Kısmet Açma Duaları

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar genelde işleri yolunda gitmeyen kişilerin başvurduğu yollardan biridir. Rızık yani insanlara verilen nimet olması gerekenden az olabilir. Bu durumda da kişiler rızıklarını artırmak için pek çok yola başvurur. Bu yollardan olumlu bir geri dönül alamadığı zaman da genelde bu kişiler duaya başvurur. Çünkü Allah’a yalvarmak, ona elini açmak her zaman olumlu sonuçlar getirir.

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar aslında özel olarak yapılan dualardır. Yani alimlerin onayladığı, hocaların sıklıkla kullandığı dualardır. Fakat bu dualar çok fazla olduğu için kişiler hangisini seçeceğine karar veremeyebilirler. Bu durumda aslında bilen bir hocadan destek almak her zaman faydalı olacaktır. Bu dualardan hangisinin kişiye en uygun olduğuna karar verilir. Bu karara göre de medyum hoca tarafından dua sunulur. Aynı zamanda medyum hocanın önerilerine göre dua okunduğu zaman duanın etkisi daha güçlü olacaktır. Dua etki etmeye başladıktan sonra zamanla duayı okuyan kişilerin rızıkları açılarak ilerlemeye devam edecektir.

Kapalı olan rızıklar, hayatımızda zaman zaman karşılaştığımız bir durumdur. Bu durumda, kişinin yapması gereken dualar vardır. Rızıkların kapalı olması, maddi veya manevi olarak yaşanan sıkıntıları ifade eder. Bu sıkıntıları açmak için de dualar etkili olabilir. İşte kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar:

1. İbrahim Suresi, 36. Ayet: “Rabbimiz! Ben, zürriyetimden (soyumdan) bir kısmını, senin Beyt-i Haram’ın yakınında (Mekke’de) ekmeksiz ve susuz bir toprak üzerine yerleştirdim. Rabbimiz! Bunlar, namazı kılan insanlardır, insanlardan rızkını esirgeme (ellerini onlardan çekme) ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler!”

2. Yusuf Suresi, 77. Ayet: “Ve sen (Yusuf), kendine emredilen şehirde üzgün, (işsiz) bir halde iken Rabbinin rahmetini umarak Allah’a dua ediyordun. Muhakkak ki, O, insanları rahmetiyle kuşatandır, fakat insanların çoğu şükredici olmazlar.”

3. Nisa Suresi, 32. Ayet: “Allah, hiçbir kimseye gücünden fazla birer rızık vermez. Allah, kime neyi nasıl nasip ederse onu bilir.”

 • Birlikte okunması gereken dualar:
 • 1. Rabbenâ âtinâ duası: Bu dua, kapalı olan rızıkların açılması için sık sık yapılabilir. Allah’tan rızkın bereketli ve bolluğu için niyaz edilir.
 • 2. Rızık Duası: Kapalı olan rızıkların açılması için yapılacak dualar arasında rızık duası da önemlidir. Bu dua, Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından tavsiye edilmiştir ve sık sık okunması önerilir.
Dua Anlamı
Rabbenâ âtinâ Bize ver, bize ver…
Yusuf Suresi, 77. Ayet Ve sen (Yusuf), kendine emredilen şehirde üzgün, (işsiz) bir halde iken Rabbinin rahmetini umarak Allah’a dua ediyordun. Muhakkak ki, O, insanları rahmetiyle kuşatandır, fakat insanların çoğu şükredici olmazlar.
Nisa Suresi, 32. Ayet Allah, hiçbir kimseye gücünden fazla birer rızık vermez. Allah, kime neyi nasıl nasip ederse onu bilir.

Kapalı Olan Rızıklarda Hangi Dualar Okunuyor?

Kapalı Olan Rızıklarda Hangi Dualar Okunuyor sorusuna net bir cevap maalesef verilemez. Çünkü şu an rızık açmak için başvurulan dua sayısı çok fazladır. Genelde kişiler bu dualar arasından birini seçerek okumaya başlar. Fakat o dua kişinin rızkı için uyumlu değilse hem boşa dua etmiş olur hem de zaman kaybı oluşturmuş olur. Her duayı böyle okuyarak birinin tutmasını beklemek de kişilerde oldukça fazla zaman kaybına ve inanç kaybına yol açar. Bilindiği üzere inanç kaybolduğu zaman duaların kabul olması da neredeyse imkânsız hale gelir.

Kapalı Olan Rızıklarda Hangi Dualar Okunuyor diye bakıldığı zaman medyum hocaya danışarak en uygun dua bulunmalıdır. Bu dua medyum hocanın nasıl okunması, hangi ortamda okunması, hangi günler okunması gibi önerilerine de uyarak okunmalıdır. Bu şekilde hem daha hızlı bir şekilde dua kabul olacaktır hem de etkisi daha kuvvetli olacaktır. Dua aynı zamanda ilerleyen dönemlerde rızık yeniden kapanmaya başlarsa da okunabilir. Böylece kişiler hiç korkmadan her zaman rızıklarının artacağından da emin olur.

Kapali Olan Riziklarda Okunmasi Gereken Dualar - Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken DualarPin
Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar

Kapalı Olan Rızık Nasıl Açılır?

Kapalı Olan Rızık Nasıl Açılır konusunda dua dışında başvurulacak yöntemlerden biri de büyü yaptırmaktır. Bu büyü ak büyü olarak geçtiği için herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Duadan herhangi bir etki görmeyen kişilerin rızıkları çok kapanmıştır denilebilir. Bu durumda da büyüye başvurarak en iyi rızık açma yöntemi de denenmiş olur. Bu sayede hem saha hızlı hem de daha etkili rızık açma işlemi gerçekleşmiş olur.

Kapalı Olan Rızık Nasıl Açılır diye bakıldığı zaman bu alanda iyi bir medyum hocayla konuşmuş olmak önemlidir. Kapalı olan rızkı açma konusunda uzman olan bir medyum hoca kapalı olan rızkın nedenini çözer ve buna yönelik olarak etkili bir büyü yapar. Yapılan büyünün herhangi bir olumsuz etkisi de olmaz. Hem büyüyü yaptıracak kişiye hem de ilerde rızkın kötü etkilenmesi gibi bir sorunla karşılaşılmaz. İyi bir medyum hoca aynı zamanda etkili büyü yaparken de büyüyü yaptıran kişiyi korur. Ardından etkisi kıra bir süre içerisinde görülür ve kişinin rızkı gün geçtikçe daha da fazla artmaya başlar.

Kur’an-I Kerim’de Geçen Rızık Ayetleri

Kur’an-I Kerim’de Geçen Rızık Ayetleri oldukça fazladır. Rızık ayetleri genelde Bakara suresi içinde yer almaktadır. Hem Arapça hem de Türkçe okuyarak kişiler kapalı olan rızıklarını açmak ister. Kur’ an-ı Kerim’de geçen bu sureler aynı zamanda kapalı olan rızkı açmak için etkili olan dualarla birlikte okunduğu zaman da etkisini daha hızlı bir şekilde gösterecektir.

Kur’an-I Kerim’de Geçen Rızık Ayetleri aynı zamanda Enfal ve Nahl sureleri arasında da geçmektedir. Bununla birlikte ayetlerde dua ederek rızkın artırılabileceğine dair de söylemler yer almaktadır. Hem duaları okumak hem ayetleri okumak hem de rızkın artması için harekete geçmek kısa sürede kişilerin kapalı olan rızkını açacaktır. Kişiler harama el sürmeden rızıklarını açmaya çalıştığı için Allah tarafından da bu anlamda ödüllendirilecektir. Kapalı olan rızkı açmak için yapılan dualar okunduktan sonra Allah zamanla o kişilerin rızıklarının açılmasını sağlayacaktır. Ayetlerin her gün ve düzenli şekilde okunması rızkın artması açısından yararlı olacaktır.

Kapalı Rızıkların Açılması İçin Okunacak Dualar

Rızık, insanın yaşamında önemli bir yer tutar. Her bireyin hayatta geçimini sağlamak için ihtiyaç duyduğu rızıklar, bazen kapalı kalabilir. Bu durumda, duaların etkisiyle rızık kapıları açılabilir ve bereketli bir yaşam elde edilebilir. İşte, kapalı rızıkların açılması için okunacak bazı dualar:

1. Rızkı açan dua:

 • Dua: Rabbiğfirli Verhamni Verzukni
  Anlamı: Beni affet, bana merhamet et ve rızık ver.

2. Rızkı çoğaltan dua:

 • Dua: Rabbi Ekhlifni Hayran Minhalqi
  Anlamı: Beni yaratılışımın hayırlısıyla değiştir.

3. Rızkı bereketlendiren dua:

 • Dua: Rabbişrah li sadri ve yassir li amri
  Anlamı: Rızkımı bereketlendir ve işlerimi kolaylaştır.

Bu duaların düzenli bir şekilde okunması, kapalı olan rızıkların açılmasına yardımcı olabilir. İmanla, sabırla ve dikkatle yapılan dualar, Allah’ın lütfuyla rızık kapılarını aralayabilir. Unutmayalım ki dua, inanan bir kalple yapıldığında güçlü bir silahtır.

Rızık Kapılarını Açan Duaların Etkisi

Rızık, insanların hayatlarını idame ettirmek için ihtiyaç duydukları maddi kaynaklardır. Bir kişinin rızkı, Allah’ın belirlediği ölçüde ve zamanında gelir. Ancak durumlar bazen istenildiği gibi gitmeyebilir ve insanlar kapalı olan rızıklarını açmak için çeşitli dualar yaparlar. Kapalı olan rızıkları açmak için okunan duaların etkisi büyük önem taşır ve inananlar için bir umut ışığı oluşturur.

