Evlilik Duaları

Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek Dua

Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek Dua

Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek Dua gün aşırı tekrar edilerek okunması gerektirecek çeşitli dualar arasında bulunuyor. Evli çiftler arasında aile sebebi ya da sorunlar nedeniyle de oluşan problemleri giderilmesi ve arada oluşan buzların kırılması için dualar okunmaktadır. En çok okunan dualar arasında muhabbet duası ve huzur duası bulunmaktadır. Dualar amacına ve türüne bakılarak da okunur. Her bir duanın farklı bir amacı gerçekleştirmek için okunduğu da bilinmektedir. Eşlerin birbirine karşı daha sıcak ve ılımlı davranmaları amacıyla da dualar okunur.

Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek Dua çiftler arasında oluşan ve uzun zamanlar boyunca devam eden kavganın, psikolojik şiddetin ve tartışmaların dozunu azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak amacıyla okunacak olan dualar arasında bağlama duası, aşk duası, huzur ve muhabbet artırıcı dualarda bulunmaktadır. Duayı kişi tek olduğu zaman diliminde yanında bir kişiyi istemeden tek kalmayı tercih ederek okumalıdır.

Evlilikte Soğukluk Sebepleri

Evlilikte Soğukluk Sebepleri çok farklı nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çevresel faktörler kaynaklı, eş kaynaklı, iş ve özel yaşamda oluşan sıkıntılar ve aile baskısı ya da müdahalesi gibi durumlar sonrasında eşler zamanla tartışmaya başlamaktadır. Tartışma sayısı arttıkça tartışmanın süresi de uzamaya başlamaktadır. Evlilikte oluşan soğukluk nedenle çoğu zaman eşlerden birinin sadık kalmaması, ailesini ön planda tutma isteği ve baskılar nedeniyle oluşmaktadır. Sürekli devam eden ve bitmeyen tartışmaların hemen önüne geçilmesi için etkili ve güçlü birçok dua okunur.

Evlilikte Soğukluk Sebepleri konusu günümüzde de evli çiftler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başlamıştır. Soğukluk oluşumu sonrasında oluşan soğukluğun kalıcı olmaması adına gerekli dualar okunmalıdır. Tartışma sonrasında, ayrılık tehditleri sonrasında ve kıskançlık gibi durumlar nedeniyle de evli çiftler arasında tartışmalar ara vermeden devam etmektedir. Kişinin kalbinde ve ruhunda açılan bir yara var ise soğukluk zamanla kişiden uzaklaşmaya kadar gidecek ve ardından kalıcı süre ile ayrılıklar yaşanacaktır.

Evliler Arasinda Soguklugu Giderecek Dua - Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek DuaPin
Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek Dua

Eşler Arası Soğukluk İçin Dua

Eşler Arası Soğukluk İçin Dua konusu eşler arasında oluşan çok sayıda küçük ya da büyük sorunların zamanla etkili olarak okunan aşk, bağlama, muhabbet ve huzur duasını okumasını kolaylaştırıyor. Soğukluğun evli çiftler arasında 3 günden  fazla kalmaması gerekmektedir. Çok uzun süreli bekleyiş kişiye zaman için zarar vermeye başlayacaktır. Eşler arasında özellikle de kadınlar tarafından eşlerin sadakat ve güven duygusundan asla emin olamadıklarını açıklayan çeşitli yazılar bulunmaktadır.

Eşler Arasında Soğukluk İçin Dua kişilerin hayırlı bir evlilik sonrasında hayırlı ve iyi niyetli eşlerle evlenmesini sağlayan ve ardından da evlilikte birçok nedenden ötürü sorun oluşması nedeniyle insanlar bu tür durumlardan ne yaparak kurtulduklarını öğrenmek istemektedir. Eşler arasında aynı evde kaldığı süre boyunca üç günlük zamanı dilimi boyunca küslük ya da dargın kalma durumu yaygın olarak görülmektedir. Soğukluk bir nevi uzaklaşma ve uzak durma anlamına da gelmektedir. Çiftlerin yaşamda birlikte kurmak istedikleri evlilik temelli yuva sonunda mutlu ve huzurlu günlerin yeri kimi zaman tartışma dolu bir ortama dönmeye başlamaktadır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi.

Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd.

Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm.

Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.”

Evlilikte Soğukluğu Giderecek Dua Nedir?

Evlilikte Soğukluğu Giderecek Dua Nedir sorusu genellikle  kadınlar tarafından sorulan sorulardan bir tanesi olmaktadır. Evlilikte soğukluk gidermek için yapılacak birden fazla dua çeşidi bulunmaktadır. Kişi kararını verdikten sonra hangi duanın ne kadar sürede ve tekrar sayısını kendileri belirleyebilir ya da belirli bir kurala hareket ederek duayı okuyabilir. İyi bir hayatın temeli iyi bir eş ile evlilikte olmaktadır. Süreklilik gösteren tartışma ortamları yıpranma seviyesini artırır ve huzursuz hanede her zaman var olmaya başlar. Etkili birçok duanın okunması ile eşler arasında oluşan soğukluk yerini sıcak ve yeni duygulara bırakmaya başlamaktadır.

Evlilikte Soğukluğu Giderecek Dua Nedir sorusu evlilik hakkında sorunlar yaşayan ve temelinden bu sorunları çözmek isteyenler tarafından özellikle de etkili evlilik ve barışma duaları okunarak oluşan soğukluğun gitme durumunun öğrenilmesi amacıyla sorulan sorulardan biri olmaktadır. Barışma ve ortamda oluşan gerginliği azaltmak amacıyla genellikle aşk, bağlama ya da barıştırma üzerine oluşturan dualar okunmak istenir. Evlilik kadın ile erkeğin birçok sorun nedeniyle de farklı günlerde tartışma yapabildiği bir olgudur. Bu nedenle oluşan soğukluk ve kırgınlık kişi tarafından okunacak dualara bağlı olmaktadır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi

alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Evlilik Duaları kategorimizde evlilik ile ilgili bir çok yazımızı okuyabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1