Kısmet Açma Duaları

Kader Açılması İçin Hangi Dua Okunur?

Kader Açılması İçin Hangi Dua Okunur?

Kader Açılması İçin Hangi Dua Okunur? sorusu kısmet bağlılığı ve kader kapanması sorunu yaşayanlar tarafından sorulan sorular arasında bulunmaktadır. Kader ve kısmet insan hayatını etkileyen ve kapanması durumunda da olumsuz bir sürecin kişiye etki etmesine neden olan sorunlar arasında yer almaktadır. Kader kapanıklığı hayırlı olan bir sürecin oluşmaması sorunu ile etkisini göstermektedir.

Kader Açılması İçin Hangi Dua Okunur sorusu cevapları için özellikle önemli olarak görülen cuma günü içinde kısmet be kader açılması adına dua okunmalıdır. Duanın bir niyet edilerek okunması gerekmektedir. Evlenmek için hayatında attığı tüm adımlara hayırsız olanla karşılaşan insanlar içinde kader açıklığı önemli bir sorun olmaktadır.

Cuma Günü Kısmet Açmak İçin Okunacak Dua Hangisi?

Cuma Günü Kısmet Açmak İçin Okunacak Dua Hangisi sorusu için kısmet ve kader açıklığı mı saplamak için okunacak bir duanın anlamı ve cuma gününde okunması etki zamanını da değiştirecektir. Cuma günü okunacak olan ve kısmetin açılarak hayırlı ve hoş bir insanla evlilik yapmayı sağlayan dualardan biri de tövbe namazı sonrasında okunmalıdır. İlk olarak kişi iki rekat tövbe namazı kılmak için abdest almalıdır. Bu namazı cuma günü kılmak önemlidir. Kısmetin namaz sonrasında okunan dua ile açılacağına inanılmaktadır.

Cuma Günü Kısmet Açmak İçin Okunacak Dua Hangisi sorusunun bir cevabı da okunacak olan kısmet açıklığını sağlayacak olan duanın her iyi niyet ve hayır isteği ile Allah’tan dileyerek okunması gerekmektedir. Kısmet açılması için okunan dualar genel olarak kısa ve anlam gücü yüksek olan dualar olmaktadır. Ahzab suresi de kısmet açılması için okunması gereken ve güçlü dualardan biridir. 7 gün, 21 ya da 41 günlük zamanlarda okunmalıdır. Okunma zamanını ve süresini kişi kendisi ve kısmeti için belirleyerek duaya başlar ve duayı okur. Ahzab suresi günde bir 7 kez okunmalıdır.

Kader Acilmasi Icin Hangi Dua Okunur - Kader Açılması İçin Hangi Dua Okunur?Pin
Kader Açılması İçin Hangi Dua Okunur?

Kısmeti Bağlı Olanların Okuyacağı Dua

Kısmeti Bağlı Olanların Okuyacağı Dua belirli önemli anlarda, günlerde ve zamanlarda okunmalıdır. Bazı duaların etkisi çok güçlü olduğu için doğrudan kişi tarafından yanlış bir şekilde okunmaması gerekmektedir. Kısmet Açma duaları kişi yüzüne bakılarak veya suya bakılarak okunan dualardır. Kişi kendi kısmetini açmak için kısmet açma duasını okumak istemesi durumunda resmine bakabilir ya da suya bakarak kısmet açma duasını okuyabilir.

Kısmeti Bağlı Olanların Okuyacağı Dua faydalı ve kişi kısmetinde açılma sağlayan başarılı olarak da etkili olan dualar arasında yer almaktadır. Kısmet açılma duası kişinin kendisi tarafından okunması gereken dualardır. Çevrenizde bulunan bir kişi tarafından okunmaması ve sadece kısmetinde kapanma yaşayan insan tarafından sesli veya sessiz olarak okunmalıdır. Allah’tan hayrı ve bereketi isteyerek de kısmet duaları okunur. Cuma günü günde 7 kez Ahzab suresinin yanı sıra esmalar da okunarak kısmet açıklığı sağlanır.

“Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.

Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune. Efereeytum ma tahrusune. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. İnna lemuğremune. Bel nahnu mahrumune. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune. Efereeytumunnarelletiy turune.

Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun. İnnehu lekur’anun keriymun. Fiy kitamin meknunin. Lya yemessuhu illelmutahherune. Tenziylun min rabbil’alemiyne. Efebihazelhadiysi entum mudhinune. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.

Felevla iza beleğatilhulkume. Ve entum hıyneizin tenzurune. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne. Terci’uneha in kuntum sadikıyne. Feemma in kane minelmukarrebiyne. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin. Ve emma in kane min ashabilyemiyni. Feselamun leke min ashabilyemiyni. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne. Fenuzulun min hamiymin. Ve tasliyetu cahıymin. İnne haza lehuve hakkulyakıyni. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.”

Kader Kısmet Açma Duası

Kader Kısmet Açma Duası kısmet bağlılığı, kader kapanması sorunu yaşayanlar tarafından okunacak dualardır. Kısmet açıklığını oluşturmak isteyen kişi kaderin de oluşan kapanmayı önlemek için dua okuyarak kadrini hayra doğru yönlendirebilir. Kader kısmet insanların hayatında bir döngü veya geçmiş ile gelecek arasında bir belirleme alanı oluşturması için kullanılan kelimeler olmaktadır. Kader ile kısmet aynı anda insanlar tarafından kullanılır ve anlamı çoğu zaman sanal olarak araştırılır.

Kader Kısmet Açma Duası cuma günü olacak şekilde okunmalıdır. Haftada her gün kısmet ve kader açıklığı içinde okunacak Dualar vardır. Sadece cuma günü olacak şekilde de dua olunabilir. Cuma gününün dinimiz için önemi nedeniyle Ahzab suresinin özellikle o gün içinde okunması tavsiye edilir. Kısmeti bağlı olanlara yardımcı olması amacıyla okunan dualar besmele ve niyet ile okunur.

Gece yatağa yatmadan öncede günde belirli sayılar içinde okunacak olan kader açma duası bir hafta ile birkaç hafta arasında kişiyi etkisi altına alacaktır. Kısmet ve kader açma dualarının kişinin kendisine okuması ve kaderin yaşanan kapanmanın dualar ile açılması bereket ve hayırlı sürelerin oluşmasını sağlayacaktır. Kader kısmet açma duası haneye ve evlilik sonrasında hanede olacak olan çocuklara da huzur ve bereket getirecektir. Şans açılması da okunan kısmet kader duaları ile birlikte gerçek olacaktır.

  • “Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû.
  • Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr.
  • Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm.”

Kısmet Açma Duaları ile ilgili tüm yazılara kategorimizden ulaşabilir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir