlerin dua etmeleri, ibadetlerini yerine getirmeleri ve manevi değerlerine önem vermeleri konusunda yardımcı olur. Bu esmalar, Allah’a yönelik duaların daha etkili olmasını sağlar ve evlilik sürecinde karşılaşılan zorlukları aşmak için destek verir. Ayrıca, bu esmalar sayesinde çiftler birbirlerine olan sevgi ve saygılarını artırabilir, daha derin bir anlayış ve bağlılık geliştirebilir.

Evlilik süreci her çift için farklı zorluklar ve sorumluluklar içerir. Bu süreçte okunması gereken esmalar, çiftleri bu zorluklara karşı korur ve destekler. İşte evlilik sürecinde okunacak Esmaların önemi:

 • 1. Eşler arasındaki iletişimi güçlendirir: Evlilik sürecinde okunan esmalar, eşler arasında sağlıklı iletişimi teşvik eder. İyi iletişim, evlilikteki sorunların çözülmesinde ve ilişkinin güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Esmaların gücü sayesinde eşler, birbirlerini daha iyi anlar ve sorunları konuşarak çözebilir.
 • 2. Manevi huzur sağlar: Evlilik süreci stresli olabilir ve çiftler arasında gerginliklere neden olabilir. Okunan esmalar, bu tür stresi azaltır ve çiftlere manevi bir huzur sağlar. Dua etmek, çiftleri strese karşı koruyarak daha sakin ve mutlu bir evlilik yaşamalarını sağlar.
 • 3. İlişkiyi güçlendirir: Evlilik sürecinde okunan esmalar, çiftler arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Esmalar sayesinde çiftler, birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarını daha da derinleştirir. Bu da evlilikte mutluluğu ve uzun süreli bir birlikteliği destekler.

Evlilik sürecinde okunacak Esmaların önemi büyüktür. Bu esmalar, çiftleri hem bireysel olarak hem de birlikte dua etmeye teşvik eder. Aynı zamanda manevi anlamda güçlenmelerini sağlar ve evliliklerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı olur. Evlilik sürecinde okunan Esmaların seçimi, her çiftin inancına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle çiftler, kendi inançlarına uygun olan esmaları seçmeli ve düzenli olarak okumalıdır.

Evlilik sürecinde okunacak Esmaların önemi
Eşler arasındaki iletişimi güçlendirir
Manevi huzur sağlar
İlişkiyi güçlendirir

Evliliği Güçlendiren Ve Sürdüren Esmalar

Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak her insanın hayalidir. Ancak evlilik yolculuğunda çeşitli zorluklar ve sorunlarla karşılaşmak da kaçınılmazdır. Bu nedenle, evliliği güçlendirmek ve sürdürmek için çeşitli yöntemlere başvurmak önemlidir. Bu yöntemlerden biri de Esmaların gücünden yararlanmaktır.

Esmalar, Allah’ın isimlerinden oluşan dualardır. Bu dualar, evlilikteki sorunları çözmek, iletişimi güçlendirmek ve mutlu bir birliktelik sürdürmek için etkili olabilir. Evliliği güçlendiren ve sürdüren esmalar, çiftler arasındaki bağı kuvvetlendirebilir ve sevgi dolu bir ilişkiye yardımcı olabilir.

Öncelikle, “Esmâü’l Hüsnâ” olarak da bilinen Allah’ın güzel isimleri üzerine dua etmek evlilikteki problemlerin çözümünde etkili olabilir. Bu esmaları anlamını ve etkilerini bilerek okumak, evlilik ilişkisindeki sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, çiftler arasındaki iletişimi güçlendirerek anlayış ve sevgi dolu bir ortam yaratabilir.

 • Bir diğer etkili esma ise “El-Mütekebbir” ismidir. Bu isim, evlilikteki ego sorunlarını aşmak ve kibirli davranışları engellemek için kullanılabilir. Kendini diğerine üstün görmek, tartışmalara ve çatışmalara yol açabilir. Bu nedenle, “El-Mütekebbir” ismi ile yapılan dua, kişinin egosunu kontrol etmesine ve daha anlayışlı bir tavır sergilemesine yardımcı olabilir.
 • Evliliği güçlendiren ve sürdüren bir diğer esma ise “El-Vâris” ismidir. Bu isim, evlilikte varlığınızın devamlılığını ve birbirinize olan bağlılığınızı simgeler. “El-Vâris” ismiyle dua etmek, çiftler arasındaki sevgi, sadakat ve güvenin artmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, evlilikteki sorunların üstesinden gelmeye ve birlikte büyümeye yönelik bir motivasyon sağlayabilir.
Esmaların Gücü Etkileri
El-Mütekebbir Kibirli davranışları engeller, ego sorunlarını aşmaya yardımcı olur.
El-Vâris Sevgi, sadakat ve güveni artırır, evlilikte birlikte büyümeye motivasyon sağlar.

Evliliği güçlendiren ve sürdüren Esmalara düzenli olarak dua etmek, evlilik ilişkisindeki olumsuzlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Bu dualar, çiftler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, anlayışı artırmak ve sevgi dolu bir ortam yaratmak için önemlidir. Ancak unutulmaması gereken şey, her şeyin bir süreç olduğu ve dua etmenin tek başına yeterli olmadığıdır. Evliliği güçlendirmek ve sürdürmek için çiftlerin birlikte çalışması ve çaba göstermesi de gereklidir.

Mutlu Bir Yuva Kurmak İçin Okunacak Esmaların Seçimi

Evlenmek ve mutlu bir yuva kurmak her insanın hayalidir. Ancak evlilik yolunda karşılaşılan zorluklar ve farklılıklar, bu süreci bazen zorlaştırabilir. Neyse ki, İslam dininde yer alan esmalar sayesinde evlilik sürecinde karşılaşılan engelleri aşmak ve mutlu bir yuva kurmak mümkündür. Bu noktada, doğru seçilmiş Esmaların gücü büyüktür ve evlilikteki mutluluğu artırmaya yardımcı olabilir.

Evlilik öncesi okunacak esmalar, çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarını güçlendirmek için etkili bir yöntemdir. Bu esmalar, ilişkiyi olumlu yönde etkileyerek aradaki uyumu sağlayabilir ve çiftlerin birbirine olan sevgisini artırabilir. Bununla birlikte, çiftlerin bir ömür boyu sürecek bir beraberlik için doğru esmaları seçmeleri önemlidir.

 • Evlilik sürecinde kullanılabilecek etkili esmalar:
  1. Allah: Evlilik sürecinde kale yöresinde yer alan bu esma, çiftlerin arasındaki sevgiyi ve bağı güçlendirmeye yardımcı olur.
  2. Rahman: Bu esma, çiftlerin ilişkisine şefkat ve merhamet katmaya yardımcı olur.
  3. Rezzak: Evlilik sürecinde ekonomik sorunlarla karşılaşmamak için bu esma okunabilir.

Her bir esma, farklı bir amaca hizmet etmektedir. Dolayısıyla, çiftlerin kendi ihtiyaçlarına uygun esmayı seçmeleri önemlidir. Ayrıca her gün düzenli olarak bu esmaları okumak da etkili sonuçlar sağlayacaktır. Evlilik sürecinde okunacak Esmaların seçimi, çiftlerin birbirlerine olan ilgilerini ve sevgilerini artıracak, mutlu bir yuva kurma yolunda önemli bir adım olacaktır.

Evlilik Duaları kategorimizde evlilik ile ilgili bir çok yazımızı okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/ Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü