Dualar

Sevda Acısı İçin Okunacak Dualar

Sevda Acısı İçin Okunacak Dualar

Sevda Acısı İçin Okunacak Dualar ve esmalar başlığı altında okunması gereken faydalı ve tesirli birçok dua bulunmaktadır. Allah isimleri okunarak da dua edilmektedir. Ya Latif esması özellikle sevda acısını çekenlerin acısını dindirmek konusunda etkili olmaktadır. Okumaya düzenli olarak devam etmek ve duanın tesiri altında davranmak gerekmektedir. Kişi içinden Allah’a içinde bulunduğu zor durumdan, duygulardan ve sevda acısından kurtarması amacıyla dua etmektedir.

Sevda Acısı İçin Okunacak Dualar arasında belirli sayılar içinde okunması gereken esmalar da bulunmaktadır. Özellikle Ya Kadir esması 99 kez okunmalıdır. Tespih ve duanın ardından esma okunması sevda ve sevgi acısının giderilmesinde etkili olacaktır. Sevda acısını kalpten atmak için Kuduriye duası da okunmalıdır.

Aşağıda, sevda acısını hafifletmek için okunabilecek bazı önemli dualar yer almaktadır:

  • 1. Dua: “Rabbim! Bütün kalbimi, ruhumu ve varlığımı sana teslim ediyorum. Acımı hafiflet, kalbimi sükunete erdir ve bana sevda acısıyla başa çıkmak için güç ver.”
  • 2. Dua: “Ya Rabbi! Sen kalpleri dilediğin gibi çevirirsin. Bana sevda acısını hafifletmek için kalbimi huzura ve kabulüne aç.”
  • 3. Dua: “Ey Rabbim! Acı çektiğim bu sevda acısını hafiflet ve ruhumu sükunete erdir. Verdiğin imanla kalbimi güçlendir, bana sabır ve huzur ihsan et.”

Sevgi Acısı İçin Okunacak Dua

Sevgi Acısı İçin Okunacak Dua kişi kalbini aşk ve sevgi acısıyla derinden etkileyen ve hüsranla son bulan kavuşmaların izlerini yok etmek ve acının azalmasını sağlamak için Kuduriye duası ve dilek duası okunmalıdır. Ya Vedüd esması da dualar sonrasında ve öncesinde okunarak etkisini zaman içinde göstermesi beklenen tesirli sözler olmaktadır. Ya Vedüd esması aynı anda Kuduriye duası ile birlikte de okunacak olan esmalar dan biridir. Sevginin, kavuşamamanın ve tek taraflı olarak sevenlerin içinde bulunduğu zor durumlar ve duygulardan tesirli olarak okunan dualar ile kurtulma sağlanır.

Sevgi Acısı İçin Okunacak Dua bir esma ile birlikte birkaç kez tekrar edilerek okunmalıdır. Tek başına Ya Vedüd esması günde sadece 99 kez okunduğu zaman etki göstermeye belirli süre sonunda başlayacaktır. Esma ve dua okumaya 15 ile 21 gün aralığında düzenli olarak devam etmek gerekmektedir. Allah isimleri arasında Ya Kahhar esması da aşk ve sevgi acısının giderilmesi ve kişi kalbine ferahlık verilmesi konusunda etkili olan esmalardan biridir. Duaların sevgi acısına bir ilaç ya da çare olarak okunmak istenmesi ayrılık ve terk edilişler sonunda olmaktadır.

Sevda Acisi Icin Okunacak Dualar - Sevda Acısı İçin Okunacak DualarPin
Sevda Acısı İçin Okunacak Dualar

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin.

Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr.Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente.

Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn.”

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Vedüd Esması

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Vedüd Esması en etkili ve acıyı dindirerek kişiye güç ve kuvvet veren esmalardan biridir. Seven ve sevilen olarak da farklı anlamlar içinde yapılan duaların etkisine oranla Ya Vedüd esması da son derece kuvvetli ve tesirli Esmalardan biri olmaktadır. Sevda acısı çekenler çektikleri acıları zaman içinde dindirecek, yok edecek ve yeniden bir sevgiyi hissedecek duyguyu oluşturması için Ya Vedüd esmasını gönülden gelerek ve isteyerek okunmaktadır.

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Vedüd Esması günümüzde de araştırılan konular ve dualar arasında yer almaktadır. Allah isimleri arasında olan Ya Vedüd esması özellikle kavuşamayan aşıkların kavuşmasına, sevda ve sevgi acısını azaltma konusunda başarılı olarak tesir eden anlamlı ve kuvvetli esmadır.

Ya Vedüd esması özellikle tek başına ya da dualar içinde okunarak da tesirini gösteren esma olmaktadır. En çok okunan ve okunması konusunda da önerilerde bulunulan esmadır. Sevda ve sevgi acısını kalpten ve duygulardan silerek sakinlik ve huzur getirmek içinde okunur.

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Kahhar Esması

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Kahhar Esması günde belirli sayıda ve sessiz bir ortamda okunması gereken esmalardan bir tanesidir. Okuma sayısı genellikle 99 kez olarak belirtilen esma olarak sıklıkla okunmaktadır. Sevdanın oluşumunda ve ortaya çıkan acının tesirinin azaltılması konusunda Ya Kahhar esması devamlı olarak okunmalıdır. Besmele çekilerek ve kalp temizliği içinde okunmalıdır. Esmalar arasında tavsiye edilen ve aşk ve sevgi duyguları içinde okunan tesirli esma olarak da bilinmektedir.

Sevda Acısı Çekenler İçin Ya Kahhar Esması son dönemlerde insanlar tarafından esmalar konusunda yapılan araştırmalar sonrasında önemi anlaşılan ve birçok güzel duygunun oluşumu içinde tavsiye edilen esmalardır. Sevda acısı en ağır ve hüzün veren acılar olarak da tanımlanır.

Aşk ve sevda duygusu en güzel duygular arasında yer alırken verdiği acılar çoğu zaman insanlar için katlanılmaz hale gelmektedir. Bu tür durumlarda acının şiddetini azaltmak için Ya Kahhar esmasını okumak gerekmektedir. Size iyi gelmeyen acılardan duygusal ve fiziksel olarak da kurtuluşu sağlamak için Ya Kahhar esmasını ve Ayetel Kürsi duasını okuyabilirsiniz. Dilekler, istekler, niyetler içinde esmalar okunabilir.

Dualar Kategorimizdeki bulunan yazılarımızı okuyabilir bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Not: Bu makalede bulunan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir