Evlilik Duaları

Acilen Evlenmek İçin Dualar

Acilen Evlenmek İçin Dualar

Acilen Evlenmek İçin Dualar mutlu ve saadet dolu aile birliğini oluşturmak için okunması gereken dualar için bilgiler bulunmaktadır. Sevdiği kişiyle evlenerek aynı evde, aynı çatının altında huzurlu ve güzel bir evlilik hayatı yaşamak isteyen insanlar için evlenme duaları ve kısmet duaları okunmalıdır.

Acilen Evlenmek İçin Dualar Salih ameller işleyen ve günahlardan tövbe ederek arınarak gelen kişiler ile evlenmek için okunan dualar içinde bulunmaktadır. Dua bir ibadet olarak yapılmalı ve duaya yönelerek kişi evlenmek için kalpten niyet etmelidir. Kısmet açmak adına İslam dininde okunacak birçok sure ve ayet bulunmaktadır. İnsanlar kısmetlerini ve kaderlerini değiştirerek hayrın içinde oluşumunu saplamak içinde sureler ve ayetler okumaktadır.

Evlenmek, insanın hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Kimi insanlar için evlilik, kendilerini tamamlama, aile kurma ve yeni bir hayata başlama anlamına gelir. Özellikle bazı insanlar için ise acilen evlenmek çok önemli bir istektir. Acilen evlenmek isteyenler için dua etmek, bu arzularını gerçekleştirmede destek olabilir. İşte acilen evlenmek için dua…

Bekarlar İçin Evlenme Duası

Bekarlar İçin Evlenme Duası İslam dini içinde bekarlar ve evlenmek isteyenler için belirlenen dualar bulunmaktadır. Taha suresi ve duası okunacak kısmet açılma dualarında biridir. Taha suresi kısmet Açtırmak ve tesirli, güzel yuva kurmak amacıyla da okunmalıdır. Cuma günü okunmasına da özen gösterilen bir sure olarak da kişinin kaderinde hayırlı olanla tanışmasını sağlanmasında etkili olmaktadır. Bekar kişiler hayatında evlilik için doğru kişilik içinde biriyle tanışmalarını istemeleri içinde 2 veya 3 haftalık zaman içinde günde 7 kere olacak şekilde duayı okumalıdır.

Bekarlar İçin Evlenme Duası son dönemlerde sanal ortamlar içinde de en çok merak edilen, araştırılan, ilgi durulacak kişilerin evlilik fikrine karşı olumlu olarak kısmetlerinin açılmasını gerçekleştirmek amacıyla okunacak dualar arasında Furkan suresi bulunmaktadır. Surenin 74.ayeti özellikle bekar olan kişilerin hayırlı bir kısmet ile Evlenmeleri ve karşılaşmaları açısından da çok önemlidir. 74.ayet günde 70 kere okunmalıdır. Okuma sayısının 70 sayısından az olmaması gerekir.

Acilen Evlenmek Icin Dualar - Acilen Evlenmek İçin DualarPin
Acilen Evlenmek İçin Dualar

“Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym.

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn.”

40 Günde Evlendiren Dua

40 Günde Evlendiren Dua kısmetin açılarak hemen 40 günün sonunda evlenilmeyi sağlamak için okunacak olan hızlı ve tesirli dualardır. Taha suresi, Furkan suresi, Ahzab suresi de kısmet açılması için okunması gereken dualar arasında yer almaktadır. Kişi bu dualardan birini ya da birkaçını her gün olacak şekilde ve özellikle de cuma günü daha fazla sayıda okuyarak evlenme süresini kısaltabilir. Allah tarafından kabul olunan ve evlilik konusunda hayırlı olacak kısmet sonrasında bereket ve evlilik fikri her iki tarafta 40 gün içinde evlilik yapmalarını sağlayacak şekilde gelişir. Yuvanın 40 günde tamamlanması ve hanede huzurun olması her gün okunacak kısmet duası ile gerçekleşir.

40 Günde Evlendiren Dua insanların çiftler halinde sevdikleri insanlarla 40 günde hemen, hızlı ve anında etki ederek Evlenmeleri mi saplayan ve etkisi son derece yüksek olan dualar olarak okunmalıdır. Duaya saygı ve sevgi duyularak okunması ve Allah adı zikri yapılarak okumaya özen gösterilmesi gerekir. Evlenmeyen kişiler özellikle Furkan suresini ve ayetlerini okuyarak kısa zamanda evlenme düşüncesi içine girmeye başlayacaktır. En hızlı ve tesirli dualar arasında yer almaktadır.

“İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin.”

Evlenmek İçin Kısmet Açma Duası

Evlenmek İçin Kısmet Açma Duası kısmet kapanıklığı ve bağlılığı sorunu sonrasında bir türlü evlilik yolunda olamayanlar için okunacak olan dualardır. Kader ve kısmet kapanma her sorunun kişi bedeninde ve ruhunda da hayrı etkileyecek şekilde manasız olarak oluşumuna neden olur. Ayetel Kürsi, Fırkan suresi, Fatiha ve Bakara suresi de kısmet açılması konusunda okunacak olan dualar olmaktadır. Kişiler dualardan istediğini kısmetini açmak için her gün günde 7 kez ve 7,21 ile 41 günleri arasında okumalıdır. Kısmet ve kader açıklığı düzenli olarak dua okumak ile oluşur.

Evlenmek İçin Kısmet Açma Duası evlenmek isteyen, evlenemeyenler için kapanan kısmetlerini açmak için günde 70 kere olacak şekilde okunmalıdır. Kader ve kısmet kapanması aynı zamanda kişinin bahtının ve şansının da kapanması olarak yorumlanır. Kısmet ve kaderin açılması için okunan dualar ve esmalar kişinin hayatında rızkının bolluk içinde oluşmasını, hayatı boyunca ömrünün son anına kadar olacak şekilde rızık ve bereket artırımını da sağlamaktadır. Kısmet açma dualarının rızık dualarının şifa konusunda da etkili olduğu bilinerek dua okunmalıdır. Duayı gün içinde mutlaka haftanın 7 günü içinde her güne denk gelecek şekilde en az 7 kez okumak gerekmektedir. Kısmet açılarak aşk, sevgi için iyi bir eş adayı, sevgili adayı kişinin karşısına çıkacaktır.

“Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune. Efereeytum ma tahrusune. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. İnna lemuğremune. Bel nahnu mahrumune. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune. Efereeytumunnarelletiy turune.

Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun. İnnehu lekur’anun keriymun. Fiy kitamin meknunin. Lya yemessuhu illelmutahherune. Tenziylun min rabbil’alemiyne. Efebihazelhadiysi entum mudhinune. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune. Felevla iza beleğatilhulkume. Ve entum hıyneizin tenzurune. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne. Terci’uneha in kuntum sadikıyne. Feemma in kane minelmukarrebiyne.”

Evlilik Duaları kategorimizde evlilik ile ilgili bir çok yazımızı okuyabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir