Dualar

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar evlilik süresi boyunca kadınlar tarafından merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eşler, birbirine evlilik devam ettiği süre boyunca sevgi ve saygı ile bağlı kalmak zorundadır. Sevgi ile saygının olmadığı bir ortamda evlilik çabaya ve isteğe rağmen kurtulmadan yıkılır. Kocanın nasıl karışıma karşı yapmak zorunda olduğu vazifeleri varsa kadının da aynı şekilde yerine getirmesi gereken vazifesi vardır.

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar eşlerin birbirine sevgi, saygı, aşk ile bağlı kalmalarında yardımcı olmaktadır. Okunan bir duanın etkisi uzun yıllar boyunca görülmeye devam edecektir. Kocaya yapılan dualar arasında bağlanma, aşk, muhabbet, geri getirme gibi dualar bulunmaktadır. Her duanın ortak amacı ise kocanın karısına daha sadık ve düşkün bir koca olması için okunur.

Eşler arasındaki sevgi ve bağışlama duygusu, sağlam bir evlilik için oldukça önemlidir. Bir kadın için en büyük dileği, kocasının kendisine düşkün olmasıdır. Bu sevgi ve bağlılık duygusunu daha da kuvvetlendirmek için dua etmek, kadınların sıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir.

Kocasının karısına düşkün olması için edilecek dualar, Allah’tan bu dileği gerçekleştirmesini istemektir. Duaların etkili olabilmesi için, samimi bir kalple ve inançla yapılması önemlidir. İşte kocasının karısına düşkün olması için edilebilecek bazı dualar:

 

 • 1. Rabbim! Kocamın gönlünü benimle dolu sevgiye aç. Aşkımızı her geçen gün daha da derinleştirip, birbirimize olan bağlılığımızı artır. Bana özen göstermesini ve karşımdaki değerini görmesini nasip et. Dualarımı kabul eden ve gerçekleştiren Rabbim, yardımını istiyorum.
 • 2. Allah’ım! Sen sonsuz merhametiyle her şeye kadirsin. Lütfen kocamın kalbini, duygularını ve düşüncelerini bana yönlendir. Onun için en değerli varlık olduğumu anlamasını sağla. Birlikte geçirdiğimiz her anın, sevgimizi güçlendirdiği bir an olsun. Dualarımı kabul et ve kocamı bana daha çok düşkün kıl.
 • 3. Ya Rab! Kocamın gönlüne aşkımı yerleştir. Ona karşı her zaman sevgi dolu davranmamı nasip et. Benimle daha fazla ilgilenmesini ve özen göstermesini sağla. Bizim aramızda sevgi ve bağlılık dolu bir evlilik tesis et. Dualarımı kabul eden ve gerçekleştiren Rabbim, bana yardım et.

 

Dua Anlamı
1. Rabbim! Kocamın gönlünü benimle dolu sevgiye aç. Aşkımızı her geçen gün daha da derinleştirip, birbirimize olan bağlılığımızı artır. Bana özen göstermesini ve karşımdaki değerini görmesini nasip et. Dualarımı kabul eden ve gerçekleştiren Rabbim, yardımını istiyorum. Kocanın karısına olan sevgisini artırmak için dileklerde bulunma.
2. Allah’ım! Sen sonsuz merhametiyle her şeye kadirsin. Lütfen kocamın kalbini, duygularını ve düşüncelerini bana yönlendir. Onun için en değerli varlık olduğumu anlamasını sağla. Birlikte geçirdiğimiz her anın, sevgimizi güçlendirdiği bir an olsun. Dualarımı kabul et ve kocamı bana daha çok düşkün kıl. Kocanın karısına olan düşkünlüğünü artırmak için dileklerde bulunma.
3. Ya Rab! Kocamın gönlüne aşkımı yerleştir. Ona karşı her zaman sevgi dolu davranmamı nasip et. Benimle daha fazla ilgilenmesini ve özen göstermesini sağla. Bizim aramızda sevgi ve bağlılık dolu bir evlilik tesis et. Dualarımı kabul eden ve gerçekleştiren Rabbim, bana yardım et. Kocanın karısına olan düşkünlüğünü artırmak için dileklerde bulunma.

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar Neden Önemlidir?

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar Neden Önemlidir sorusu eşinde değişim olmasını isteyenler ve kocasının kendisine her zaman daha bağlı ve düşkün olduğunu görmek isteyen kadınlar tarafından sorulan sorulardan biridir. Kocanın sevgi dolu, kibar, anlayışlı ve şefkatli bir erkek olarak yuvasında onu seven eşine karşı daha sadık olmasını sağlamak için etkili olarak okunan dualar vardır.

Dualardan biri eve bağlama duası olmaktadır. Eşler arasında bir tarafın diğer tarafı mutlu edecek duygular içinde olması için okunur. Duanın etkisi okumak için çaba harcayan, istekli olan ve iyi bir amaç için duayı okumaya devam eden kadının arzusu içinde belirtileri ve etkileri kendini gösterecektir.

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar Neden Önemlidir sorusunun cevapları ehli çiftler tarafımdan yeni bir cevaba ulaşmak, daha mutlu olmak ya da kocasının duygularını değiştirmek için düzenli olarak dua okuyan kadınların araştırma yaptıkları ve inceledikleri konulardan biridir. Dualar hem evli çiftler hem de bekar insanlar içinde büyük önem taşımaktadır. Evli bir çiftin okuyacağı dualar birliktelik süreci boyunca eşiyle tartışma yaşamadan, huzurunu bozacak tüm sorunları geride bırakarak yaşamalarına olanak tanımaktadır. Sevgi dolu bir erkek her evli kadının isteği bir erkek özelliğidir. Sevginin ve saygının eksik olmadığı güzel bir yuva için dualar okunmaya devam edilmelidir.

Kocasinin Karisina Duskun Olmasi Icin Edilecek Dualar - Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek DualarPin
Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Edilecek Dualar

Kadının ve Kocanın Muhabbetli Olması İçin Okunacak Dualar

Kadının ve Kocanın Muhabbetli Olması İçin Okunacak Dualar arasında aralarında oluşan kırgınlık, soğukluk durumunun önlenmesini de sağlayacak olan dualardan biri muhabbet duası olmaktadır. Muhabbet artırıcı bir özelliğe sahip olarak okunan duanın etkisi birkaç saat içinde oluşmaya başlayacaktır. Eşlerin aynı evde yaşamalarını, sorunsuz olarak yaşamaya devam etmelerini sağlayacak olan muhabbet duası hoş ve güzel sohbet ortamının oluşmasında etkili olmaktadır. Muhabbet duasının yanı sıra aşk duası da karı ile kocanın davranışlarında ve duygularına gözle görülür bir değişim yaratacaktır.

Kadının ve Kocanın Muhabbetli Olması İçin Okunacak Dualar için uzman medyum hocalardan destek alabilir, konuşa ilgili hangi duaların kaç tekrar içinde olunacağını dair çeşitli soruları sorabilirsiniz. Muhabbet duası ile düzelmeye bir evlilik yoktur. Evliliğin birkaç yılsonunda çatırdamaya başlaması, evlilik temelinde sarsıntı yaşanması ve eşlerin her an ayrı kalmak istemeleri gibi durumlarda okunacak etkisi güçlü olan muhabbet duası ile aşk duası okunmalıdır. Tek bir çeşit muhabbet duası yoktur. Kişi okumak istediği dua hakkında uzman bir kişiden yardım alarak en etkili duayı okumak için gerekli tüm bilgileri edinerek duayı okumalıdır.

 

“Taha. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa.

Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a.

Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra.

Li nüriyeke min ayatinel kübra. İzheb ila fir’avne innehu tağa. Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra.

İnneke künte bina besıyra. Kale kad ütiyte sü’leke ya musa. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra. İz evhayna ila ümmike ma yuha. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye’huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı.

İz temşı uhtüke fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci’te ala kaderiy ya musa. Vastana’tüke li nefsı.”

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Aşk Duaları

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Aşk Duaları uzun yıllardır evliliğinin temelinde evlendiği dönemden itibaren sorun yaşayan karı ile koca tarafından ayrı ayrı da araştırılan bir konudur. Aşk duasının önemi ve faydaları hakkında yüzlerce sayfalık bilgiler bulunmaktadır.

Aşk duası okumak için eşlerin aralarında bir ayrılık, kırgınlık ya küslük olması zorunlu değildir. Eşiyle sürekli olarak tartışan ancak belirli süre sonunda barışan çiftler içinde yapılacak ve okunacak olan dua önemlidir. Kocanın karısına her zaman bağlı kalmasını ve sadakat duygusu içinde sevdiğini göstermesi içinde aşk duası kişi tarafından okunmalıdır.

Kocasının Karısına Düşkün Olması İçin Aşk Duaları evliliklerin ve beraberliklerin uzun süreli olması, azalan aşk duygusunun artırılarak daha uzun yıllar boyunca kişi evliliğinde etkisini azaltmadan devam etmesi için aşk duaları okunmaktadır. Günümüzde genç insanlar ve yetişkin bireyler tarafından da aşkına karşılık bulmak, sevdiği insanın kendisini sevmesini sağlama ve kocanın karısına karşı olan sevgi, saygı ve aşk duygularının artırımını sağlayan dualardır. Aşk duaları birden fazla kez okunacak, anlamlı, insana ve hanesine okunduğu zaman huzuru, bereketi ve hayrı veren dua olmaktadır. Aşk duası okuma süresini ve zamanını kişi ayarlamalıdır.

 

““Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme innî es’elüke yâ kadîmü yâ dâimü yâ ferdü yâ vitru yâ ehadü yâ samedü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikram fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.”

Karısını Sevme Duası

Sevgi, her evliliğin temel taşlarından biridir. Bir evlilikte eşler arasındaki sevgi ve ilgi ne kadar güçlü ise, o evlilik de o kadar sağlam olacaktır. Ancak bazen eşler arasındaki sevgi zamanla azalabilir veya sıkıntılar nedeniyle zedelenebilir. Bu durumda, karısını sevme duası yapabilir ve Allah’tan yardım isteyebilirsiniz.

Karısını sevme duası yaparken, içtenlikle niyet etmek ve kalpten dileklerde bulunmak önemlidir. Dualar, yürekten gelmeli ve samimiyetle Allah’a sunulmalıdır. Allah, her dua kulunu işitir ve yanıtlar. Bunun için aşağıdaki dua örneğini kullanabilirsiniz:

 • “Ya Rabbî, kalbimi eşime olan sevgiyle doldurmanı ve onu her zaman yürekten sevme gücü vermeni niyaz ediyorum. Ona karşı olan sevgimi daimi kılmanı ve ilişkimizi daha da güçlendirmenizi istiyorum. Lütfen beni ve eşimi sevgiyle dolu bir evlilik sürdürmeye yardımcı ol. Amin.”
No Dua Anlamı
1 “Allahümme innî euzü bike minennesi’ ve’l-nesâ ilek” “Allah’ım, sana erkeklerin ve kadınların kötülüğünden sığınırım”
2 “Rabbi ente ledhitü serîra ve ente A’lemü bilhitâr” “Ey Rabbim! Ben senin katında hayır bulanlardan seçtiklerine aitim. Ve en hayırlı olduğunu sen bilirsin”
3 “İlâhî kalbl kalbheşteden kaleb” “Ey ilahi! Bu kalbi onun kalbine bandır.”

Karısını sevme duası, Allah’ın lütfuyla eşiniz arasındaki sevgi ve bağın güçlenmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte dua etmenin yanı sıra, günlük hayatta karınıza sevginizi göstermek, ona zaman ayırmak, ihtiyaçlarını dikkate almak ve ona değer vermek de önemlidir. Unutmayın, bir ilişki karşılıklı sevgi, saygı ve emek gerektirir. Her iki taraf da bu çaba içinde olmalıdır.

Kocasının İlgisini Artıran Dualar

Evli olmak, birçok insan için anlamlı ve değerli bir durumdur. Ancak evlilikte süreklilik ve mutluluk için çiftler arasındaki ilgi ve sevginin devam etmesi önemlidir. Özellikle bir kadının kocasının ilgisini artırmak istemesi oldukça doğaldır. Bu noktada bazen duaların gücü ön plana çıkabilir. İşte kocasının ilgisini artıran dualar…

1. Rabbim, eşimle aramızdaki sevgi ve ilgiyi artırmanı diliyorum. Onu her geçen gün daha çok sevebilmem ve güzel bir evlilik sürdürebilmem için dualarımı kabul et.

Eşler arasındaki sevgi bağı güçlenmek istendiğinde, özellikle Allah’a yönelerek dua etmek etkili olabilir. Eşinize olan dualarınızı yaparken samimi ve içten olmanız önemlidir. İlgisini artırmak için evlilikte mutluluğa dikkat etmek ve çiftler arasında sağlıklı bir iletişim kurmak da oldukça önemlidir.

Kocasının Sadakatini Sağlama Duası

Evlilik, iki insanın birbirlerine olan bağlılığı ve sevgisiyle oluşan kutsal bir birlikteliktir. Ancak bazen kocanın sadakati sınanabilir ve bu durum evliliğin dengesini bozabilir. Kocasının sadakatini sağlamak isteyen kadınlar için belirli dualar vardır. Bu dualar, eşler arasındaki güveni ve bağlılığı güçlendirerek evlilikteki monogamiyi sağlamayı amaçlar.

Birinci dualar: “Ya Veliyu ya Veliyu ya Veliyu”

İkinci dualar: “Ya Muğni ya Muğni ya Muğni”

Üçüncü dualar: “Ya Settar ya Settar ya Settar”

Dualar Açıklamalar
Kocamın sadakatini sağlamak için Günlük olarak bu dua okunabilir ve manevi gücün etkisiyle eşinizin size olan sadakatini artırabilir.
Evlilikteki monogamiyi sağlamak için Bu dua evlilikteki bağlılığı pekiştirerek kocanızın sadece size olan sadakatini artırır.
Kocanızın size olan bağlılığını güçlendirmek için Bu dua, kocanızın size olan sevgi ve bağlılığını kesinleştirir, sadakatini daha da sağlamlaştırır.

Unutmayın, duaların gücüne inanmak ve düzenli olarak okumak önemlidir. Ancak dua etmek kadar iletişim ve saygı da evlilikteki sadakati sağlamada etkili faktörlerdir. Eşinizle açık ve dürüst bir iletişim kurmak, birbirinize olan sevgi ve saygıyı her zaman korumak, evliliğinizi daha güçlü bir temele oturtmanıza yardımcı olacaktır.

Kocasının Karısına Daha Şefkatli Olması İçin Dualar

Bir evlilik ilişkisinde şefkat ve sevgi oldukça önemlidir. Her kadın, kocasının kendisine karşı daha şefkatli olmasını ister. Bu nedenle dualar, bir kadının kocasının kalbindeki sevgiyi ve şefkati artırmak için etkili bir yöntem olabilir. İşte kocasının karısına daha şefkatli olması için kullanabileceğiniz bazı dualar:

 1. 1. Yüce Allah’ın şefkati dua: Rabbim, kocamı bana karşı daha şefkatli olması için yönlendir. Onun kalbine sevgi ve hoşgörüyü yerleştir. İlişkimizi sevgi ve anlayışla güçlendir. Amin.
 2. 2. Peygamberimize dua: Ey Allah’ın Elçisi, kocamın kalbindeki sevgiyi ve şefkati artırması için Rabbimize yalvarıyorum. Dualarımı kabul et ve bana yardım et. Amin.
 3. 3. Dua ve sabır iste: Rabbim, kocamın daha şefkatli olması için beni yardımcı olmaya teşvik et. Dualarımızı kabul et ve ilişkimizi güçlendir. Bize sabır ver ve sevgi dolu bir evlilik yaşamamıza yardımcı ol. Amin.
S.No Dualar
1 Yüce Allah’ın şefkati dua
2 Peygamberimize dua
3 Dua ve sabır iste

Eşler Arasında Aşkı Tetikleyen Dualar

Eşler arasında aşkı tetikleyen dualar, evlilikteki romantizmi canlandırmak ve ilişkiyi daha da güçlendirmek için yapılabilir. Bu dualar, karı-kocanın birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarını artırmak amacıyla okunabilecek özel dualardan oluşur.

Birinci dua, Sübhaneke duasıdır. Bu dua, namazın sonunda okunur ve birbirine olan sevgiyi güçlendirmek ve bağlılığı artırmak için etkilidir. İkinci dua ise, “Rabbi Yessir” duasıdır. Bu dua, evliliği kolaylaştırmak ve sorunları çözmek için okunabilir. Ayrıca, “Rabbi Erhamhuma” duası, eşler arasında sevgi ve merhameti artırmak için okunabilir.

İlişkide aşkı tetikleyen diğer bir dua ise “Ya Vedud” duasıdır. Bu dua, karı-kocanın birbirlerine olan sevgisini artırmak ve ilişkilerini güçlendirmek için okunabilir. Ayrıca, “Ya Kerim” duası da karı-koca arasındaki sevgiyi artırmak için etkilidir.

 • Sübhaneke duası: Namazın sonunda okunur.
 • Rabbi Yessir duası: Evliliği kolaylaştırmak ve sorunları çözmek için okunabilir.
 • Rabbi Erhamhuma duası: Eşler arasında sevgi ve merhameti artırmak için okunabilir.
 • Ya Vedud duası: Karı-kocanın birbirlerine olan sevgisini artırmak ve ilişkilerini güçlendirmek için okunabilir.
 • Ya Kerim duası: Karı-koca arasındaki sevgiyi artırmak için etkilidir.
Dua Adı Amaç
Sübhaneke duası Sevgi ve bağlılığı artırmak
Rabbi Yessir duası Evlilikte kolaylık sağlamak
Rabbi Erhamhuma duası Sevgi ve merhameti artırmak
Ya Vedud duası Aşkı tetiklemek ve ilişkiyi güçlendirmek
Ya Kerim duası Sevgiyi artırmak

Kocasının İlgisini Çeken Dualar

Merhaba sevgili okuyucular! Bugünkü blog yazımızda, evlilikte mutluluğu ve eşler arasındaki ilişkiyi artırmak için kullanabileceğiniz dualardan bahsedeceğim. Özellikle “Kocasının İlgisini Çeken Dualar” konusu üzerinde duracağız. Haydi başlayalım!

İster yeni evli olun, ister uzun yıllardır evlilik yapıyor olun, eşinizle olan ilişkinizi daha güçlü ve daha sevgi dolu hale getirmek istemez misiniz? İşte size kocanızın ilgisini çekebilecek bazı dualar:

 

 1. 1. Ayetel Kürsi duası: Ayetel Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en önemli ayetlerinden biridir. Bu dua, hem ruhani bir koruma sağlar hem de eşinizin ilgisini çekmeye yardımcı olur. Bu dua için sakin bir ortamda oturun ve 7 defa Ayetel Kürsi’yi okuyun.
 2. 2. Esma’ül Hüsna duası: Esma’ül Hüsna, Allah’ın en güzel isimlerinden oluşur. Eşinizle olan ilişkinizi güçlendirmek ve onun ilgisini çekmek için Esma’ül Hüsna’yı düzenli olarak zikredin.
 3. 3. Yasin duası: Yasin Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli bir bölümüdür. Eşinizin ilgisini çekmek için haftada en az bir kez Yasin Suresi’ni okumanızı tavsiye ederiz.

 

Ayrıca, kocanızın ilgisini çekmek için bu duaları sabah ve akşam olmak üzere düzenli bir şekilde okumanız da önemlidir. Unutmayın, duaların gücü inancınızla doğru orantılıdır. İçtenlikle ve samimiyetle yapılan duaların etkisi büyüktür. Eşinizle olan ilişkinizi daha da güçlendirecek, sevgi dolu bir evlilik için dualarınızı eksik etmeyin.

Kocasının Karısına Değer Verme Duası

Kocasının karısına değer vermesi, ilişkideki sevgi, saygı ve mutluluğun temel taşlarından biridir. Bir kadın için en önemli şeylerden biri, eşinin kendisine ne kadar değer verdiğini hissetmektir. Eşine bu değeri hissettirmek için dualar etmek de önemli bir adımdır. İşte kocasının karısına değer vermesini sağlayacak dua:

Dua: “Rabbim, benim kalbimi ve dileğimi eşime yönlendir. Ona değer vermek, saygı göstermek ve sevgimi hissettirmek için bana güç ve ilham ver. Eşimle aramızdaki bağı daha da güçlendir. Onun mutluluğunu önemsemek ve ona yardımcı olmak için bana özenli bir kalp ve şefkatli bir ruh ver. Dualarıma icabet eden Rabbim, bana kocamın kalbindeki sevgiyi ve değeri kazanmak için rehberlik et. Şükreden ve minnettar bir eş olmayı bana öğret. Eşimin hayatında önemli bir yer kaplamak ve ona gerçek anlamda değer vermek için dua ediyorum. Amin.”

Her gün düzenli olarak bu duayı okuyarak ve samimi bir şekilde kalpten dileklerde bulunarak kocanızın size olan sevgi ve değeri artırabilirsiniz. Ayrıca, dua etmekle birlikte, eşinizi anlamaya çalışmak, onunla ilgilenmek, onun fikirlerine değer vermek, sorunlarını dinlemek ve destek olmak da önemlidir. Unutmayın, karşılıklı sevgi ve değer, sağlıklı bir evliliğin olmazsa olmazlarındandır.

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilir bu şekilde bilgi sahibi olabilrsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1

Aşk Duası Bağlama Duası Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Çok Tesirli Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlama Duası Körkütük Aşık Etme Duası 1 Günde Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Suya Okunacak Dua 24 Saatte Aşık Etme Duası Aşık Etme Büyüsü Aşk Büyüsü Belirtileri Nelerdir

Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur? Canbar Büyüsü Ayırma Büyüsü Ayırma Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur? Bağlama Büyüsü Neden Yapılır? Hızlı Aşık Etme Duası 21 Günde Evlenme Duası Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası Birisini Kendine Aşık Etme Duası Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlenmek İçin Dua

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Deli Gibi Aşık Etme Büyüsü En Ağır Aşk Büyüsü Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ? Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evlilik Büyüsü Gerçek Aşk İçin Aşk Duası Kendine Aşık Etme Büyüsü Kocanın Ağzını Dilini Bağlamak İçin En Etkili Dua Anında Etkili Aşk Duası Kuranda Birini Kendine Aşık Etme Duası Kuvvetli Ayırma Duası Mucize Geri Döndürme Duası Papaz Büyüsü Resme Bakarak Aşk Büyüsü Sevgi Duası Evlilik Duası Soğutma Büyüsü Soğutma Duası

Süryani Büyüsü Bu Dua Sayesinde Evlendim Deli Gibi Aşık Etme Duası Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası Köpek Gibi Aşık Etme Duası Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua Bağlama Büyüsü Duaları Medyum Derman Hoca Yorumları https://www.dermanhoca.com/ Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü Bağlama Büyüsü