Rızık kapılarını açan dualar, inanışa göre bir kişinin rızkını artırarak bereketli hale getirme amacı taşır. Bu dualar genellikle Kur’an-ı Kerim’den alınan ayetler ve peygamberimizin duası şeklinde yapılır. Örneğin, “Allah’ım, bana helal ve hayırlı rızık ver” gibi bir dua, kişinin rızkını artırmak için sıkça kullanılan bir şeklidir. Bu tür duaların yapılış amacı, kişinin Rabbine olan güvenini ve bağlılığını göstermektir.

Rızık kapılarını açan duaların etkisi, inananlar tarafından çeşitli şekillerde hissedilir. İlk olarak, bu duaların kişiye huzur ve sükunet verdiği görülür. İnsanlar, dualarını yaparken Allah’a yakın olduklarını hissederler ve bu da iç huzurunu artırır. Ayrıca, rızkı kapalı olan bireylerin dualardan sonra iş ve gelir fırsatlarıyla karşılaşması da sıkça rastlanan durumlardandır. Duaların etkisiyle kişinin çevresindeki insanlar aracılığıyla yeni fırsatlar doğabilir ve rızkı kapalı olan kişi, bu sayede maddi sıkıntılarını aşabilir.

 • Rızkı kapalı olan kişiler için önerilen bazı dualar:
1. Ya Rızak!
2. Ya Muteâl!
3. Ya Vedûd!
4. Ya Bârî!
5. Ya Vehhâb!

Rızık kapılarını açan duaların etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak bu duaların düzenli bir şekilde yapılması önemlidir. Sabırla ve inançla yapılan dualar, Allah’ın rahmet ve bereketini çekmek için bir vesile olabilir. Bunun yanında, dua edildiği zamanlarda ve mekanlarda da dikkatli olunması önemlidir. Özellikle ibadetin kabul edildiği saatlerde dua etmek, duaların etkisini artırabilir. Ayrıca, temiz ve huşu içinde bir ortamda dua etmek de önem taşır.

Rızık kapılarını açmak için yapılan dualar, bir kişinin maddi sıkıntılarını hafifletme ve hayatını kolaylaştırma amacı taşır. Ancak dua etmek kadar çalışmak da önemlidir. Duaların etkisini görmek için kişinin aynı zamanda çaba sarf etmesi ve fırsatları değerlendirmesi gerekmektedir. İnsanlar, dua ettikten sonra fırsatları görüp daha iyi bir gelecek için adımlar atmalıdır. Sonuçta, rızık kapılarını açan duaların etkisi kişinin inancına, sabrına ve çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkar.

Rızık Dualarının Düzenli Bir Şekilde Yapılması

Rızık duaları, insanların geçimlerini ve rızık kapılarını açabilme dileklerini ifade eden dualardır. Düzenli bir şekilde yapılan rızık duaları, insanın Allah’a olan bağlılığını gösterirken aynı zamanda manevi bir huzur ve güven sağlar. Rızık dualarının etkili ve etkin olabilmesi için belirli bir düzen ve ritüel içinde yapılması önemlidir.

Rızık dualarının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle her gün aynı saatte ve aynı yerde dua etmek önemlidir. Bu, kişinin zihinsel olarak dua etmeye odaklanmasını ve rızık kapılarını açmak için istek ve niyetini netleştirmesini sağlar. Aynı zamanda düzenli olarak dua etmek, kişinin Allah’a olan bağlılığını gösterir ve dua etme alışkanlığını geliştirir.

Rızık duaları sırasında kullanılan kelimelerin ve cümlelerin anlamını tam olarak bilmek ve ona göre dua etmek önemlidir. Bu nedenle, rızık dualarını yaparken kullanılan kelimelerin anlamlarını öğrenmek ve doğru bir şekilde telaffuz etmek gerekmektedir. Aynı zamanda rızık dualarının etkisini artırmak için dua sırasında samimi bir şekilde niyet etmek ve kalpten dua etmek önemlidir.

 • Rızık dualarının düzenli bir şekilde yapılması için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
 • Her gün aynı saatte ve aynı yerde dua etmek.
 • Duaya başlamadan önce niyet etmek ve kalpten dua etmek.
 • Rızık dualarını doğru bir şekilde telaffuz etmek ve anlamını bilmek.
 • Duadan önce zikirler yapmak ve Allah’a hamd etmek.
 • Dua sonrasında şükürlerinizi Sunan Allah’a arz etmek.

Bu adımları takip ederek düzenli bir şekilde yapacağınız rızık duaları, hem manevi huzur sağlayacak hem de rızık kapılarınızın açılmasına yardımcı olacaktır. Rızık dualarının etkili olabilmesi için doğru bir niyetle ve düzenli olarak yapmanız önemlidir. Unutmayın ki, Allah’ın rızık kapıları sonsuzdur ve düzenli dua ile bu kapıları açmak mümkündür.

Kısmet Açma Duaları ile ilgili tüm yazılara kategorimizden ulaşabilir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/